Statické přepojovače

Skutečná redundance a výjimečně vysoká spolehlivost přepínání mezi napájecími zdroji

Statické přepínače (STS) od společnosti MGE zajišťují napájení celé řady zařízení ze dvou nezávislých, redundantních zdrojů. Za normálních provozních podmínek statické přepínače automaticky přepnou napájení na stabilní alternativní zdroj za méně než 4 milisekundy. I za extrémních podmínek, například při fázovém posunu 180 stupňů, vykazují přepínače STS hodnoty detekční a přepínací doby, které jsou až desetkrát kratší než u mnoha jiných přepínačů.

Získejte další informace
Dostupnost
Kompatibilní s generátory Poskytuje čisté a nepřetržité napájení všech zařízení v případě napájení z generátoru.
Ovladatelnost
Stavové kontrolky Rychlý přehled o stavu jednotky a napájení umožňují vizuální kontrolky.
Grafický displej LCD Text a názorné diagramy zobrazující režimy provozu, parametry systému a výstrahy.
Možnost připojení přes sériový port Umožňuje správu jednotek UPS prostřednictvím sériového portu.
Obslužnost
Obsluha ze předu Usnadňuje instalaci a údržbu s minimálními nároky na prostor.

Výrobek 1

Zvolte řadu nebo číslo dílu pro srovnání

Zvolit řadu
Zvolte číslo dílu

Výrobek 2

Zvolte řadu nebo číslo dílu pro srovnání

Výrobek 3

Zvolte řadu nebo číslo dílu pro srovnání