Aquaflair AC

Agregaty chłodzone powietrzem z wentylatorami osiowymi przeznaczone instalacji zewnętrznej w zastosowaniach o newralgicznym znaczeniu

Agregaty chłodzone powietrzem są najbardziej efektywnym rozwiązaniem dla dużych centrów danych i dają dużą swobodę wyboru miejsca instalacji. Wszystkie agregaty chłodnicze Schneider Electric Aquaflair charakteryzują się niskim poziomem emisji hałasu, ponieważ zastosowano w nich duże wymienniki ciepła po stronie powietrza, układy regulacji obrotów wentylatorów oraz izolację sprężarek i obudowy. Nasz zaawansowany system sterowania nieustannie monitoruje nastawy, aby zagwarantować działanie urządzenia w granicach parametrów eksploatacyjnych. Wszelkie nieprawidłowości są sygnalizowane zanim dojdzie do poważnej awarii. Agregaty te mogą być stosowane w szerokim spektrum zastosowań i przyczyniają się do maksymalizacji dostępności systemów chłodzących rzędy szaf i pomieszczenia.

Więcej informacji
Produkty Numer katalogowy Cena
Produkt Wytwornice wody lodowej chłodzone powietrzem, ze sprężarkami modulującymi, wentylatorami osiowymi, do instalacji na zewnątrz Numer katalogowy BCEC Cena -- Sprawdź dostępność telefonicznie
+48 22 511 84 64 +48 22 511 84 64
Produkt Wytwornice wody lodowej chłodzone powietrzem, z wentylatorami osiowymi, do instalacji na zewnątrz. Numer katalogowy BREC Cena -- Sprawdź dostępność telefonicznie
+48 22 511 84 64 +48 22 511 84 64
Produkt Wytwornice wody lodowej chłodzone powietrzem, z wentylatorami osiowymi, do instalacji na zewnątrz Numer katalogowy ERAC Cena -- Sprawdź dostępność telefonicznie
+48 22 511 84 64 +48 22 511 84 64
Produkt Pompy ciepła z wentylatorami osiowymi, do instalacji na zewnątrz Numer katalogowy ERAH Cena -- Sprawdź dostępność telefonicznie
+48 22 511 84 64 +48 22 511 84 64
Produkt Wytwornice wody lodowej chłodzone powietrzem, ze sprężarkami modulującymi, wentylatorami osiowymi, do instalacji na zewnątrz Numer katalogowy ISAC Cena -- Sprawdź dostępność telefonicznie
+48 22 511 84 64 +48 22 511 84 64
Produkt Pompy ciepła ze sprężarkami modulującymi, z wentylatorami osiowymi, do instalacji na zewnątrz Numer katalogowy ISAH Cena -- Sprawdź dostępność telefonicznie
+48 22 511 84 64 +48 22 511 84 64
Produkt Wytwornice wody lodowej chłodzone powietrzem, z wentylatorami osiowymi, do instalacji na zewnątrz Numer katalogowy LRAC Cena -- Sprawdź dostępność telefonicznie
+48 22 511 84 64 +48 22 511 84 64
Produkt Pompy ciepła z wentylatorami osiowymi, do instalacji na zewnątrz Numer katalogowy LRAH Cena -- Sprawdź dostępność telefonicznie
+48 22 511 84 64 +48 22 511 84 64
Produkt Wytwornice wody lodowej chłodzone powietrzem, z wentylatorami osiowymi, do instalacji na zewnątrz Numer katalogowy TRAC Cena -- Sprawdź dostępność telefonicznie
+48 22 511 84 64 +48 22 511 84 64
Produkt Pompy ciepła chłodzone powietrzem, z wentylatorami osiowymi, do instalacji na zewnątrz Numer katalogowy TRAH Cena -- Sprawdź dostępność telefonicznie
+48 22 511 84 64 +48 22 511 84 64
Produkt Wytwornice wody lodowej chłodzone powietrzem, ze sprężarkami modulującymi, wentylatorami osiowymi, do instalacji na zewnątrz Numer katalogowy TSAC Cena -- Sprawdź dostępność telefonicznie
+48 22 511 84 64 +48 22 511 84 64
Dostępność
Ciągłe monitorowanie prądu Umożliwia ciągłe monitorowanie prądu pobieranego przez sprężarkę i sygnalizowanie ewentualnych odstępstw od wartości domyślnych (funkcja dostępna tylko w dużych agregatach)
