Klimatyzatory ze sprzężeniem zwrotnym

Efektywne energetycznie chłodzenie szaf i stref o niskiej i wysokiej gęstości 
Zobacz InRow RC na animacji 3D.
Klimatyzator InRow chłodzony wodą precyzyjnie reguluje chłodzenie z uwzględnieniem bieżącego obciążenia cieplnego generowanego przez sprzęt IT. Konstrukcja ta zapobiega recyrkulacji gorącego powietrza, zwiększa przewidywalność chłodzenia i umożliwia etapową rozbudowę środowiska. Prezentowane produkty są dostępne w wersji z kontrolą wilgotności i bez kontroli wilgotności. Zostały zaprojektowane z myślą o zróżnicowanych wymaganiach średnich i dużych centrów przetwarzania danych. Wdrożenie urządzeń InRow chłodzących wodą lodową będzie szczególnie korzystne w centrach przetwarzania danych, w których wymagane jest zwiększenie wydajności lub wdrożenie serwerów o dużej gęstości. Inteligentny system sterujący urządzeniami InRow chłodzącymi wodą lodową aktywnie reguluje prędkość obrotową wentylatorów i natężenie przepływu wody lodowej, aby dopasować je do obciążenia cieplnego i skutecznie reagować na dynamicznie zmieniające się warunki we współczesnych środowiskach IT.
Więcej informacji
Zobacz InRow RD na animacji 3.
Klimatyzator InRow z bezpośrednim odparowaniem precyzyjnie reguluje chłodzenie z uwzględnieniem bieżącego obciążenia cieplnego generowanego przez sprzęt IT. Konstrukcja ta zapobiega recyrkulacji gorącego powietrza, zwiększa przewidywalność chłodzenia i umożliwia etapową rozbudowę środowiska. Produkty te, dostępne w wersjach autonomicznych, chłodzonych cieczą i chłodzonych powietrzem, z kontrolą wilgotności lub bez kontroli wilgotności, spełniają różnorodne wymagania specyficzne dla pomieszczeń sieciowych, serwerowni i centrów przetwarzania danych. Wdrożenie urządzeń chłodzących InRow z odparowaniem bezpośrednim będzie szczególnie korzystne w środowiskach IT, w których wymagane jest zwiększenie wydajności lub wdrożenie urządzeń o wyższej gęstości. Inteligentny system sterujący urządzeniami chłodzącymi InRow z odparowaniem bezpośrednim aktywnie reguluje prędkość obrotową wentylatorów i natężenie przepływu czynnika chłodniczego, aby dopasować je do obciążenia cieplnego i skutecznie reagować na dynamicznie zmieniające się warunki we współczesnych środowiskach IT.
Więcej informacji
Przepusty, przesłony, adaptery wysokości i części zamienne dla kompletnych konfiguracji InfraStruXure.
Więcej informacji