PowerChute Business Edition

Správa UPS, bezpečné vypnutí a zprávy o spotřebě energie až pro 25 serverů a pracovních stanic využívajících vyhrazené sériové připojení nebo rozhraní USB.

Software PowerChute Business Edition nabízí správu jednotek UPS, bezpečné vypínání systému a nejnovější možnosti správy energie. V případě dlouhodobého výpadku napájení zajistí šetrné bezobslužné vypnutí systému, ochranu dat a rychlé zotavení po obnovení napájení. Zprávy o nákladech na energie a emisích CO2 umožňují lépe pochopit strukturu energie odebírané vybavením IT a následně zvýšit efektivitu využití této energie. Vysoce ceněné zprávy o vyhodnocení rizik odhalují potenciální ohrožení dostupnosti, zatímco funkce rozšířené analýzy pomáhají při identifikaci příčin potenciálních problémů souvisejících s jednotkami UPS a napájením ještě dříve, než tyto problémy nastanou, čímž je zaručeno zdraví systému.

Více informací
Produkty Číslo dílu Cena
Produkt Konfigurační nástroj pro PowerChute Business Edition JRE Číslo dílu SFPCBEJRE Cena -- STAŽENÍ
Produkt PowerChute Business Edition verze 9.5 Číslo dílu SFPCBE95 Cena -- STAŽENÍ
Kompatibilita
Kompatibilní s operačním systémem PowerChute Business Edition Chcete-li nalézt správnou verzi softwaru pro váš operační systém a procesor, zobrazte graf kompatibility v Uživatelské a instalační příručce.
Klepnutím zde zobrazíte graf kompatibility produktu PowerChute Business Edition.
Kompatibilní se systémy správy organizace EMS Spravujte svá zařízení APC pomocí jednoho systému prostřednictvím přesměrování zpráv SNMP (událostí) do vašeho vlastního systému správy organizace.
Integrace protokolu odálostí Zapisuje události do systémového protokolu Windows NT/2000, což umožňuje monitorování jednotky UPS pomocí standardních nástrojů, jako je nástroj NetIQ.
Kabel komunikačního počítačového rozhraní Kabely pro propojení přes sériové rozhraní záložního zdroje umožňují přímou komunikaci mezi zdroji a stolními počítači, pracovními stanicemi a servery.
Ovladatelnost
Upozornění Oznamování problémů zajišťuje včasné řešení kritických situací.
Registrování dat Odhalte problematické trendy dříve než mohou eskalovat nebo si exportujte protokol záznamů k dalším analýzám.
Protokolování události Prostudujte si v protokolu událostí časování a souslednost událostí, které k incidentu vedly.
Inteligentní správa baterií Datum výměny baterie a číslo náhradní bateriové sady je k dispozici v softwarovém uživatelském rozhraní, které umožňuje bezproblémovou objednávku náhradní bateriové sady na Internetu.
Spusťte příkazový soubor V případě událostí, souvisejících se stavem napájením, lze přizpůsobit různé akce Vašim požadavkům.
Správa více jednotek Smart-UPS Vlastní přizpůsobení přehledového stavu UPS pro centrální zobrazování parametrů, jako je datum výměny baterie a zbývající čas.
Pohodlí
Bezpečná komunikace Zabezpečený přístup na Internet prostřednictvím protokolu HTTPS, který je nastaven jako výchozí, zajišťuje, že komunikaci mezi zařízením a klientským rozhraním nelze interpretovat.
SMTP Authentication Podpora ověřování e-mailů pomocí protokolu SMTP (Secure Mail Transfer Protocol)
Initial Set-Up Wizard Nabízí snadnou konfiguraci a zajišťuje ochranu zařízení IT v co nejkratším časovém horizontu
Zabezpečení heslem Ochrana uživatelským heslem.
Ochrana
Ukončení operačního systému Zabraňuje možnému poškození dat, jelikož v případě delšího výpadku elektrické energie postupně vypne operační systém i bez přítomnosti obsluhy.
Vypínání elektrické sítě Vypínáním vybraných skupin zásuvek v předem určeném pořadí lze snížit zátěž způsobenou méně důležitým vybavením a ušetřit čas procesoru (jednotky UPS s přepínanými skupinami zásuvek).
Skupinové řízení zásuvek Zapínáním a vypínáním, restartováním a ukončováním vybraných skupin zásuvek lze eliminovat některé výjezdy techniků na vzdálená pracoviště (u jednotek UPS s přepínanými skupinami zásuvek).
Možnosti plánování Určete vlastní plán vypnutí a restartování připojeného zařízení a zdrojů UPS.
Posloupnost vypínání a restartování Možnost nakonfigurování vybraných skupin zásuvek pro vypínání a zapínání v předem určeném pořadí (u jednotek UPS s přepínanými skupinami zásuvek).
Energy Management
Přizpůsobitelné náklady na energii Aktualizuje náklady na energii na základě změn, a poskytuje tak naprosto přesné sestavy nákladů na energii
CO<sub>2</sub> Emissions Reporting Sledování dopadů, které má napájení vašeho chráněného vybavení na životní prostředí
Náklady na energii Struktura nákladů na napájení chráněného vybavení.
Zprávy o využití energie Seznamte se s fakty o využití energie ve vašem chráněném vybavení

Produkt 1

Vyberte řadu nebo číslo dílu k porovnání

Vybrat řadu
Vybrat číslo dílu

Produkt 2

Vyberte řadu nebo číslo dílu k porovnání

Produkt 3

Vyberte řadu nebo číslo dílu k porovnání