Služby vzdáleného sledování

Služba monitorování 7 x 24, která plní funkci primární a sekundární podpory. Zkušený technik sleduje funkční stav fyzické infrastruktury, usnadňuje diagnózu, upozorňuje na problémy a řeší je dříve, než se stanou kritickými.

Vzdálené monitorování je snadno použitelná a bezpečná webová služba pracující v reálném čase, která funguje jako druhá sada prvků sledování stavu infrastruktury ve vaší společnosti. Vzdálené monitorování zajišťuje podávání zpráv o jakémkoliv problému, který by mohl být významný, prostřednictvím osobního telefonického hovoru. Zajistíme, aby vám správná kontaktní osoba vysvětlila a vyřešila zjištěné problémy. Dvě centra vzdáleného monitorování pokrývají celý proces. Naši odborníci zpracovávají informace přijaté z vašich zařízení a zajišťují příslušnou odpověď, která zahrnuje záznam události, odesílání e-mailů a kontaktování prostřednictvím telefonních hovorů, eskalaci problémů podle potřeby a v souladu se servisními smlouvami.

Více informací
Produkty Číslo dílu Cena Porovnej
Produkt 1 rok vzdálené monitorovací služby pro (100) uzlů Číslo dílu WRMS1YR100N-01 Cena 15 621,00 €
Jak zakoupit
Produkt 1 rok vzdálené monitorovací služby pro (1) uzel Číslo dílu WRMS1YR1N-01 Cena 332,09 €
Jak zakoupit
Produkt 1 rok vzdálené monitorovací služby pro (25) uzlů Číslo dílu WRMS1YR25N-01 Cena 5 073,75 €
Jak zakoupit
Produkt 2 roky vzdálené monitorovací služby pro (100) uzlů Číslo dílu WRMS2YR100N-01 Cena 29 520,00 €
Jak zakoupit
Produkt 2 roky vzdálené monitorovací služby pro (1) uzel Číslo dílu WRMS2YR1N-01 Cena 613,77 €
Jak zakoupit
Produkt 2 roky vzdálené monitorovací služby pro (25) uzlů Číslo dílu WRMS2YR25N-01 Cena 9 594,00 €
Jak zakoupit
Rychlost
Analýzy trendů Dále zákazníkovi poskytuje možnost snadného zobrazení změn fyzické infrastruktury, a optimalizuje tedy dostupnost v datovém středisku. Obsahuje grafické funkce a funkce exportu a zobrazujte související vztahy odpovídajících datových bodů.
Podpora více zařízení Správa celé řady zařízení APC včetně: jednofázových a třífázových jednotek UPS, rozvodných jednotek, chladících zařízení a zařízení pro monitorování prostředí a dalších aplikací produktu InfraStruXure Manager.
Dostupnost
Výstražná signalizace Zákazníci jsou v reálném čase pomocí telefonu nebo e-mailu informování o kritických událostech, což jim umožňuje zkrátit střední dobu oprav, zvýšit efektivitu a maximalizovat dobu běhu.
Nepřetržité profesionální monitorování Experti na dané zařízení zajišťují 24hodinový monitoring fyzické infrastruktury, a šetří tak vnitřní zdroje.
Pohodlí
Webový portál Nabízí centrální úschovnu systémových informací s přehledným zobrazením stavu systému.
Proaktivní servisní reakce Lze předvídat hrozby pro fyzickou infrastrukturu, identifikovat je a rychle a přesně je řešit.