Data Center Facility a 3 Phase UPS

Ochrana trojfázového rozvodu elektrické energie řeší současné požadavky na elektrickou energii a stanovuje etalon kvality a inovací díky plně integrovaným řešením podnikových sítí, datových center, systémů pro kritické situace a průmyslové a výrobní procesy. 
Galaxy VS je vysoce účinný, modulární, snadno nasaditelný třífázový zdroj nepřerušitelného napájení 20 až 100 kVA (400 V/480 V) a 10 až 50 kVA (208 V), který poskytuje špičkový výkon pro optimalizovaná, malá a střední datová střediska a také kritickou infrastrukturu v komerčních a průmyslových zařízeních. Jeho kompaktní provedení, technologie s vysokou hustotou a architektura odolná proti chybám maximalizuje dostupnost, efektivitu provozu a kritickou ochranu proti zatížení a zároveň minimalizuje celkové náklady na vlastnictví. Patentované technologie zajišťují účinnost až 97 % v běžném provozním režimu a až 99 % v režimu ECOnversion, což znamená 66% zvýšení úspory energie. Zařízení Galaxy VS podporuje architekturu EcoStruxure, a proto si za žádných okolností nemusíte dělat starosti. Součástí dodávky je služba Start-up pro uvedení do provozu včetně optimalizace výkonu, kvality a bezpečnosti systému. Díky svému spolehlivému provedení a špičkovému výkonu představuje zdroj napájení Galaxy VS ideální páteř vaší kritické infrastruktury.
Více informací
Galaxy VX UPS je vysoce efektivní, škálovatelné, flexibilní rozšíření řešení Schneider Electric Galaxy V-Series pro datová střediska a průmyslové aplikace. Galaxy VX využívá inovativní funkce, včetně patentovaných čtyřúrovňových invertorů a ECOnversion režimu, pro snížování nákladů na energie a plnění proměnlivých firremních požadavků. Galaxy VX poskytuje N+1 redundanci při plné kapacitu a poskytuje vynikající kvalitu napájení v náročných elektrických prostředích, s širokým rozsahem vstupního napětí, odolnost vůči zkratu 100kAIC, robustní přetížitelnost a vstup s korekcí účiníku, který eliminuje předimenzování upstream připojení. Galaxy VX je také napojeno na monitorovací systémy zařízení, jako jeSchneider Electric StruxureWare pro datová střediska. Galaxy VX je vybaven displejem s dotykovou obrazovkou, horním a dolním vstupem pro kabely, plným servisním přístupem zepředu, bez požadavku na prostor za stojanem, funkcí Smart Power Test (SPoT) a službou souštění umožňující efektivní nasazení. S podporou tradičních bateriových řešení, lithium iontovch baterií a setrvačníkového ukládání energie, Galaxy VX poskytuje výkon a flexibilitu potřebnou pro současná velká datová střediska a kritické aplikace.
Více informací
Galaxy VM je klíčovou součástí komplexního řešení energetického managementu Schneider Electric pro datová centra a průmyslové aplikace. Galaxy VM používá nejmodernější technologii pro snížení energetických nákladů díky velmi vysokému stupni účinnosti a inovativnímu režimu ECOnversion. Galaxy VM bezproblémově spojuje vaši elektrickou síť pomocí nejmodernějších elektrických zařízení, jako je velmi široký rozsah vstupního napětí, vysoká kapacita přetížení a zkratu a integrovaná ochrana proti zpětnému napájení, zaručujících skvělou kvalitu napájení. Vysoce kompaktní Galaxy VM je rovněž kompatibilní s vašimi systémy sledování zařízení a požadavky inteligentní sítě a poskytuje flexibilitu tradiční i modulární akumulace energie, která umožňuje přizpůsobit řešení specifickým potřebám. Galaxy VM má k dispozici horní i dolní kabelový vstup, takže není zapotřebí další boční skříň, plný čelní servisní přístup, instalaci zády ke stěně a spouštěcí službu, díky níž je jedním z nejjednodušších UPS své třídy z hlediska manipulace, instalace a údržby.
