Statické přepojovače

Skutečná redundance a výjimečně vysoká spolehlivost přepínání mezi napájecími zdroji

Statické přepínače (STS) od společnosti MGE zajišťují napájení celé řady zařízení ze dvou nezávislých, redundantních zdrojů. Za normálních provozních podmínek statické přepínače automaticky přepnou napájení na stabilní alternativní zdroj za méně než 4 milisekundy. I za extrémních podmínek, například při fázovém posunu 180 stupňů, vykazují přepínače STS hodnoty detekční a přepínací doby, které jsou až desetkrát kratší než u mnoha jiných přepínačů.

Více informací
Produkty Číslo dílu Cena Porovnej
Produkt MGE Upsilon STS 100A Číslo dílu STS100 Cena --
Jak zakoupit
Produkt MGE Upsilon STS 160A Číslo dílu STS160 Cena --
Jak zakoupit
Produkt MGE Upsilon STS 250A Číslo dílu STS250 Cena --
Jak zakoupit
Produkt MGE Upsilon STS 30A Číslo dílu STS30 Cena --
Jak zakoupit
Produkt MGE Upsilon STS 400A Číslo dílu STS400 Cena --
Jak zakoupit
Produkt MGE Upsilon STS 60A Číslo dílu STS60 Cena --
Jak zakoupit
Produkt MGE Upsilon STS 630A Číslo dílu STS630 Cena --
Jak zakoupit
Produkt MGE Upsilon STS - pomocná zařízení Číslo dílu STSAUX Cena --
Jak zakoupit
Dostupnost
Kompatibilní s generátory Poskytuje čisté a nepřetržité napájení všech zařízení v případě napájení z generátoru.
Obslužnost
Obsluha ze předu Usnadňuje instalaci a údržbu zdroje UPS a současně minimalizuje požadavky na prostor.
Ovladatelnost
Možnost připojení přes sériový port Umožňuje správu jednotek UPS prostřednictvím sériového portu.
Grafický displej LCD Text a názorné diagramy zobrazující režimy provozu, parametry systému a výstrahy.
Stavové kontrolky Rychlý přehled o stavu jednotky a napájení umožňují vizuální kontrolky.