Statické přepojovače

Skutečná redundance a výjimečně vysoká spolehlivost přepínání mezi napájecími zdroji

Statické přepínače (STS) od společnosti MGE zajišťují napájení celé řady zařízení ze dvou nezávislých, redundantních zdrojů. Za normálních provozních podmínek statické přepínače automaticky přepnou napájení na stabilní alternativní zdroj za méně než 4 milisekundy. I za extrémních podmínek, například při fázovém posunu 180 stupňů, vykazují přepínače STS hodnoty detekční a přepínací doby, které jsou až desetkrát kratší než u mnoha jiných přepínačů.

Více informací
Obslužnost
Obsluha ze předu Usnadňuje instalaci a údržbu zdroje UPS a současně minimalizuje požadavky na prostor.
Dostupnost
Kompatibilní s generátory Poskytuje čisté a nepřetržité napájení všech zařízení v případě napájení z generátoru.
Ovladatelnost
Grafický displej LCD Text a názorné diagramy zobrazující režimy provozu, parametry systému a výstrahy.
Stavové kontrolky Rychlý přehled o stavu jednotky a napájení umožňují vizuální kontrolky.
Možnost připojení přes sériový port Umožňuje správu jednotek UPS prostřednictvím sériového portu.

Produkt 1

Vyberte řadu nebo číslo dílu k porovnání

Vybrat řadu
Vybrat číslo dílu

Produkt 2

Vyberte řadu nebo číslo dílu k porovnání

Produkt 3

Vyberte řadu nebo číslo dílu k porovnání