Optimalizace

Our world-class optimization services secure energy efficiency, reliability and growth capacity of your data center.


 
Tváří v tvář odpovědnosti kritické pro chod podniku, rostoucí pracovní zátěži, vyvíjejícím se technologiím, stárnoucím zařízením a stále složitějším předpisům o ochraně životního prostředí se manažeři modelových datových center setkávají s omezeným instalačním prostorem, neefektivní napájecí a chladicí infrastrukturou a rostoucími provozními náklady – to vše při stále přísnějších rozpočtových omezeních.
Více informací
Školicí odborníci APC mají mnohaleté zkušenosti v oblasti infrastruktury. Mezi témata, kterými se zabývají, patří topologie záložních zdrojů, otázky chlazení, dostupnost měření a další záležitosti týkající se dostupnosti infrastruktury. Zajištění školení si může vyžádat dodatečné výdaje.
Více informací