Operate MBRS

Proactively replace your modular batteries to avoid unplanned downtime, reduce costs, and safeguard your system’s availability

Our Modular Battery Replacement Service is a comprehensive “green” battery replacement service that ensures: reduced costs and reduced downtime risks

Více informací
Produkty Číslo dílu Cena Porovnej
Produkt Služba výměny modulárních baterií Číslo dílu WMBRS Cena --
How to buy
Bezpečný
Certifikované baterie Dodávané certifikované baterie splňují specifikace výrobce pro efektivní provoz systému.
Pohodlí
Souhrnná zpráva o službách Poskytuje podrobnou zprávu o provedené práci včetně doporučení pro servis zajišťující optimální výkon
Vyjmutí baterií Odběr vybitých baterií certifikovaným terénním servisním pracovníkem
Likvidace baterií Ekologicky šetrná likvidace vybitých baterií v certifikovaném recyklačním středisku
Náklady na práci a cestovní náklady jsou zahrnuty Většina servisních smluv zahrnuje náklady na práci a cestovní výdaje. Prohlédněte si rozpis prací v rámci servisních specifikací.
Recyklace baterií Koncový uživatel získává certifikát o likvidaci vybitých baterií v souladu s federálními, státními a místními předpisy.