Containment and Air Distribution

Managing airflow for rows, racks and hot spots



 
EcoAisle to inteligentne rozwiązanie wykorzystujące ograniczanie wymiany ciepła, zaprojektowane z myślą o zwiększaniu efektywności chłodniczej przy jednoczesnej ochronie personelu oraz sprzętu IT o newralgicznym znaczeniu. Produkt Active Flow Control (AFC) dostępny w ramach systemu EcoAisle oferuje technologię inteligentnej komunikacji z systemem chłodzenia umożliwiającą prawidłowy dobór wielkości przepływu powietrza chłodzącego do obciążenia cieplnego sprzętu IT. Pozwala to obniżyć pobór energii przez wentylator w konwencjonalnych systemach chłodzących. System Eco Aisle adaptuje się do różnych wysokości szaf, szerokości korytarza oraz głębokości szaf, co pozwala ograniczać wymianę powietrza zarówno w gorących, jak i w zimnych korytarzach. System powrotu powietrza systemu EcoAisle zapewnia scentralizowaną drogę powrotu powietrza do pomieszczenia w oparciu o urządzenia CRAC/CRAH lub zewnętrzne systemy obróbki powietrza. Opcjonalny system przeciwpożarowy z atestem UL723s wykorzystuje czujniki temperatury do opuszczania paneli sufitowych w sytuacji pożaru. System przeciwpożarowy może być również używany w połączeniu z detektorem dymu (nie należy do wyposażenia) do aktywacji w razie wykrycia dymu w przejściu. System EcoAisle zapewnia bezpieczeństwo i efektywną eksploatację przestrzeni przeznaczonej na sprzęt IT oraz dla personelu, i zapewnia dodatkowe funkcje energooszczędnego oświetlenia LED z wykrywaniem ruchu. System EcoAisle można instalować w strefach lub modułach w celu uzyskania korzyści na poziomie szafy lub rzędu.
Więcej informacji
Produkty do instalacji w szafie są montowane w lub na poszczególnych zamkniętych szafach/obudowach. Urządzenia do dystrybucji powietrza instalowane w szafach rozwiązują problem niedostatecznego rozprowadzania powietrza wewnątrz szafy/obudowy. Są wyposażone w wentylatory i współpracują z zainstalowanymi produktami chłodzącymi w celu dostarczania chłodnego powietrza lub odprowadzania ciepła z szafy/obudowy. Eliminują „gorące punkty” i zapewniają utrzymanie stałej temperatury powietrza zasysanego do urządzeń IT.
Więcej informacji
Obciążenia cieplne w pomieszczeniach z okablowaniem stale rosną z uwagi na wdrażanie nowych technologii, takich jak VoIP i Power over Ethernet. Wiele szafek i pomieszczeń, w których pojawiają się te technologie, nie ma zapewnionego należytego chłodzenia. Urządzenie do wentylacji pomieszczeń z okablowaniem to system odprowadzania ciepła przeznaczony do szybkiego montażu na ścianie lub suficie i zaprojektowany specjalnie z myślą o pomieszczeniach lub szafkach z okablowaniem. Wydmuchując powietrze poza pomieszczenie lub szafkę, umożliwia on skuteczne chłodzenie obciążenia powietrzem klimatyzowanym (doprowadzanym przez kratkę wlotu powietrza). To ekonomiczne urządzenie jest znakomitą alternatywą dla droższych systemów klimatyzacyjnych, zapewniając niezawodne odprowadzanie ciepła i możliwość obniżenia temperatury w docelowych przestrzeniach nawet o 22ºC. W przypadku podłączenia do zasilania UPS urządzenie może pełnić rolę rezerwowego systemu odprowadzania ciepła, zastępując zainstalowane już urządzenie klimatyzacyjne w wypadku awarii zasilania. Podwójne wentylatory zwiększają dostępność urządzenia, natomiast kontrolki statusowe LED i wyjścia ze stykami bezprądowymi ułatwiają zarządzanie urządzeniem. Możliwość wyboru obrotów wentylatorów pozwala na określenie maksymalnej wydajności.
Więcej informacji