Více informací
MGE Galaxy 7000 je nejnovější přírůstek do skupiny Galaxy UPS, který poskytuje řešení zabezpečeného napájení pro střední až velká datová centra, průmysl, budovy a prostředí kritického významu pro daný účel a pobřežní připojení lodí. Galaxy 7000 je flexibilní/adaptabilní díky svému robustnímu provedení usměrňovače/měniče IGBT, který pracuje při jakémkoli typu zátěže (indukční, kapacitní). Tento UPS systém bez transformátoru, který maximalizuje účinnost systému až na 94,5 %, díky tomu udržuje provozní náklady na nízké úrovni (úspora energie) a zároveň poskytuje nejkvalitnější napájení pro kritické zátěže. Kromě vysoké úrovně účinnosti nabízí Galaxy 7000 také režim ECO Mode až do 99% účinnosti pro jednotlivé i paralelní systémy a režim Efficiency Booster Mode pro paralelní instalace, který pomáhá uspořit ještě více energie. Galaxy 7000 má funkce jako N+ 1 paralelní/redundantní moduly s několika volbami zahrnujícími: Oddělený redundantní, integrovaný paralelní, a centralizovaný statický přepínač, díky kterému je Galaxy 7000 špičkovým výrobkem s architekturami s vysokou dostupností pro prostředí kritická pro danou úlohu, včetně funkce Smart Power Test SPoT, která pomáhá snižovat celkové náklady systému odstraněním dalšího nutného zatížení. Snadná montáž a údržba je základem hlavního provedení tohoto nového zařízení UPS s pouze předním elektrickým připojením a plně servisovatelnými prvky. Galaxy 7000 zahrnuje další řešení UPS, například: sběrnicové synchronizační boxy, IP 32 skříně, ochrana se zadním připojením, možnosti změny frekvence, flexibilní a rozšířená bateriová řešení včetně VRLA, NiCad, vhodné externí přemosťovací údržbové skříně a synchronizační zařízení. Univerzální Galaxy 7000 je kompatibilní s nejpoužívanějšími univerzálními komunikačními protokoly a pro snadné propojení s většinou zařízení zahrnuje protokoly SNMP, J-Bus/ModBus a RS485. Služby, které jsou k dispozici pro Galaxy 7000 zahrnují najetí, preventivní údržbu, rychlý čas odezvy a komplexní servisní balíčky určené pro bezproblémovou údržbu systému.
Více informací
Nová jednotka MGE Galaxy 5500 představuje nejvyspělejší systém UPS, který ještě zvyšuje výkon a dostupnost pověstné mezi zákazníky společnosti APC. Technologie online plně izoluje a chrání před všemi poruchami kvality napájení, a to i v nejnáročnějších prostředích. Vysoká účinnost v režimu s dvojí konverzí nebo v režimu ECO šetří náklady na energii. Díky široké škále různých možností je jednotka MGE Galaxy 5500 vysoce účinná v různých typech využití. Její elektrický výkon plně odpovídá dnešním nárokům na zatížení. Jednotka nabízí i správu vyšších harmonických kmitočtů, takže umožňuje snadnou instalaci vhodnou pro provoz s generátorem a pružnou konfiguraci díky rozsáhlé nabídce integrovaných možností a přídavného vybavení. Jednotka je standardně vybavena přístupem zepředu, který snižuje nároky na prostor, jednoduchým grafickým displejem s výběrem z více jazyků a možnostmi síťové správy napájení pomocí protokolu SNMP. Díky všem těmto funkcím patří zařízení Galaxy 5500 z hlediska nároků na správu a údržbu k nejjednodušším systémům UPS ve své třídě.
