InRow z bezpośrednim odparowaniem

Chłodzenie powietrzem, wodą i glikolem ze sprzężeniem zwrotnym, dla pomieszczeń z okablowaniem, serwerowni i centrów danych

Zobacz InRow RD na animacji 3.
Klimatyzator InRow z bezpośrednim odparowaniem precyzyjnie reguluje chłodzenie z uwzględnieniem bieżącego obciążenia cieplnego generowanego przez sprzęt IT. Konstrukcja ta zapobiega recyrkulacji gorącego powietrza, zwiększa przewidywalność chłodzenia i umożliwia etapową rozbudowę środowiska. Produkty te, dostępne w wersjach autonomicznych, chłodzonych cieczą i chłodzonych powietrzem, z kontrolą wilgotności lub bez kontroli wilgotności, spełniają różnorodne wymagania specyficzne dla pomieszczeń sieciowych, serwerowni i centrów przetwarzania danych. Wdrożenie urządzeń chłodzących InRow z odparowaniem bezpośrednim będzie szczególnie korzystne w środowiskach IT, w których wymagane jest zwiększenie wydajności lub wdrożenie urządzeń o wyższej gęstości. Inteligentny system sterujący urządzeniami chłodzącymi InRow z odparowaniem bezpośrednim aktywnie reguluje prędkość obrotową wentylatorów i natężenie przepływu czynnika chłodniczego, aby dopasować je do obciążenia cieplnego i skutecznie reagować na dynamicznie zmieniające się warunki we współczesnych środowiskach IT.

Więcej informacji
Produkty Numer katalogowy Cena
Produkt InRow RD, 300 mm, chłodzony powietrzem, 220–240 V, 50 Hz Numer katalogowy ACRD101 Cena -- Sprawdź dostępność telefonicznie
+48 22 511 84 64 +48 22 511 84 64
Produkt InRow RD, 300 mm, chłodzony cieczą, 220–240 V, 50 Hz Numer katalogowy ACRD201 Cena -- Sprawdź dostępność telefonicznie
+48 22 511 84 64 +48 22 511 84 64
Produkt InRow RD, 600 mm, chłodzenie powietrzem, 380–415 V, 50/60 Hz Numer katalogowy ACRD602 Cena -- Sprawdź dostępność telefonicznie
+48 22 511 84 64 +48 22 511 84 64
Produkt InRow RD, 600 mm, chłodzenie powietrzem, 380–415 V, 50/60 Hz, z nawilżaczem Numer katalogowy ACRD602P Cena -- Sprawdź dostępność telefonicznie
+48 22 511 84 64 +48 22 511 84 64
Produkt InRow SC, 300 mm, chłodzony powietrzem, autonomiczny, 200-240 V 50 Hz Numer katalogowy ACSC101 Cena -- Sprawdź dostępność telefonicznie
+48 22 511 84 64 +48 22 511 84 64
Produkt System InRow SC: 1 InRow SC 50 Hz 1F, 1 obudowa NetShelter SX 600 mm i system ograniczający recyrkulację z tyłu Numer katalogowy RACSC101E Cena -- Sprawdź dostępność telefonicznie
+48 22 511 84 64 +48 22 511 84 64
Produkt System InRow SC: 1 InRow SC 50 Hz 1F, 1 obudowa NetShelter SX 600 mm i system ograniczający recyrkulację z przodu i z tyłu Numer katalogowy RACSC112E Cena -- Sprawdź dostępność telefonicznie
+48 22 511 84 64 +48 22 511 84 64
Produkt System InRow SC: 2 urządzenia InRow SC 50 Hz 1F, 1 obudowa NetShelter SX 600 mm i system ograniczający recyrkulację z tyłu Numer katalogowy RACSC201E Cena -- Sprawdź dostępność telefonicznie
+48 22 511 84 64 +48 22 511 84 64
Dostępność
Rack inlet temperature control Ogranicza ryzyko wystąpienia gorących miejsc na poziomie szafy
Przewidywalna wydajność chłodzenia Umieszczenie urządzenia w rzędzie szaf przybliża źródło chłodzenia do źródła obciążenia cieplnego. W ten sposób zostaje wyeliminowane mieszanie się powietrza i zapewniona przewidywalna architektura chłodzenia.
Sterowanie z aktywną odpowiedzią Monitoruje i aktywnie reguluje wydajność chłodniczą w celu zapewnienia prawidłowej temperatury powietrza zasysanego do serwerów. Sterownik mikroprocesorowy umożliwia monitorowanie działania i prawidłowości działania urządzenia.
Sprawność
Budowa modularna Modułowa konstrukcja umożliwia zwiększenie wydajności chłodzenia skalowalnych systemów w miarę wzrostu zapotrzebowania.
Skalowalne gęstości Skalowalne gęstości pozwalają na uzyskanie chłodzenia o wyższej gęstości przez integrację systemu bezpieczeństwa o przejściach gorącego powietrza z architekturą rzędową.
Całkowity koszt eksploatacji
Wentylatory o zmiennej prędkości Wentylatory o zmiennej prędkości obniżają zużycie energii w pozaszczytowych okresach chłodzenia.
Architektura rzędowa Odbiera wydmuchiwane gorące powietrze bezpośrednio z urządzeń IT, przez co uzyskiwana jawna wydajność chłodnicza jest większa niż w tradycyjnych architekturach chłodzenia.
Zarządzanie
Real-Time capacity monitoring Wyświetlanie bieżącej i dostępnej wydajności chłodniczej w czasie rzeczywistym.
Kontrolowany za pomocą mikroprocesorów Wykorzystuje inteligentny, aktywny system reagowania i układy monitorowania w czasie rzeczywistym. System jest kontrolowany przez mikroprocesor zapewniający użytkownikowi wysoki poziom kontroli dzięki interfejsowi z wyświetlaczem alfanumerycznym obejmującym 4 wiersze, każdy po osiem znaków.
Integracja w systemie zarządzania budynkami Przesyłanie alarmów i punktów danych umożliwiających zarządzanie krytyczną infrastrukturą budynków z poziomu pojedynczego systemu.
Łatwość serwisowania
Łatwy dostęp serwisowy Urządzenia w konfiguracji rzędowej są przystosowane do wymiany/serwisowania wszystkich podzespołów (podlegających rutynowej wymianie lub serwisowaniu) w gorącym lub zimnym przejściu.

Produkt 1

Wybierz rodzinę lub numer katalogowy, aby dokonać porównania

Wybierz rodzinę
Wybierz numer katalogowy

Produkt 2

Wybierz rodzinę lub numer katalogowy, aby dokonać porównania

Produkt 3

Wybierz rodzinę lub numer katalogowy, aby dokonać porównania