Naše značky

EcoStruxure IT Advisor CFD

Žádná obrázek produktu
Žádná obrázek produktu
 • Průběžný přehled provozu datového střediska prostřednictvím správy inventáře, kalkulačky PUE, výstrah zařízení v reálném čase a víceúrovňového rozmístění.

Zobrazit přehled produktu

SFTWCFD Hlavní znaky

EcoStruxure IT Advisor CFD
Průběžný přehled provozu datového střediska prostřednictvím správy inventáře, kalkulačky PUE, výstrah zařízení v reálném čase a víceúrovňového rozmístění.
 • Accuracy
  EcoStruxure IT Advisor CFD solves a full-physics version of the Navier-Stokes Equations. More importantly, ITA CFD’s pre-configured objects and 100% automatic computational grid ensure that all users, from novice to CFD expert, obtain the same consistent high accuracy.
 • Context Awareness
  Object placement is intuitive and mirrors real-world data centers. For example, containment volumes can be simply placed adjacent to IT Rack front or rear faces. Similarly, racks and cooling units can be ducted to a dropped-ceiling with a single menu selection. ITA CFD’s powerful IT Rack model automatically includes the effects of leakage airflow and recirculation inside of the rack. This means that IT Racks can be uncontained, contained, placed with their rear faces against a wall, etc. ITA CFD’s unique Cooling Check assesses cooling performance (with a graphical indication on the top of each rack) based on the type of containment that has been specified (or not). For example, the Cooling Check will provide warnings if insufficient exhaust air is captured at the rear of the rack when rear (hot-aisle) containment is configured.
 • Easy Access
  EcoStruxure IT Advisor CFD is available by subscription and runs entirely in your web browser. Nothing is installed locally and there are no hardware requirements as all CFD calculations run in the cloud.
 • Easy Model Creation
  Start a room model from scratch or use one of the many Reference Models as a starting point. Pre-configured models of common data center equipment include all required physics; they can be “stamped” into position and duplicated as desired. Equipment is intuitively placed on white space floor - then moved in the vertical direction if desired.The computational grid and other CFD settings are entirely automatically and transparent to the user.
 • Fast and Robust Analysis
  EcoStruxure IT Advisor CFD’s solver is efficiently parallelized and runs on high-end graphical processing units (GPUs) in the cloud. Not only is ITA CFD uncommonly fast among CFD tools, but it is uncommonly robust too thanks to its automatic grid cell generation and inherently-transient solution method.
 • Simple Visualization Tools
  The Cooling Check indication on each rack provides a comprehensive cooling assessment at a glance. The rack pop-up menu gives additional details about the internal-rack airflows along with External Capture Indices. The latter metrics quantify the effectiveness of the cooling architecture in delivering cool air to the rack inlet and scavenging warm air from the rack exhaust. Temperature, pressure, speed, and velocity vectors can be displayed at any 2D slice and you can use your mouse as a probe to see values at any point in the room. Raised-floor and dropped-ceiling tiles can be colored by airflow rate.

Provoz datového centra Vlastnosti & Vyhody

Dostupnost

Inventární sestava
Zahrnuje strukturované informace o všech zařízeních osazených ve stojanu uspořádané podle typu, stáří, výrobce a vlastností zařízení a umožňuje zobrazit rychlý přehled všech aktuálních zařízení v datovém středisku.
Správa inventáře
Správa inventáře, umístěného ve stojanech, umožňuje okamžitý přehled o vybavení datových center.
Provoz datového střediska v mobilní síti
Integruje modul InfraStruXure Mobile pro přístup k aplikaci InfraStruXure Operations na cestách prostřednictvím zařízení PDA Motorola (Symbol) MC70.
Řídicí panel v reálném čase
Získejte přehled o klíčových ukazatelích výkonu datového střediska prostřednictvím snadno nastavitelných webových řídicích panelů, které zobrazují přizpůsobitelné informace pro vedoucí pracovníky.
Kalkulátor hodnoty PUE/DCiE
Uvede hodnotu PUE (Power Usage Effectiveness) za účelem informování o denním využívání energie.
Podpora serverů Blade
Přesný odraz nastavení datového střediska s modelováním serverů blade v jejich skříních typu blade.
Výstrahy v rámci fyzického rozložení
Zobrazuje stav datového střediska s reálným selháním zařízení podle půdorysného uspořádání a pohled na přední stranu stojanu se stavovými informacemi.
Řízená správa sítě
Grafický přehled síťových cest v datovém středisku a jejich vzájemného propojení.
Podniková platforma
Vysoká dostupnost s redundancí umožňující převzetí služeb při selhání prostřednictvím clusterů a kompenzace zátěže, která dává vzniknout systému vhodnému pro kritické zátěže bez rizikových bodů selhání.

Ovladatelnost

Více místností
Poskytuje možnost zobrazení více místností na stejném půdorysu podlaží, takže umožňuje přesné znázornění velkých budov a snadnou orientaci.
Globální hledání zařízení
Rychlé nalezení zařízení pomocí textového hledání a export dat o zařízení do formátu aplikace Excel.
Zobrazení organizace
Nabízí rozbalovací pole s umístěním pro logický model datového střediska, ve kterém je prostor datového střediska rozdělen do oblastí, zemí, kampusů, budov a místností.
Virtuální sklad
Ve virtuálním skladovém prostoru sledujte nová zařízení od okamžiku jejich pořízení.
Čelní pohled na stojan
Detailní čelní pohled na stojan umožňuje přesné grafické znázornění vybavení a jeho umístění ve stojanu.
Vlastní zařízení
Pomocí dvou klepnutí přizpůsobte zařízení katalogu, aby odpovídala vašim specifikacím, a upravte datové body, jako například požadavky napájení.
Knihovna materiálů
Využijte možností knihovny fyzické infrastruktury a zařízení IT od předních dodavatelů.
Zobrazení rozvržení podlahové plochy
Zobrazte přesnou reprezentaci datového střediska pomocí jednoduchého grafické rozvržení stojanů a pohled na stojany shora.
Přizpůsobitelný vzhled
Nabízí rozbalovací pole s umístěním pro logický model datového střediska, ve kterém je prostor datového střediska rozdělen do oblastí, zemí, kampusů, budov a místností.

