Row 3 Phase Power Distribution

Řešení trojfázového rozvodu energie instalovaná ve žlabu nebo nad ním přivádí a monitorují elektrickou energii pro náročné obchodní aplikace v datových centrech.


 
Modulární systém pro rozvod napájení snižuje nutnost odhadu budoucích požadavků a konfigurací vašeho datového střediska. Tento pokročilý rozvodný systém napájení je dostatečně pružný na to, aby vyhověl nárokům vašeho datového střediska v současnosti a umožnil jeho rychlé rozšiřování nebo změnu konfigurace v budoucnu. Správa napájení je zjednodušena díky měření výstupu, monitorování proudu a proudových odboček a automatické detekci sady možností pro správu StruxureWare. Dojde-li ke zvýšení poptávky a rozšíření se stane nevyhnutelným, stačí připojit nové napájecí moduly. Z výroby sestavené moduly, které zahrnují jistič, napájecí kabel a připojení napájení, lze instalovat během pár minut. K dispozici je několik jmenovitých kapacit a délek napájecích kabelů pro různé typy spotřeby, což zajišťuje kompatibilitu a rychlou, snadnou a pohodlnou instalaci.
Více informací
Moduly pro rozvod napájení společnosti APC zjednodušují jak globální implementaci standardního rozvodného systému napájení, tak rozšiřování stávajících řešení s modulárními jednotkami napájení společnosti APC. K dispozici je široká nabídka jističů a konektorů, která umožňuje zajistit jednofázové i třífázové napájení. Napájecí moduly jsou vybaveny bezpečnostními funkcemi, jako je západka odpojující jistič od střídavé elektrické napájecí sítě a konektory se spolehlivým zamykacím systémem. Integrované monitorování poskytuje informace o spotřebě připojených zařízení.
Více informací
Konfigurovatelné jednotky PDU od společnosti APC přinesou vašemu datovému středisku flexibilitu, dostupnost a rychlou implementaci. Naše řešení pro rozvod napájení testovaná ve výrobě jsou sestavena tak, aby vyhovovala přesným specifikacím, umožňovala rozvod napájení ve stropě či podlaze a nabízela pohodlné a přenosné umístění do stojanů s možností.
  • Rychlá a bezchybná instalace řešení pro rozvod napájení montovaným a testovaným výrobcem
  • Omezení shluků kabelů díky odpojitelným kabelům s přesnou délkou a jističům a konektorům navrženým přímo pro vaše potřeby
  • Snížení provozních nákladů díky transformátorům TP1 standardu NEMA, které nabízejí nejvyšší účinnost v oboru
  • Provádění údržby a servisu z přední či zadní strany – není nutný přístup z boku
  • Monitorování a správa využití energie, a to buď lokálně prostřednictvím rozhraní s displejem PowerView, nebo vzdáleně pomocí webového prohlížeče, systému InfraStruxure Central nebo stávajícího systému pro správu budovy
Více informací
Příslušenství APC pro distribuci napájení poskytuje flexibilitu a možnosti správy vyžadované datovými středisky. Díky poskytování rozsáhlé nabídky jednofázových a třífázových kabelů, jističů, sad konektorů a příslušenství pro monitorování proudu je zaručena pružnost, dostupnost a možnost správy datového střediska. Veškeré naše příslušenství je testováno výrobcem a je na ně poskytována záruka. Poskytuje možnost spolehlivého odstupňování jednotek pro distribuci napájení datového střediska podle potřeby rozšiřování.
Více informací
Statické přepínače (STS) od společnosti MGE zajišťují napájení celé řady zařízení ze dvou nezávislých, redundantních zdrojů. Za normálních provozních podmínek statické přepínače automaticky přepnou napájení na stabilní alternativní zdroj za méně než 4 milisekundy. I za extrémních podmínek, například při fázovém posunu 180 stupňů, vykazují přepínače STS hodnoty detekční a přepínací doby, které jsou až desetkrát kratší než u mnoha jiných přepínačů.
Více informací