Více informací
Zařízení MGE Galaxy 3500 nabízí centralizovanou 3fázovou ochranu napájení se spolehlivostí řady produktů MGE. Zařízení MGE Galaxy 3500 díky podpoře duálního síťového vstupu, automatického i ručního přemostění pro případ údržby a škálovatelné doby běhu pomocí baterií s možností výměny za chodu je ideálním řešením pro komerční a technické podniky a průmyslové aplikace. Paralelní zapojení zařízení a s ním související možnosti redundance a kapacity, nové rozšiřující panely pro přemostění a prodloužená doba běhu na baterie nabízí špičkovou flexibilitu. Nízkých nákladů na vlastnictví je dosaženo díky nejlepší účinnosti ve své třídě a snížené zátěžové elektrické infrastruktuře (tj. vodičů, transformátorů a generátorů). Integrovaná karta pro síťovou správu s monitorováním teploty umožňuje vzdálené monitorování a správu prostřednictvím jednoduchého webového rozhraní nebo rozhraní SNMP. Možnosti oprav významně rozšiřuje možnost výměny baterií uživatelem, zásahy údržby předním panelem a zahrnuté instalační a standardní záruční služby u zákazníka. Díky všem těmto funkcím je zdroj napájení MGE Galaxy 3500 ve své třídě nejjednodušším zařízením UPS s ohledem na implementaci, správu a údržbu.
Více informací
Zařízení MGE Galaxy 300 poskytuje jednoduché a spolehlivé řešení pro ochranu malých datových středisek, komerčních prostor a technických zařízení. Online topologie dvojité konverze zajišťuje skutečné izolováním mezi vstupem a výstupem s nulovým časem transformace
Více informací
Produkt Symmetra PX společnosti APC je světový redundantní škálovatelný systém pro ochranu napájení navržený pro poskytování vysoké úrovně dostupnosti s nízkými vynaloženými náklady. S bezproblémovou integrací do dnešních téměř dokonalých projektů datových středisek je produkt Symmetra PX skutečným modulárním systémem. Je vytvořen z vyhrazených a redundantních napájecích, řídicích, bateriových a záložních modulů, které jsou sestaveny způsobem umožňujícím snadnou a efektivní obsluhu. Tato architektura dokáže odstupňovat výkon a dobu provozu podle rostoucí poptávky nebo na základě požadavků na vyšší úrovně dostupnosti. Systémy Symmetra PX slouží jako základní blok, na kterém stojí systémy InfraStruXure™ společnosti APC pro malá a střední datová střediska, mohou však napájet i jednotlivé zóny větších datových středisek. Systémy Symmetra PX s mnoha rozšířenými možnostmi správy obsahují autodiagnostické funkce a standardizované moduly, které zmírňují riziko lidské chyby, čímž zvyšují celkovou spolehlivost datového střediska.
Více informací
Záložní zdroj Easy UPS 3S od společnosti Schneider Electric zajišťuje stabilitu napájení s robustními elektrickými parametry a dlouhodobým výkonem na podporu kontinuity provozu vaší firmy. Tento záložní zdroj UPS, navržený pro rychlou a snadnou instalaci do datového střediska nebo rozvodny, má široké teplotní provozní okno a silnou ochranu proti přetížení, to vše v kompaktní formě, která nezabírá velkou plochu. S mimořádnou kombinací nízké celkové ceny vlastnictví, konkureneschopných parametrů a snadné instalace, použití a servisu je záložní zdroj Easy UPS 3S od společnosti Schneider Electric snadnou volbou k zajištění kontinuity provozu vaší firmy. Společnost Schneider Electric doporučuje také nákup služby Start-up Service k optimalizaci výkonu, kvality a bezpečnosti systému.
