NetBotz 400

Nejlepší hodnota monitorování bezpečnosti a prostředí pro síťové rozvodny k datovým centrům

NetBotz 400 nabízí výkonné monitorování bezpečnosti a prostředí přes síť. NetBotz 400 je schopen kamerového dohledu a monitorování pro zaznamenání lidské aktivity. Zajišťuje monitorování teploty, vlhkosti, spínačů dveří, beznapěťových kontaktů, zjištění netěsností, vibrací, kouře a dvoucestný audio monitoring. Další doplňkové funkce NetBotz 400 zahrnují integraci s InfraStruXure Central, napájení přes Ethernet (Power over Ethernet) a uživatelem definované výstrahy, a činí tak z NetBotz 400 perfektní jednotku pro ochranu vašich IT prvků před bezpečnostními hrozbami a hrozbami prostředí. NetBotz 400 lze použít v síťových rozvodnách k datovým centrům, ale je často instalován v serverových místnostech a malých datových centrech. NetBotz je aktivní monitorovací řešení navržené pro ochranu před hrozbami fyzických vlivů, prostředí nebo lidí, které mohou způsobit poruchu nebo odstavení IT infrastruktury. Tato upravitelná sada síťových zařízení, snímačů, řízení přístupu a kamer je navržena pro ochranu prostředí ve velikostech od síťových rozvoden po datová centra. Modulární koncepce počítá s běžnými snímači spolu se zařízeními NetBotz. Uživatelsky definované výstrahy lze odesílat v různých formátech a jsou snadno integrovatelné do podnětových eskalačních strategií. Pro správu více zařízení NetBotz použijte InfraStruXure® Central. Licence dohledu InfraStruXure Central umožňují současné zobrazení pohledu více kamer, rychlé vyhledávání a získání videa a navíc „značení“ důležitých videoklipů.

Více informací
Produkty Číslo dílu Cena Porovnej
Produkt Monitor stojanu NetBotz 450 (s napájením 120/240V) Číslo dílu NBRK0451 Cena 1 936,00 €
Produkt Monitor místnosti NetBotz 455 (bez napájení PoE) Číslo dílu NBWL0455A Cena 2 208,25 €
Produkt Monitor místnosti NetBotz 455 (s napájením PoE 120/240V) Číslo dílu NBWL0456A Cena 2 268,75 €
Ovladatelnost
Zobrazení výstrah Snadný přehled a porovnání výstrah. Poskytuje kontext k výstrahám pomocí připojení videoklipů, grafů a map.
Kompatibilní se systémy správy organizace EMS Spravujte svá zařízení APC pomocí jednoho systému prostřednictvím přesměrování zpráv SNMP (událostí) do vašeho vlastního systému správy organizace.
Rozšíření zobrazení pro klientské aplikace Robustní rozhraní aplikace nabízí historii výstrah, grafy a konfiguraci.
Lze integrovat s Odborníkem datového centra StruxureWare Škálovatelná platforma pro správu a monitorování poskytuje monitorování zařízení v reálném čase a okamžité upozornění na události.
Ochrana
Zabezpečení heslem Ochrana uživatelským heslem.
Dostupnost
Oznamování chyb Upozornění na události v reálném čase minimalizuje dobu odezvy na kritické situace týkající se fyzické infrastruktury. Umožňuje administrátorům IT zkrátit střední dobu oprav, zvýšit efektivitu a maximalizovat dobu běhu.
Monitorování Rozpoznání a záznam pohybu umožňuje spárovat vizuální záznam s výstrahou přístupu nebo prostředí, což urychlí analýzu primární příčiny.
Sledování prostředí Ochrana zařízení před selháním způsobeným celou řadou možných vlivů okolního prostředí.
Sledování přístupu Detekce vstupu neautorizovaných osob dveřním spínačem
Celkové náklady na vlastnictví (TCO)
Přístup pomocí prohlížeče Uživatelské rozhraní přístupné pomocí prohlížeče. Poskytuje rychlý přístup z libovolného místa v síti.
Ukládání videozáznamu spouštěné událostmi Videozáznam aktivovaný při pohybu nebo výstraze.
Rychlost
Nastavitelný práh Definice prahových úrovní (více úrovní pro každý senzor, časový plán, úrovně závažnosti) podle požadavků uživatele.
Přizpůsobitelné havarijní plány Výstrahy jsou zpracovávány v souladu s havarijními plány a je možno zpracovat rozmanité formy výstrah.