Naše značky

APC Symmetra 4 kVA možnost rozšíření na 8 kVA N+1 220-240 V

APC Symmetra 4 kVA možnost rozšíření na 8 kVA N+1 220-240 V Vlevo vpředu
APC Symmetra 4 kVA možnost rozšíření na 8 kVA N+1 220-240 V Vlevo vpředu
APC Symmetra 4 kVA možnost rozšíření na 8 kVA N+1 220-240 V Vlevo vpředu
APC Symmetra 4 kVA možnost rozšíření na 8 kVA N+1 220-240 V Vlevo vpředu
APC Symmetra 4 kVA možnost rozšíření na 8 kVA N+1 220-240 V Vlevo vpředu
APC Symmetra 4 kVA možnost rozšíření na 8 kVA N+1 220-240 V Vlevo vpředu
  • Ochrana napájení online s vysokou hustotou, dvojitou konverzí, redundancí a škálováním

  • Zahrnuje: CD se softwarem, Uživatelská příručka

Zobrazit přehled produktu

SY4KEXI Hlavní znaky

Klíčové funkce

Doba provozu pro zátěž
Min.–max.
W
Doba provozu pro zátěž
Sem zadejte celkovou zátěž (spotřebu energie) všech zařízení chráněných zařízením UPS: Na základě zadané hodnoty odhadujeme dobu provozu během celkového výpadku elektrické energie. Prodloužení doby provozu zvyšuje dostupnost tím, že umožňuje delší provoz systému při výpadku proudu bez jeho vypnutí.

Zadaná celková zátěž (spotřeba energie) přesahuje maximální hodnotu pro tento produkt (2800 W)

Zadejte zatížení, aby se zobrazila odhadovaná doba provozu

Zadaná celková zátěž (spotřeba energie) je menší než minimální hodnota pro tento produkt ( W) ({} W)

Max. využívaná kapacita
Max. využívaná kapacita
Maximální procento kapacity UPS využité k podpoře dané zátěže.

Zadejte zátěž, aby se zobrazil výpočet „Max. využité kapacity“

Kapacita výstupního výkonu
2.8kWatty / 4.0kVA
Výstupní přípojky
(8) IEC 60320 C13 (Záložní provoz na baterie)
(1) Hard wire 3-wire (H N + E) (Záložní provoz na baterie)
Jmenovité výstupní napětí
230V
Jmenovité vstupní napětí
230V
Typ připojení vstupu
Hard wire 3-wire (1P + N + E)
APC Symmetra 4 kVA možnost rozšíření na 8 kVA N+1 220-240 V
Ochrana napájení online s vysokou hustotou, dvojitou konverzí, redundancí a škálováním
Zahrnuje: CD se softwarem, Uživatelská příručka

Symmetra Vlastnosti & Vyhody

Obslužnost

Uživatelsky měnitelné inteligentní moduly
Umožňuje snadný upgrade a výměnu inteligentních modulů.
Uživatelsky měnitelné baterie
Zvyšuje provozní připravenost díky tomu, že školený uživatel může provádět rozšíření a výměnu baterií, a zkrátit tak střední dobu opravy (Mean Time to Repair, MTTR)
Uživatelsky měnitelné napájecí moduly
Umožňuje snadný upgrade a výměnu napájecích modulů.
Automatický autotest
Pravidelné vlastní testování baterie zajišťuje včasné zjištění nezbytné výměny baterie.
Akustická varování
Informuje uživatele o tom, je-li jednotka napájena z baterie, je-li baterie téměř vybitá, že došlo-li k přetížení.
Prediktivní oznámení výpadku.
Poskytuje analýzu problémů se včasným varováním, což umožňuje proaktivní výměnu součástek.
Upozornění při odpojení baterie
Vydává varovný signál, pokud není k dispozici záložní energie.

Škálovatelnost

Programovatelný kmitočet
Zajišťuje kompatibilitu s různými vstupními frekvencemi.
Externí baterie Plug-and-Play
Poskytuje čisté a nepřetržité napájení všech zařízení a přidává další dobu běhu pro jednotku UPS.
Škálovatelná doba běhu
V případě potřeby umožňuje rychle zvýšit požadovanou dobu běhu.
Škálovatelná kapacita napájení
Snižuje dnešní náklady na předimenzování systému UPS díky možnosti rychlé budoucí inovace.
Panel pro rozvod napájení s možností výměny na pracovišti
Zajišťuje kompatibilitu zařízení s různými typy zástrček.

Ochrana

Regulace frekvence a napětí
Poskytuje vyšší dostupnost aplikace pomocí korekce nesprávné frekvence bez vybíjení baterie.
Umožňuje studený start
Poskytuje přechodné napájení z baterií, není-li k dispozici napájení ze sítě.
Vstupní korekce účiníku
Minimalizuje náklady na instalaci tím, že umožňuje použití menších generátorů a kabelů.
Kompatibilní s generátory
Poskytuje čisté a nepřetržité napájení všech zařízení v případě rozsáhlého výpadku napájení.
Resetovatelné jističe
Umožňuje rychlé zotavení z událostí přetížení.
Korekce napájení
Zajišťuje ochranu před přepětím při proudových rázech, špičkách či blesku a dalších nepravidelnostech napájení.
Schválená bezpečnostní agentura
Přináší jistotu, že produkt byl testován a schválen pro bezpečný provoz s připojeným zařízením poskytovatele služeb a v rámci určeného prostředí.

