IT moduly

Prefabrikované IT moduly dostupné v celé řadě velikostí a konfigurací umožňují jednoduché a snadné rozmístění infrastruktury datových center pro jakoukoliv aplikaci 
Prefabrikované moduly datových center dramaticky snižují instalační čas a složitost, přičemž zaručují spolehlivost datového centra. IT moduly slučují funkčnost a prostorové požadavky typické IT místnosti s výhodami prefabrikovaného systému a tovární montáže, takže zaručují efektivní řešení od návrhu po provoz. S integrací distribuce napájení, chlazení, regálů, bezpečnosti a požární ochrany i nejlepšího DCIM systému ve své třídě (Struxureware Expert) do účelově konstruovaného krytu jsou tyto moduly použitelné uvnitř budovy nebo mohou odolávat mimořádným povětrnostním podmínkám ve venkovním prostředí. Pro malé nebo vzdálené aplikace datových center jsou IT moduly k dispozici jako integrovaná datová centra „vše v jednom“, která obsahují UPS i DX chlazení. Pro střední až velká datová centra se používají IT moduly společně s napájením a chlazením umožňující rozšiřitelnou a pružnou konstrukci datového centra, která vyhovuje vašemu specifickému použití. Vyberte si jedno ze základních provedení nebo vám můžeme navrhnout řešení vyhovující vašim potřebám.
Více informací
SmartShelter Data Hall nabízí škálovatelné řešení infrastruktury datového střediska pro velké poskytovatele služeb a podnikové zákazníky s nasazením v dávkách po 50-100 stojanech s možností v budoucnu snadno přidat další kapacitu. Řešení se skládá z prefabrikovaných IT modulů s 14-15 stojany, spřaženými dohromady na místě, s minimálními stavebními požadavky, a vytvoří velkou funkční IT místnost. Umístěte datové středisko ven nebo do nezařízené budovy jako samostatný systém, který zajišťuje fyzickou bezpečnost, redundantní napájení a chlazení a který je možné na dálku sledovat a řídit prostřednictvím kompletní sady softwaru DCIM. – Snižte riziko díky profesionálně navrženému, plně řízenému systému – Chraňte investiční náklady rozšiřováním infrastruktury podle požadavků – Upravte plány budoucí expanze prostřednictvím opakovaných a pružných řešení Moduly SmartShelter obsahují kompletní fyzickou infrastrukturu datového střediska, sestavenou a otestovanou v konfiguraci jednoho nebo více modulů, která poskytuje plně funkční datové středisko.
Více informací
Modyly SmartShelter nabízejí praktickou alternativu budování nových nebo rozšiřování stávajících prostorů pro IT. Minimalizace stavebních nákladů a složitosti spojené s umístěním vašeho IT prostoru mimo váš podnik, v továrním prostředí. Zařízení jako nemocnice, univerzity a firmy s mnoha kancelářemi mohou využít výhody modulů SmartShelter ušetřením hodnotného prostoru pro své hlavní účely. Přesuňte datové středisko ven nebo do nezařízené budovy jako samostatný systém, který zajišťuje fyzickou bezpečnost, redundantní napájení a chlazení a který je možné na dálku sledovat a řídit prostřednictvím kompletní sady softwaru DCIM.
– Snižte riziko díky profesionálně navrženému, plně řízenému systému
– Chraňte investiční náklady rozšiřováním infrastruktury v malých krocích podle požadavků
– Upravte plány budoucí expanze prostřednictvím opakovaných a pružných řešení
– Finančně zdůvodněte ezpanzi datového střediska ochranou hodnotného prostoru v budově

Moduly SmartShelter obsahují kompletní fyzickou infrastrukturu datového střediska, sestavenou a otestovanou v konfiguraci jednoho nebo více modulů, která poskytuje plně funkční datové středisko.
Více informací
Kontejnery SmartShelter jsou navrženy k nasazení datových středisek na odlehlých místech, v průmyslových prostředích a na jiných místech, kde neexistuje vyhrazená budova nebo prostor. Dovolují zpracování v reálném čase a řeší problémy s latencí a šířkou pásma prostřednictvím přenesení datového střediska blíže k místům vašeho provozu. Využijte jednoduchost snadno nasaditelných datových středisek pro pobočky, čerpací stanice, důlní provozy nebo nové vojenské základny.

– Snížené riziko díky standardně navrženému a plně řízenému systému
– Možnost pružně změnit velikost datového střediska podle požadavků zákazníka
– Zajištění fyzické bezpečnosti kritických dat
– Rychlejší výnosy nebo zprovoznění díky rychlému nasazení kdekoli na světě
– Nasazení ve vzdálených oblastech s omezenou stavební podporou.
– Využití hodnotného prostoru pro klíčové činnosti

Kontejnery SmartShelterobsahují celou infrastrukturu datového střediska, kompletně instalovanou a testovanou v jediném ISO přepravním kontejneru a poskytují hodnotnou alternativu k prefabrikovanému datovému středisku.
Více informací