Modul s elektronikou rámu APC Symmetra LX - 200/208V

Modul s elektronikou rámu APC Symmetra LX - 200/208V Vlevo vpředu
Modul s elektronikou rámu APC Symmetra LX - 200/208V Vlevo vpředu
Modul s elektronikou rámu APC Symmetra LX - 200/208V Vlevo vpředu
Modul s elektronikou rámu APC Symmetra LX - 200/208V Vlevo vpředu
Modul s elektronikou rámu APC Symmetra LX - 200/208V Vpravo vpředu
Modul s elektronikou rámu APC Symmetra LX - 200/208V Přední přímá
Modul s elektronikou rámu APC Symmetra LX - 200/208V Back
Modul s elektronikou rámu APC Symmetra LX - 200/208V Miscellaneous
Modul s elektronikou rámu APC Symmetra LX - 200/208V Vlevo vpředu
Modul s elektronikou rámu APC Symmetra LX - 200/208V Vlevo vpředu
Modul s elektronikou rámu APC Symmetra LX - 200/208V Vpravo vpředu
Modul s elektronikou rámu APC Symmetra LX - 200/208V Přední přímá
Modul s elektronikou rámu APC Symmetra LX - 200/208V Back
Modul s elektronikou rámu APC Symmetra LX - 200/208V Miscellaneous
  • Tato sada obsahuje náhradní součásti pro zobrazený model produktu APC.

Zobrazit přehled produktu

SYAFSU13 Hlavní znaky

Modul s elektronikou rámu APC Symmetra LX - 200/208V
Tato sada obsahuje náhradní součásti pro zobrazený model produktu APC.

Symmetra Vlastnosti & Vyhody

Dostupnost

Automatický restart zařízení po ukončení provozu UPS
Automaticky spustí připojená zařízení po obnovení napájení.
Bateriové moduly zapojené paralelně
Zajišťuje vyšší dostupnost pomocí redundantních baterií.
Automatické interní přemostění
Dodává napájení pro připojená zařízení v případě selhání nebo přetížení jednotky UPS.
Paralelně zapojené napájecí moduly
Zvyšuje dostupnost díky možnosti okamžitého a bezproblémového zotavení při selhání některého z modulů.
Redundantní inteligentní moduly
Poskytuje vyšší dostupnost pro zařízení připojená k jednotce UPS díky zajištění redundantních komunikačních kanálů pro kritické funkce UPS.
Napájecí moduly s možností výměny za chodu
Poskytuje čisté a nepřetržité napájení chráněných zařízení během výměny napájecího modulu.
Modulární konstrukce
Umožňuje rychlou servisovatelnost a nízké nároky na údržbu díky modulům s automatickou diagnostikou a možností výměny na pracovišti.
Inteligentní moduly s možností výměny za chodu
Poskytuje čisté a nepřetržité napájení chráněných zařízení během výměny inteligentního modulu.
Možnost konfigurace pro vnitřní redundanci N+1
Poskytuje vysokou dostupnost pomocí redundance, jelikož umožňuje konfiguraci s jedním napájecím modulem navíc, než je nutné pro napájení připojených zařízení.
Baterie s možností výměny za chodu
Umožňuje bezproblémové a nepřerušené napájení chráněných zařízení během výměny baterií.

Ovladatelnost

Intelligent Card Slot
Možnost nastavení funkcí jednotky UPS pomocí karet pro správu.
Displej LCD
Alfanumerický displej, na němž se zobrazují systémové parametry a varování.
Kompatibilní se Správcem InfraStruXure ®
Umožňuje centralizovanou správu pomocí nástroje APC InfraStruXure Manager.
Inteligentní správa baterií
Maximalizuje životnost, spolehlivost a výkon baterie prostřednictvím inteligentního přesného nabíjení.
Externí baterie s možností správy
Snižuje nároky na preventivní údržbu díky monitorování podmínek a stavu externích baterií a jejich očekávané doby běhu.
Správa sítě
Poskytuje vzdálené řízení napájení UPS přes síť prostřednictvím Powerchute Business Edition.