Marketingové funkce

Peace of mind that comes with complete equipment compatibility and reliability of a market leader .
Testováno a schváleno bezpečnostní agenturou znamená, že můžete Symmetra používat on-line a spolehnout se, že splňují nebo přesahují nejpřísnější standardy odvětví.
Modular, Scalable, Redundant Architecture future proof initial investment, improves equipment availability, and simplifies maintenance.
Redundantní architektura N+1 Symmetra LX umožňuje, aby jednotka odolávala výpadkům inteligentního modulu, baterie nebo napájecího modulu. Moduly jsou snadno vyměnitelné v terénu. Zákazníci mohou po počátečním nákupu zařízení přidávat dodatečné napájecí moduly nebo baterie do zatížení až 16 kVA.
Úspora času díky snadnému a pohodlnému vzdálenému přístupu.
Síťová správa prostřednictvím sériového, USB nebo volitelného systému Ethernet. Obsahuje software Powerchute® Network Shutdown pro pohodlné sledování a řízení, bezpečné vypnutí operačního systému a inovační možnosti energetického managementu.
Nízké provozní a údržbové náklady ve spojení s ověřenou spolehlivostí a inteligentní správou baterií.
Inteligentní správa baterií, zahájená společností APC, maximalizuje výkon a životnost baterie prostřednictvím inteligentního nabíjení s přesnou teplotní kompenzací. Automatické vlastní kontroly zajišťují spolehlivost baterií a předem varují uživatele o nutnosti výměny. Pohodlné, snadno připojitelné bateriové moduly pro výměnu za provozu zajišťují výměnu baterie bez nutnosti vypínání.
Vylučují nákladné problémy s napájením, protože zaručují bezpečnost a dostupnost vašich IT zařízení a dat.
Úprava napájení síťové třídy chrání před poškozením v důsledku přepětí a rušivých poruch. Architektura dvojí konverze poskytuje přesnou regulaci napětí, regulaci frekvence a nulový přenosový čas k baterii při výpadcích sítě.

Ovladatelnost

Inteligentní správa baterií
Maximalizuje životnost, spolehlivost a výkon baterie prostřednictvím inteligentního přesného nabíjení.
Kompatibilní se Správcem InfraStruXure ®
Umožňuje centralizovanou správu pomocí nástroje APC InfraStruXure Manager.
Externí baterie s možností správy
Snižuje nároky na preventivní údržbu díky monitorování podmínek a stavu externích baterií a jejich očekávané doby běhu.
Displej LCD
Alfanumerický displej, na němž se zobrazují systémové parametry a varování.
SmartSlot
Možnost nastavení funkcí jednotky UPS pomocí karet pro správu.
Správa sítě
Poskytuje vzdálené řízení napájení UPS přes síť prostřednictvím Powerchute Business Edition.

Dostupnost

Bateriové moduly zapojené paralelně
Zajišťuje vyšší dostupnost pomocí redundantních baterií.
Automatický restart zařízení po ukončení provozu UPS
Automaticky spustí připojená zařízení po obnovení napájení.
Baterie s možností výměny za chodu
Umožňuje bezproblémové a nepřerušené napájení chráněných zařízení během výměny baterií.
Možnost konfigurace pro vnitřní redundanci N+1
Poskytuje vysokou dostupnost pomocí redundance, jelikož umožňuje konfiguraci s jedním napájecím modulem navíc, než je nutné pro napájení připojených zařízení.
Napájecí moduly s možností výměny za chodu
Poskytuje čisté a nepřetržité napájení chráněných zařízení během výměny napájecího modulu.
Inteligentní moduly s možností výměny za chodu
Poskytuje čisté a nepřetržité napájení chráněných zařízení během výměny inteligentního modulu.
Paralelně zapojené napájecí moduly
Zvyšuje dostupnost díky možnosti okamžitého a bezproblémového zotavení při selhání některého z modulů.
Modulární konstrukce
Umožňuje rychlou servisovatelnost a nízké nároky na údržbu díky modulům s automatickou diagnostikou a možností výměny na pracovišti.
Redundantní inteligentní moduly
Poskytuje vyšší dostupnost pro zařízení připojená k jednotce UPS díky zajištění redundantních komunikačních kanálů pro kritické funkce UPS.
Automatické interní přemostění
Dodává napájení pro připojená zařízení v případě selhání nebo přetížení jednotky UPS.