Více informací
Zařízení Smart-UPS VT nabízí centralizovanou ochranu třífázového napájení se spolehlivostí, jaká je cenami ověnčené produktové řadě Smart-UPS vlastní. Záložní zdroj Smart-UPS VT je ideální pro malá datová střediska, velké prodejny, regionální zastoupení firem a prostředí s požadavky na vysokou hustotu napájení. Je vybaven dvojím síťovým vstupem a automatickým bypassem i bypassem pro účely údržby, přičemž dobu zálohování je možné prodlužovat. Baterie lze měnit za chodu, což zvyšuje dostupnost systému. Verze určená pro montáž do stojanů maximalizuje cenný prostor na podlaze díky využití zařízení UPS, distribuci napájení a rozšířené kapacitě baterií v jednom stojanu. Díky funkci nastavení doby náběhu v zařízení Smart-UPS VT a díky vysoké efektivitě, jež byla vyhodnocena jako nejlepší ve své třídě, a omezení jmenovitého zatížení elektrické infrastruktury (kabely, transformátory a generátory) jsou náklady na vlastnictví nízké. Karta pro síťovou správu APC s funkcí monitorování teploty poskytuje možnost vzdáleného monitorování a správy prostřednictvím jednoduchého webového rozhraní nebo rozhraní SNMP a nabízí integraci s produktem Správce InfraStruXure. Možnost servisu je významně rozšířena díky použití baterií, které může vyměnit uživatel, spravovatelným rámům s rozšířenými možnostmi chodu a zahrnutým počátečním a standardním záručním servisem u zákazníka. Díky všem těmto funkcím je zařízení Smart-UPS VT je ve své třídě nejjednodušší na instalaci, správu a údržbu.
Více informací
Gutor PXC (3:3 a 3:1) 3-fázový UPS je první standardizovaný, plné průmyslový UPS pro náročné prostředí, velmi kompaktní; Gutor PXC bez potíží spolupracuje s vašimi systémy sledování zařízení a nabízí mnoho možností pro průmyslové využití, standardní vysokou třídu ochrany (IP 42), jakož i seismické provedení pro 1g a s širokým rozsahem pracovních teplot od -10 do +55°C. Je také vybaven horním a spodním kabelovým vstupem s plně integrovanou možností použití oddělovacího transformátoru. S plným servisním přístupem zepředu, s instalací těsně u stěny; Gutor PXC je jedním z nejjednodušších UPS ve své třídě z pohledu nasazení, instalace a údržby.
Více informací
Aplikační vybavení Symmetra®, první modulární záložní zdroj odolný proti chybám pro rozsah od 400kW do 1,6MW obsahující možnost paralelního propojení, díky níž umí zvládnout i vyšší požadavky na výstup, zcela mění pojem výkonné technologie záložních zdrojů APC.
Více informací
Galaxy VS je vysoce účinný, modulární, snadno nasaditelný třífázový zdroj nepřerušitelného napájení 20 až 100 kVA (400 V/480 V) a 10 až 50 kVA (208 V), který poskytuje špičkový výkon pro optimalizovaná, malá a střední datová střediska a také kritickou infrastrukturu v komerčních a průmyslových zařízeních. Jeho kompaktní provedení, technologie s vysokou hustotou a architektura odolná proti chybám maximalizuje dostupnost, efektivitu provozu a kritickou ochranu proti zatížení a zároveň minimalizuje celkové náklady na vlastnictví. Patentované technologie zajišťují účinnost až 97 % v běžném provozním režimu a až 99 % v režimu ECOnversion, což znamená 66% zvýšení úspory energie. Zařízení Galaxy VS podporuje architekturu EcoStruxure, a proto si za žádných okolností nemusíte dělat starosti. Součástí dodávky je služba Start-up pro uvedení do provozu včetně optimalizace výkonu, kvality a bezpečnosti systému. Díky svému spolehlivému provedení a špičkovému výkonu představuje zdroj napájení Galaxy VS ideální páteř vaší kritické infrastruktury.
Více informací
Záložní zdroj Easy UPS 3S od společnosti Schneider Electric zajišťuje stabilitu napájení s robustními elektrickými parametry a dlouhodobým výkonem na podporu kontinuity provozu vaší firmy. Tento záložní zdroj UPS, navržený pro rychlou a snadnou instalaci do datového střediska nebo rozvodny, má široké teplotní provozní okno a silnou ochranu proti přetížení, to vše v kompaktní formě, která nezabírá velkou plochu. S mimořádnou kombinací nízké celkové ceny vlastnictví, konkureneschopných parametrů a snadné instalace, použití a servisu je záložní zdroj Easy UPS 3S od společnosti Schneider Electric snadnou volbou k zajištění kontinuity provozu vaší firmy. Společnost Schneider Electric doporučuje také nákup služby Start-up Service k optimalizaci výkonu, kvality a bezpečnosti systému.
Více informací