Naše značky

PowerChute Network Shutdown v4.4.1 for Virtualization

PowerChute Network Shutdown v4.4.1 for Virtualization Vlevo vpředu
PowerChute Network Shutdown v4.4.1 for Virtualization Vlevo vpředu
PowerChute Network Shutdown v4.4.1 for Virtualization Vlevo vpředu
PowerChute Network Shutdown v4.4.1 for Virtualization Aplikace
PowerChute Network Shutdown v4.4.1 for Virtualization Miscellaneous
PowerChute Network Shutdown v4.4.1 for Virtualization Detailed
PowerChute Network Shutdown v4.4.1 for Virtualization Vlevo vpředu
PowerChute Network Shutdown v4.4.1 for Virtualization Aplikace
PowerChute Network Shutdown v4.4.1 for Virtualization Miscellaneous
PowerChute Network Shutdown v4.4.1 for Virtualization Detailed
  • This software only supports English language.Please carefully read the End User License Agreement (“EULA”) available above as it governs your use of this software ...

Zobrazit přehled produktu

SFPCNS441-V Hlavní znaky

PowerChute Network Shutdown v4.4.1 for Virtualization

This software only supports English language.

Please carefully read the End User License Agreement (“EULA”) available above as it governs your use of this software.

Ukončení systému prostřednictvím sítě Vlastnosti & Vyhody

Virtualizace

Vypnutí VMware vApp
Umožňuje vypnutí a spuštění VMware vApps pro řízení sekvence virtuálního vypnutí/spuštění stroje.
Prioritizace Virtual Machine
Spravujte zakázku, v níž jsou virtuální stroje přesunovány, vypínány a poháněny převáděním virtuálních strojů do skupin s vysokou, střední a nízkou prioritou.
VMware vSphere Plug-in funkce
Možnost vSphere Plugin integruje PowerChute se serverem vCenter pro snadné řízení sledování PowerChute pomocí klienta vSphere. Možnosti Plug-in jsou k dispozici pro vSphere Web Client nebo vSphere Desktop Client.
Virtuální zařízení VMware
Poskytuje možnost použití PowerChute jako virtuálního zařízení pro snadnou instalaci.
Integrace Microsoft SCVMM
Nabízí možnost integrovat System Center Virtual Machine Manager (SCVMM) (správce virtuálního stroje systémového centra) a aktivovat režim údržby kvůli migraci nebo uložení virtuálních strojů při kritických událostech UPS.
Sledování virtuálního klastru
Představuje grafické znázornění vašeho prostředí virtuálních klastrů a nastavení UPS na jedné obrazovce, která umožňuje intuitivní přehled UPS a hostitelské konfigurace.
Podpora virtuálního klastru
Podporuje migraci virtuálního stroje, vypnutí virtuálního stroje a vypnutí hostitelské jednotky ve virtuálních klastrech.
Migrace virtuálního stroje, možnosti
Spouští migraci virtuálního stroje, aby bylo umožněno hostování ve stejném clusteru na jednom místě nebo na různých geografických místech. Možnost řídit, kam mají být migrovány konkrétní virtuální stroje, je k dispozici stanovením cílového hostitele ve stejném nebo jiném clusteru.

Kompatibilita

Kompatibilní s operačním systémem PowerChute Network Shutdown
Chcete-li nalézt správnou verzi softwaru pro váš operační systém a procesor, zobrazte graf kompatibility v Uživatelské a instalační příručce.
Klepnutím zde zobrazíte graf kompatibility produktu PowerChute Network Shutdown.
Podpora paralelní konfigurace systému UPS
Při událostech rozpozná konfiguraci s paralelně zapojenými jednotkami UPS jako jeden systém UPS (v případě zařízení UPS podporujících paralelní zapojení).
Nastavení pokročilých redundantních UPS
Sleduje více skupin redundantních UPS. Každá má konfigurovatelné úrovně redundance, jako jsou N+1, N+2 nebo N+3. Činnosti vypnutí závisí na počtu UPS a úrovně redundance v nastavení každé UPS.
Podpora redundantní konfigurace UPS
Podporuje až čtyři UPS v redundantní konfiguraci. Všechny UPS v redundantní konfiguraci musí patřit ke stejné skupině UPS.
Podpora pro IPv6
Možnost provozu v síti využívající protokol IPv6
certifikace
Certifikováno jako VMware Ready a Nutanix Ready.

Ochrana

Po sobě následující vypnutí a restart sítě
Možnost nakonfigurování vybraných skupin zásuvek pro vypínání a zapínání v předem určeném pořadí (u jednotek UPS s přepínanými skupinami zásuvek).
Bezpečná komunikace
Zabezpečený přístup na Internet prostřednictvím protokolu HTTPS, který je nastaven jako výchozí, zajišťuje, že komunikaci mezi zařízením a klientským rozhraním nelze interpretovat.
Sekvenční vypnutí serveru
Řídí sekvenci vypínání několika serverů napájených stejným UPS pro prodloužení doby chodu pro servery s vyšší prioritou.
Spusťte příkazový soubor
V případě událostí, souvisejících se stavem napájením, lze přizpůsobit různé akce Vašim požadavkům.
Ukončení operačního systému
Zabraňuje možnému poškození dat, jelikož v případě delšího výpadku elektrické energie postupně vypne operační systém i bez přítomnosti obsluhy.

Dostupnost

Protokolování události
Prostudujte si v protokolu událostí časování a souslednost událostí, které k incidentu vedly.

Ovladatelnost

Přístup pomocí prohlížeče
Uživatelské rozhraní přístupné pomocí prohlížeče. Poskytuje rychlý přístup z libovolného místa v síti.
Ukončení po síti
Díky síťové komunikaci není třeba připojovat záložní zdroj a chráněné servery sériovými kabely, takže odpadá typická změť kabelů.
Textový konfigurační soubor INI
Umožňuje flexibilní archivaci konfigurace nebo kopírování nakonfigurovaného nastavení z jednoho agenta do jiného.
Integrace systému řízení sítě
Objevování a správa strojů PowerChute pomocí dotazů SNMP v1 nebo v3 a konfigurace nastavení PowerChute. Poslání SNMP Traps pro kritické události na UPS pro zajištění včasného oznámení.
StruxureWare Data Center Expert Kompatibilita
Objevování a správa agentů PowerChute pomocí dotazů SNMP v1 nebo v3. Integrace SNMP Traps pro kritické události na UPS.
Podrobný průvodce konfigurací
Zkrácením doby nutné k instalaci a nastavení urychluje implementaci. Umožňuje změny konfigurace i po počátečním nastavení.

Distribuce produktů

United Arab Emirates, Argentina, Austria, Australia, Belgium, Bulgaria, Brazil, Canada, Chile, China, Colombia, Costa Rica, Serbia and Montenegro, Česká republika, Germany, Denmark, Algeria, Estonia, Egypt, Spain, Finland, France, United Kingdom, Greece, Hong Kong, Croatia, Hungary, Switzerland, Indonesia, Israel, India, Italy, South Korea, Lithuania, Latvia, Morocco, Macedonia, Mexico, Malaysia, Nigeria, Netherlands, Norway, New Zealand, Peru, Philippines, Poland, Portugal, Romania, Russia, Saudi Arabia, Sweden, Singapore, Slovenia, Slovakia, Thailand, Tunisia, Turkey, Taiwan, Ukraine, United States, Vietnam, South Africa

Možnosti

Služby