Distribuce produktů

United Arab Emirates, Afghanistan, Antigua and Barbuda, Anguilla, Albania, Armenia, Netherlands Antilles, Angola, Argentina, Austria, Australia, Aruba, Azerbaijan, Bosnia and Herzegovina, Barbados, Belgium, Burkina Faso, Bulgaria, Bahrain, Burundi, Benin, Bolivia, Brazil, Botswana, Belarus, Belize, The Democratic Republic Of Congo, Côte d'Ivoire, Chile, Cameroon, China, Colombia, Costa Rica, Cyprus, Česká republika, Germany, Djibouti, Denmark, Dominican Republic, Algeria, Ecuador, Estonia, Egypt, Eritrea, Spain, Ethiopia, Finland, Fiji, France, Gabon, United Kingdom, Georgia, Ghana, Gambia, Greece, Guatemala, Guyana, Hong Kong, Honduras, Croatia, Hungary, Switzerland, Indonesia, Ireland, Israel, India, Iraq, Iceland, Italy, Jamaica, Jordan, Kenya, Cambodia, South Korea, Kuwait, Cayman Islands, Lebanon, Liberia, Lithuania, Luxembourg, Latvia, Morocco, Macedonia, Mali, Myanmar, Mongolia, Mauritania, Malta, Malawi, Mexico, Malaysia, Mozambique, Namibia, Nigeria, Nicaragua, Netherlands, Norway, New Zealand, Oman, Panama, Peru, Philippines, Pakistan, Poland, Puerto Rico, Portugal, Paraguay, Romania, Russia, Rwanda, Saudi Arabia, Sweden, Singapore, Slovenia, Sierra Leone, Senegal, Somalia, Suriname, El Salvador, Togo, Thailand, Tajikistan, Turkmenistan, Turkey, Trinidad and Tobago, Taiwan, Tanzania, Ukraine, Uganda, Uruguay, Uzbekistan, Venezuela, U.S. Virgin Islands, Vietnam, Yemen, South Africa, Zambia, Zimbabwe

Výstup

Max. nastavitelný výkon (W)
5.6kWatty / 8.0kVA
Výstupní napětí – poznámka
Jmenovité výstupní napětí lze nastavit na 220 : 230 nebo 240 V
Účinnost při plném zatížení
91.0 %
Zkreslení výstupního napětí
Menší než 5 % při plném zatížení
Výstupní kmitočet (synchr. se sítí)
47 - 53 Hz Pro jmenovitý kmitočet 50 Hz Synchr. se sítí, 50 Hz Nesynchr., 57 - 63 Hz Pro jmenovitý kmitočet 60 Hz Synchr. se sítí, 60 Hz Nesynchr.
Jiná výstupní napětí
220 V, 240 V
Koeficient amplitudy zátěže
Do 5 : 1
Topologie
Online s dvojí konverzí
Typ křivky
Sinusoida
Bypass
Internal bypass (automatic and manual)

Vstup

Kmitočet na vstupu
45 - 65 Hz Auto-snímání
Rozsah vstupního napětí pro napájení z rozvodné sítě
155 - 276V
Účinnost při plném zatížení
91.0 %
Jiná vstupní napětí
220 V, 240 V
Vstupní účiník při plném zatížení
0.98

Baterie a doba běhu

Typ baterie
Olověná baterie
Předinstalované baterie
1
Obvyklá doba nabíjení
2.5hod.
Náhradní akumulátor
Prázdné pozice baterií
1
Očekávaná životnost baterie (roky)
3 - 5
Nabíjecí výkon baterie (W)
344 W
Možnost prodloužení doby chodu
1

Komunikace a správa

Port rozhraní (s)
DB-9 RS-232, RJ-45 10 Base-T ethernet for web/ SNMP/ Telnet management
Předinstalované karty SmartSlot™
Ovládací panel
Multifunkční lcd stavová a kontrolní konzola
Zvukové upozornění
Upozornění na stav, kdy je systém napájen z baterie : zřetelné upozornění na nízkou kapacitu baterie : nastavitelná doba
Nouzové vypínání
Ano
Množství rozhraní šachet SmartSlot™
3

Fyzický

Maximální výška
787mm, 78.7cm
Maximální šířka
610mm, 61.0cm
Maximální hloubka
686mm, 68.6cm
Čistá hmotnost
124.0kg
Hmotnost při dodání
166.5kg
Barva
Béžová

Okolní

Provozní teplota
0 - 40 °C
Provozní relativní vlhkost
0 - 95 %
Provozní nadmořská výška
0 - 3048metrů
Okolní teplota při uskladnění
-15 - 45 °C
Relativní vlhkost při uskladnění
0 - 95 %
Nadmořská výška při uskladnění
0 - 15240metrů
Hlučnost 1 metr od povrchu jednotky
62.0dBA
Tepelné ztráty on-line
860.0BTU/hod

Vyhovuje normám

Schválení
C-Tick, CE, EN 50091-2, VDE
Standardní záruka
2 roky na opravu nebo výměnu, lze přikoupit záruku na servisní služby přímo u zákazníka, lze přikoupit záruku na rozšířené servisní služby

Možnosti

Služby