Monitoring & Control

Facility-level management of systems, devices, and processes. On-site managers and operators can control power and processes down to the device level, preventing business disruptions and disturbances. 
InfraStruXure Central poskytuje organizacím efektivní způsob, jak monitorovat jejich fyzickou infrastrukturu od různých dodavatelů napříč celou společností: napájení, chlazení, bezpečnost a prostředí. Monitorování v reálném čase, uživatelem definované zprávy a grafy a okamžité upozorňování na závady a eskalace umožňuje rychlé stanovení a řešení záležitostí kritické infrastruktury, které mohou negativně ovlivnit dostupnost IT systému. Centralizovaná úschovna kritických informací je přístupná pro více uživatelů odkudkoliv na síti, s vytvořením konsolidovaného pohledu na fyzickou infrastrukturu. Platformy mohou růst podle měnících se obchodních potřeb prostřednictvím doplňkových licencí na zařízení a rozšíření dohledu, správy kapacit a výměny řídicích modulů.
Více informací