Telekomunikace

Spolehlivá a flexibilní řešení stejnosměrného napájení určená pro širokopásmové sítě, bezdrátové sítě s malým výkonem a další telekomunikační řešení na pracovišti zákazníka.

Bez nepřerušitelného zdroje napájení nelze dosáhnout nepřerušované komunikace. Ochrana telekomunikačních linek proti výpadkům způsobeným nevhodným či nestabilním napájením je stejně důležitá jako ochrana toku počítačových dat. A možná je i důležitější, protože výpadky napájení bývají spojeny s přírodními a jinými katastrofami, při kterých je často velmi důležité moci rychle přivolat pomoc. Společnost APC by Schneider Electric nabízí k ochraně telekomunikačních linek před výpadky napájení dvě řešení: PowerShield, jednotku UPS se stejnosměrným napětím určenou k ochraně zařízení v sítích s hybridními (optickými a koaxiálními) kabely, hybridními kabely vedoucími do domácností a místních bezdrátových sítí, a Magnum VS, modulární zdroj stejnosměrného napájení k montáži do stojanu určený pro bezdrátové sítě s místním výkonem, pracoviště zákazníka a distribuované sítě.

Více informací
Dostupnost
Možnost prodloužení doby chodu Lze připojit dodatečné baterie zajišťující prodloužené napájení zapojených zařízení v případě výpadku elektrické sítě
Vnitřní ochrana Integrovaná nadproudová ochrana chrání systém proti přetížení.
Teplotní kompenzace napětí baterie Automatická teplotní kompenzace volného napětí prodlužuje životnost a zlepšuje výkonnost baterie
Ovladatelnost
Automatický autotest Pravidelné vlastní testování baterie zajišťuje včasné zjištění nezbytné výměny baterie.
LED Indicators Poskytuje snadno čitelné údaje o stavu napětí v síti, jednotky UPS a baterie.
Obslužnost
Přední přístup Instalaci a údržbu všech součástí lze provádět bez nutnosti přístupu z boku nebo zezadu.
Baterie s možností výměny za chodu Umožňuje bezproblémové a nepřerušené napájení chráněných zařízení během výměny baterií.
Uživatelsky měnitelné baterie Zvyšuje provozní připravenost díky tomu, že školený uživatel může provádět rozšíření a výměnu baterií, a zkrátit tak střední dobu opravy (Mean Time to Repair, MTTR)
Automatický restart zařízení po ukončení provozu UPS Automaticky spustí připojená zařízení po obnovení napájení.

Produkt 1

Vyberte řadu nebo číslo dílu k porovnání

Vybrat řadu
Vybrat číslo dílu

Produkt 2

Vyberte řadu nebo číslo dílu k porovnání

Produkt 3

Vyberte řadu nebo číslo dílu k porovnání