Speciální aplikace

Secure power systems for special single phase and 3 Phase UPS applications including industrial UPS, controls and renewable energy, marine, telecommunications, global deployment and other special configurations 
V moderním obchodním prostředí se společnosti snaží nabízet standardizovaná řešení, která lze implementovat globálně. Vzhledem k tomu, že se v různých částech světa používají různá napětí, to však nemusí být snadné. Společnost APC by Schneider Electric nabízí řešení ochrany napájení, která vám pomohou tyto překážky překonat. Tyto systémy UPS, od produktů pro napětí 230 V AC schválených laboratoří UL až po skutečně univerzální jednotky UPS se vstupem 100–240 V AC, představuje ideální řešení, které lze použít kdekoli na světě.
Více informací
Plynulost řízení procesů představuje kritický faktor v mnoha odvětvích: vodárenství a zpracování odpadních vod, biotechnologie a farmaceutický průmysl, doprava, chemický průmysl, potravinářství, polovodiče, automobilový průmysl, obnovitelné energie. Zařízení používaná v těchto segmentech často pracují v náročných prostředích s velkým rozsahem teplot nebo zvýšenou vlhkostí či obsahem soli ve vzduchu. Společnost APC nabízí řadu řešení UPS pro průmyslové řídicí funkce, včetně komunikačního příslušenství pro V/V s beznapěťovými kontakty, protokol Modbus a správu sítě. Při výpadku napájení dokážou řešení společnosti APC zajistit spolehlivou ochranu, ať už se od nich vyžaduje bezpečné vypnutí zařízení, nebo zachování integrity dat.
Více informací
Mobilní využití přináší vlastní specifické překážky. Odolnost vůči zvýšené úrovni vibrací, soulad s mezinárodními námořními předpisy, například s předpisy organizace DNV, zvýšená ochrana elektroinstalace a zesílené skříně – to jsou pouze některé vlastnosti, které při mobilním využití nelze pominout. Společnost APC by Schneider Electric nabízí přizpůsobená řešení vyhovující vysokým nárokům kladeným při využití v lodní dopravě a jiných mobilních odvětvích.
Více informací
Bez nepřerušitelného zdroje napájení nelze dosáhnout nepřerušované komunikace. Ochrana telekomunikačních linek proti výpadkům způsobeným nevhodným či nestabilním napájením je stejně důležitá jako ochrana toku počítačových dat. A možná je i důležitější, protože výpadky napájení bývají spojeny s přírodními a jinými katastrofami, při kterých je často velmi důležité moci rychle přivolat pomoc. Společnost APC by Schneider Electric nabízí k ochraně telekomunikačních linek před výpadky napájení dvě řešení: PowerShield, jednotku UPS se stejnosměrným napětím určenou k ochraně zařízení v sítích s hybridními (optickými a koaxiálními) kabely, hybridními kabely vedoucími do domácností a místních bezdrátových sítí, a Magnum VS, modulární zdroj stejnosměrného napájení k montáži do stojanu určený pro bezdrátové sítě s místním výkonem, pracoviště zákazníka a distribuované sítě.
Více informací