Rychlost

Univerzální
Umožňuje modelování zařízení a dat od všech dodavatelů, takže podporuje prostředí stávajících datových středisek.
Lokalizace
Uživatelské rozhraní dostupné v hlavních lokálních jazycích.
Sdílený datový model
Zajistěte vyspělá a synchronizovaná data po celou životnost datového centra.
Podpora elektrického ovládání místností
Monitorujte kapacity a plánujte změny pro centralizované napájecí vybavení v prostorách mimo prostorové plánování hlavního datového centra.
Volitelné implementační služby
Zajistěte rychlou implementaci uspořádání místnosti, fyzické infrastruktury a IT prvků využitím profesionálních služeb APC (Professional Services).

Pohodlí

Integrace nástrojů CAD
Umožňuje import výkresů CAD (Computer Aided Design) za účelem rychlé změny rozložení místnosti a převod výkresů CAD klecí na model správy infrastruktury datového střediska (DCIM), včetně přepínání úrovní CAD obsahujících všechny dostupné informace o budově.
Doporučené akce
Systém Enterprise Manager poskytuje podrobný popis problému, když problém nastane, a také doporučené kroky, které mohou příslušný problém vyřešit. Tato jedinečná funkce snižuje potřebu školení a urychluje odstraňování závad spojených s napájením.
Referenční hodnoty v závislosti na rozvodné síti
Flexibilní přístup k souřadnicím podlaží, který umožňuje obsluze datového střediska zavést vlastní schéma identifikace umístění.

Společné umístění

Analýza vlivu klientů
Mapuje klientská zařízení na úrovni místnosti, klecí, stojanů nebo serverů a přináší hloubkový přehled o vlivu různých zařízení na případný výpadek.
Sestava s údaji o prostoru
Okamžitý přehled o aktuální prostorové kapacitě s identifikací prodejného, obsazeného a vyhrazeného prostoru i prostoru určeného k internímu využití.
Inventární sestava klientů
Zobrazuje veškeré vybavení určitého klienta, a poskytuje tak okamžitý přehled o klientech.
Webový klient
Dovoluje uživateli nahlížet do součástí datového střediska, spotřeby energie a kapacity napájení přes jakýkoliv moderní webový prohlížeč. To snižuje náklady na údržbu a umožňuje manažerům přijímat lepší a informovanější rozhodnutí v reálném čase.
Auditní záznamy
Sleduje všechny změny vybavení klecí a budovy v průběhu životního cyklu datového střediska, a přináší tak dokonalý přehled a snadnou identifikaci nároků na údržbu.
3D zobrazení klece
Umožňuje znázornění obvodu klecí pro okamžitou 3D vizualizaci rozložení a automatický výpočet plochy klece.
Naměřený příkon klece
Umožňuje podrobné rozúčtování jednotlivým klientům díky jednoduchému přehledu prodané a naměřené energie.
Vizualizace klece
V předprodejní fázi vizualizuje aktuálně dostupný prostor s anonymními daty o klientech pro účely plánování nových klecí pro zákazníky, vyhrazování prostoru a podpory procesu prodeje.
Sestava s daty o napájení
Poskytuje informace o celkové kapacitě vzhledem k prodané kapacitě a o zátěži naměřené na jednotlivých pracovištích, a nabízí tak kompletní přehled o aktuální kapacitě napájení.
Sestava s údaji o zásuvkách
Udává aktuální stav zástrček a zásuvek jedné či více jednotek PDU nebo klientů, včetně informací o případném nadměrném odběru.

Ochrana

Password Security
Ochrana uživatelským heslem.
Přístup více uživatelů
Umožňuje, aby několik uživatelů vykonávalo pracovní příkazy a zároveň plánovalo budoucí přesuny, doplnění nebo změny.
Uživatelské role
Umožněte různé úrovně přístupu prostřednictvím přihlašování více uživatelů a předdefinovaných uživatelských rolí.
Přístup pouze pro čtení
Sdílení přístupu bez rizika neoprávněných změn konfigurace.

Distribuce produktů

United Arab Emirates, Argentina, Austria, Australia, Belgium, Bulgaria, Brazil, Canada, Chile, China, Colombia, Costa Rica, Serbia and Montenegro, Česká republika, Germany, Denmark, Algeria, Estonia, Egypt, Spain, Finland, France, United Kingdom, Greece, Hong Kong, Croatia, Hungary, Switzerland, Indonesia, Ireland, Israel, India, Italy, Japan, South Korea, Lithuania, Latvia, Morocco, Macedonia, Mexico, Malaysia, Nigeria, Netherlands, Norway, New Zealand, Peru, Philippines, Poland, Portugal, Romania, Russia, Saudi Arabia, Sweden, Singapore, Slovenia, Slovakia, Thailand, Tunisia, Turkey, Taiwan, Ukraine, United States, Vietnam, South Africa

Možnosti

Služby