Chłodzenie klimatyzatorem InRow chłodzonym wodą lodową

Chłodzenie wodą lodową ze sprzężeniem zwrotnym dla średnich i dużych centrów danych

Zobacz InRow RC600 na animacji 3D.
Urządzenia InRow chłodzone wodą precyzyjnie regulują chłodzenie z uwzględnieniem bieżącego obciążenia cieplnego generowanego przez źródło ciepła, podnosząc poziom przewidywalności i wydajności. Inteligentne elementy sterowania dostosowują się do obciążenia, spełniając dynamicznie zmieniające się potrzeby dzisiejszych środowisk informatycznych. Produkty te, dostępne w różnych konfiguracjach, spełniają różnorodne wymagania specyficzne dla chłodzenia centrów przetwarzania danych. Wdrożenie urządzeń chłodzących InRow z odparowaniem bezpośrednim będzie szczególnie korzystne w środowiskach IT, w których wymagane jest zwiększenie wydajności lub wdrożenie urządzeń InRow chłodzących wodą lodową.

Więcej informacji
Dostępność
Dual A-B power inputs Zasilany z UPSa za pomocą dwóch, nadmiarowych wejść.
Przewidywalna wydajność chłodzenia Umieszczenie urządzenia w rzędzie szaf przybliża źródło chłodzenia do źródła obciążenia cieplnego. W ten sposób zostaje wyeliminowane mieszanie się powietrza i zapewniona przewidywalna architektura chłodzenia.
Górne i dolne podłączenia wody schłodzonej Możliwość dostarczania schłodzonej wody od góry (instalacja prowadzona górą) lub od dołu (szafa na podłodze podniesionej).
Sterowanie z aktywną odpowiedzią Monitoruje i aktywnie reguluje wydajność chłodniczą w celu zapewnienia prawidłowej temperatury powietrza zasysanego do serwerów. Sterownik mikroprocesorowy umożliwia monitorowanie działania i prawidłowości działania urządzenia.
Urządzenie kontroli wlotu do szafy Urządzenie kontroli wlotu do szafy gwarantuje temperaturę wlotową do urządzeń IT.
Sprawność
Budowa modularna Modułowa konstrukcja umożliwia zwiększenie wydajności chłodzenia skalowalnych systemów w miarę wzrostu zapotrzebowania.
Skalowalne gęstości Skalowalne gęstości pozwalają na uzyskanie chłodzenia o wyższej gęstości przez integrację systemu bezpieczeństwa o przejściach gorącego powietrza z architekturą rzędową.
Kółka nastawne Swoboda przemieszczania modułu tam, gdzie wymagane jest chłodzenie.
Całkowity koszt eksploatacji
Wentylatory o zmiennej prędkości Wentylatory o zmiennej prędkości obniżają zużycie energii w pozaszczytowych okresach chłodzenia.
Architektura rzędowa Odbiera wydmuchiwane gorące powietrze bezpośrednio z urządzeń IT, przez co uzyskiwana jawna wydajność chłodnicza jest większa niż w tradycyjnych architekturach chłodzenia.
Zarządzanie
Kontrolowany za pomocą mikroprocesorów Aktywna kontrola i monitorowanie w czasie rzeczywistym za pośrednictwem wyświetlacza alfanumerycznego o czterech wierszach i 80 znakach w wierszu.
Monitorowanie wydajności w czasie rzeczywistym Wyświetlanie bieżącej i dostępnej wydajności chłodniczej w czasie rzeczywistym.
Integracja w systemie zarządzania budynkami Przesyłanie alarmów i punktów danych umożliwiających zarządzanie krytyczną infrastrukturą budynków z poziomu pojedynczego systemu.
Łatwość serwisowania
Łatwy dostęp serwisowy Urządzenia w konfiguracji rzędowej są przystosowane do wymiany/serwisowania wszystkich podzespołów (podlegających rutynowej wymianie lub serwisowaniu) w gorącym lub zimnym przejściu.

Produkt 1

Wybierz rodzinę lub numer katalogowy, aby dokonać porównania

Wybierz rodzinę
Wybierz numer katalogowy

Produkt 2

Wybierz rodzinę lub numer katalogowy, aby dokonać porównania

Produkt 3

Wybierz rodzinę lub numer katalogowy, aby dokonać porównania