Chłodzenie klimatyzatorem InRow chłodzonym wodą lodową

Chłodzenie wodą lodową ze sprzężeniem zwrotnym dla średnich i dużych centrów danych

Zobacz InRow RC na animacji 3D.
Klimatyzator InRow chłodzony wodą precyzyjnie reguluje chłodzenie z uwzględnieniem bieżącego obciążenia cieplnego generowanego przez sprzęt IT. Konstrukcja ta zapobiega recyrkulacji gorącego powietrza, zwiększa przewidywalność chłodzenia i umożliwia etapową rozbudowę środowiska. Prezentowane produkty są dostępne w wersji z kontrolą wilgotności i bez kontroli wilgotności. Zostały zaprojektowane z myślą o zróżnicowanych wymaganiach średnich i dużych centrów przetwarzania danych. Wdrożenie urządzeń InRow chłodzących wodą lodową będzie szczególnie korzystne w centrach przetwarzania danych, w których wymagane jest zwiększenie wydajności lub wdrożenie serwerów o dużej gęstości. Inteligentny system sterujący urządzeniami InRow chłodzącymi wodą lodową aktywnie reguluje prędkość obrotową wentylatorów i natężenie przepływu wody lodowej, aby dopasować je do obciążenia cieplnego i skutecznie reagować na dynamicznie zmieniające się warunki we współczesnych środowiskach IT.

Więcej informacji
Zarządzanie
Monitorowanie wydajności w czasie rzeczywistym Wyświetlanie bieżącej i dostępnej wydajności chłodniczej w czasie rzeczywistym.
Integracja w systemie zarządzania budynkami Przesyłanie alarmów i punktów danych umożliwiających zarządzanie krytyczną infrastrukturą budynków z poziomu pojedynczego systemu.
Kontrolowany za pomocą mikroprocesorów Aktywna kontrola i monitorowanie w czasie rzeczywistym za pośrednictwem wyświetlacza alfanumerycznego o czterech wierszach i 80 znakach w wierszu.
Sprawność
Kółka nastawne Swoboda przemieszczania modułu tam, gdzie wymagane jest chłodzenie.
Budowa modularna Modułowa konstrukcja umożliwia zwiększenie wydajności chłodzenia skalowalnych systemów w miarę wzrostu zapotrzebowania.
Skalowalne gęstości Skalowalne gęstości pozwalają na uzyskanie chłodzenia o wyższej gęstości przez integrację systemu bezpieczeństwa o przejściach gorącego powietrza z architekturą rzędową.
Łatwość serwisowania
Łatwy dostęp serwisowy Urządzenia w konfiguracji rzędowej są przystosowane do wymiany/serwisowania wszystkich podzespołów (podlegających rutynowej wymianie lub serwisowaniu) w gorącym lub zimnym przejściu.
Dostępność
Urządzenie kontroli wlotu do szafy Urządzenie kontroli wlotu do szafy gwarantuje temperaturę wlotową do urządzeń IT.
Dual A-B power inputs Zasilany z UPSa za pomocą dwóch, nadmiarowych wejść.
Przewidywalna wydajność chłodzenia Umieszczenie urządzenia w rzędzie szaf przybliża źródło chłodzenia do źródła obciążenia cieplnego. W ten sposób zostaje wyeliminowane mieszanie się powietrza i zapewniona przewidywalna architektura chłodzenia.
Górne i dolne podłączenia wody schłodzonej Możliwość dostarczania schłodzonej wody od góry (instalacja prowadzona górą) lub od dołu (szafa na podłodze podniesionej).
Sterowanie z aktywną odpowiedzią Monitoruje i aktywnie reguluje wydajność chłodniczą w celu zapewnienia prawidłowej temperatury powietrza zasysanego do serwerów. Sterownik mikroprocesorowy umożliwia monitorowanie działania i prawidłowości działania urządzenia.
Całkowity koszt eksploatacji
Wentylatory o zmiennej prędkości Wentylatory o zmiennej prędkości obniżają zużycie energii w pozaszczytowych okresach chłodzenia.
Architektura rzędowa Odbiera wydmuchiwane gorące powietrze bezpośrednio z urządzeń IT, przez co uzyskiwana jawna wydajność chłodnicza jest większa niż w tradycyjnych architekturach chłodzenia.

Produkt 1

Wybierz rodzinę lub numer katalogowy, aby dokonać porównania

Wybierz rodzinę
Wybierz numer katalogowy

Produkt 2

Wybierz rodzinę lub numer katalogowy, aby dokonać porównania

Produkt 3

Wybierz rodzinę lub numer katalogowy, aby dokonać porównania