Sterowanie z aktywną odpowiedzią Monitoruje i aktywnie reguluje wydajność chłodniczą w celu zapewnienia prawidłowej temperatury powietrza zasysanego do serwerów. Sterownik mikroprocesorowy umożliwia monitorowanie działania i stanu urządzenia.
Szybki restart Gotowość pracy pod pełnym obciążeniem osiągana jest w czasie poniżej 3 minut, co w określonych warunkach pozwala na zmniejszenie objętości zbiorników
Osobne wejście zasilania Płyty główne i grzałki zasilane są z zewnętrznego zasilacza UPS, co pozwala na monitorowanie i zabezpieczenie urządzania nawet w trybie całkowitego braku zasilania (opcja)
Elektronicznie sterowany zawór rozprężny Optymalizacja przepływu czynnika chłodniczego przy każdym obciążeniu i w każdej temperaturze. Nieprzerwane pośrednie monitorowanie napełnienia czynnikiem chłodniczym.
Nadmiarowe komponenty Podzespoły systemu stanowiące potencjalne pojedyncze punkty awarii są zdublowane w celu zapewnienia wysokiej dostępności i niezawodności.
Łatwość serwisowania
Usługa eksploatacyjna Newralgiczne komponenty mogą być serwisowane/wymieniane bez konieczności wyłączania systemu.
Łatwy dostęp serwisowy Urządzenia w konfiguracji rzędowej są przystosowane do wymiany/serwisowania wszystkich podzespołów (podlegających rutynowej wymianie lub serwisowaniu) w gorącym lub zimnym przejściu.
Monitorowanie usług Wszystkie urządzenia monitorujące zintegrowane z urządzeniem pomagają w konserwacji profilaktycznej i umożliwiają kontrolę stanu systemu w trakcie jego pracy.
Całkowity koszt eksploatacji
Rozwiązania techniczne o wysokiej wydajności Działanie urządzenia jest optymalizowane przy każdym obciążeniu i w każdych warunkach zewnętrznych, co gwarantuje niezwykle niski pobór mocy.
Zintegrowany system regulacji działania pomp (Opcja) Dostępne są zintegrowane pompy VSD służące do stałej regulacji ciśnienia dostępnego w obiegu wody lodowej. Możliwa jest dzięki temu automatyczna regulacja natężenia przepływu wody lodowej w odpowiedzi na zmiany obciążenia. W efekcie system wody lodowej działa z większą sprawnością.
Strategia modularna Modularna konstrukcja systemów mechanicznych i systemów sterowania umożliwia stopniową rozbudowę infrastruktury chłodzenia odpowiednio do potrzeb danej placówki. W rezultacie możliwe jest znaczne ograniczenie początkowych nakładów inwestycyjnych i odsunięcie wydatków w czasie.
Szybki restart Gotowość pracy pod pełnym obciążeniem osiągana jest w czasie poniżej 3 minut, co w określonych warunkach pozwala na zmniejszenie objętości zbiorników
Zintegrowany pakiet Hydronics Produkt zawiera wszystkie podzespoły niezbędne do wykonania połączenia z wytwornicą — nie ma potrzeby stosowania zewnętrznych urządzeń, takich jak pompy, a dzięki temu instalacja przebiega znacznie szybciej.
Zoptymalizowane zarządzanie Połączenie między klimatyzatorami CRAC a agregatami chłodniczymi i analiza chwilowego obciążenia (opcja) gwarantuje wysoką efektywność energetyczną
Sprężarki tandemowe Ciche i wydajne działanie sprężarek podłączonych do wspólnego obiegu czynnika chłodniczego umożliwiającego stopniowanie wydajności (opcja niedostępna w niektórych modelach/konfiguracjach)
Wentylatory o zmiennej prędkości Wentylatory o zmiennej prędkości obniżają zużycie energii w pozaszczytowych okresach chłodzenia.

Produkt 1

Wybierz rodzinę lub numer katalogowy, aby dokonać porównania

Wybierz rodzinę
Wybierz numer katalogowy

Produkt 2

Wybierz rodzinę lub numer katalogowy, aby dokonać porównania

Produkt 3

Wybierz rodzinę lub numer katalogowy, aby dokonać porównania