Marketingové funkce

Vylučují nákladné problémy s napájením, protože zaručují bezpečnost a dostupnost vašich IT zařízení a dat.
Úprava napájení síťové třídy chrání před poškozením v důsledku přepětí a rušivých poruch. Architektura dvojí konverze poskytuje přesnou regulaci napětí, regulaci frekvence a nulový přenosový čas k baterii při výpadcích sítě.
Peace of mind that comes with complete equipment compatibility and reliability of a market leader .
Testováno a schváleno bezpečnostní agenturou znamená, že můžete Symmetra používat on-line a spolehnout se, že splňují nebo přesahují nejpřísnější standardy odvětví.
Úspora času díky snadnému a pohodlnému vzdálenému přístupu.
Síťová správa prostřednictvím sériového, USB nebo volitelného systému Ethernet. Obsahuje software Powerchute® Network Shutdown pro pohodlné sledování a řízení, bezpečné vypnutí operačního systému a inovační možnosti energetického managementu.
Nízké provozní a údržbové náklady ve spojení s ověřenou spolehlivostí a inteligentní správou baterií.
Inteligentní správa baterií, zahájená společností APC, maximalizuje výkon a životnost baterie prostřednictvím inteligentního nabíjení s přesnou teplotní kompenzací. Automatické vlastní kontroly zajišťují spolehlivost baterií a předem varují uživatele o nutnosti výměny. Pohodlné, snadno připojitelné bateriové moduly pro výměnu za provozu zajišťují výměnu baterie bez nutnosti vypínání.
Modular, Scalable, Redundant Architecture future proof initial investment, improves equipment availability, and simplifies maintenance.
Redundantní architektura N+1 Symmetra LX umožňuje, aby jednotka odolávala výpadkům inteligentního modulu, baterie nebo napájecího modulu. Moduly jsou snadno vyměnitelné v terénu. Zákazníci mohou po počátečním nákupu zařízení přidávat dodatečné napájecí moduly nebo baterie do zatížení až 16 kVA.

Ochrana

Kompatibilní s generátory
Poskytuje čisté a nepřetržité napájení všech zařízení v případě rozsáhlého výpadku napájení.
Vstupní korekce účiníku
Minimalizuje náklady na instalaci tím, že umožňuje použití menších generátorů a kabelů.
Umožňuje studený start
Poskytuje přechodné napájení z baterií, není-li k dispozici napájení ze sítě.
Regulace frekvence a napětí
Poskytuje vyšší dostupnost aplikace pomocí korekce nesprávné frekvence bez vybíjení baterie.
Resetovatelné jističe
Umožňuje rychlé zotavení z událostí přetížení.
Schválená bezpečnostní agentura
Přináší jistotu, že produkt byl testován a schválen pro bezpečný provoz s připojeným zařízením poskytovatele služeb a v rámci určeného prostředí.
Korekce napájení
Zajišťuje ochranu před přepětím při proudových rázech, špičkách či blesku a dalších nepravidelnostech napájení.

Škálovatelnost

Škálovatelná doba běhu
V případě potřeby umožňuje rychle zvýšit požadovanou dobu běhu.
Programovatelný kmitočet
Zajišťuje kompatibilitu s různými vstupními frekvencemi.
Škálovatelná kapacita napájení
Snižuje dnešní náklady na předimenzování systému UPS díky možnosti rychlé budoucí inovace.
Panel pro rozvod napájení s možností výměny na pracovišti
Zajišťuje kompatibilitu zařízení s různými typy zástrček.
Externí baterie Plug-and-Play
Poskytuje čisté a nepřetržité napájení všech zařízení a přidává další dobu běhu pro jednotku UPS.

Obslužnost

Automatický autotest
Pravidelné vlastní testování baterie zajišťuje včasné zjištění nezbytné výměny baterie.
Upozornění při odpojení baterie
Vydává varovný signál, pokud není k dispozici záložní energie.
Akustická varování
Informuje uživatele o tom, je-li jednotka napájena z baterie, je-li baterie téměř vybitá, že došlo-li k přetížení.
Uživatelsky měnitelné napájecí moduly
Umožňuje snadný upgrade a výměnu napájecích modulů.
Uživatelsky měnitelné baterie
Zvyšuje provozní připravenost díky tomu, že školený uživatel může provádět rozšíření a výměnu baterií, a zkrátit tak střední dobu opravy (Mean Time to Repair, MTTR)
Uživatelsky měnitelné inteligentní moduly
Umožňuje snadný upgrade a výměnu inteligentních modulů.
Prediktivní oznámení výpadku.
Poskytuje analýzu problémů se včasným varováním, což umožňuje proaktivní výměnu součástek.

Distribuce produktů

Anguilla, Netherlands Antilles, Aruba, Barbados, Bermuda, Bolivia, Brazil, Bahamas, Belize, Canada, Colombia, Costa Rica, Serbia and Montenegro, Česká republika, Dominica, Dominican Republic, Ecuador, French Guiana, Guadeloupe, Guatemala, Guyana, Honduras, Haiti, Switzerland, Jamaica, Saint Kitts And Nevis, South Korea, Saint Lucia, Madagascar, Martinique, Mauritius, Mexico, Nicaragua, Panama, Puerto Rico, Reunion, Slovakia, El Salvador, Turks And Caicos Islands, Trinidad and Tobago, United States, Saint Vincent And The Grenadines, U.S. Virgin Islands, Mayotte

Vstup

Počet napájecích kabelů
1

Fyzický

Maximální výška
89mm, 8.9cm
Maximální šířka
432mm, 43.2cm
Maximální hloubka
559mm, 55.9cm
Čistá hmotnost
12.36kg
Hmotnost při dodání
14.55kg
Přepravní výška
184mm, 18.4cm
Přepravní šířka
565mm, 56.5cm
Přepravní hloubka
730mm, 73.0cm
Barva
Černá, Stříbrná

Vyhovuje normám

Standardní záruka
2 roky na opravu nebo výměnu

Možnosti

Služby