Data Center Operation

Průběžný přehled provozu datového střediska prostřednictvím správy inventáře, kalkulačky PUE, výstrah zařízení v reálném čase a víceúrovňového rozmístění.

Produkt InfraStruxure Operations zajišťuje správu inventáře s diagnostikou dodavatele a detekcí selhání zařízení v reálném čase se zobrazením dat ve fyzickém rozložení datového střediska spolu s doporučenými řešeními problémů. Zobrazení s přechodem do nižší úrovně dat podle umístění poskytuje strukturovaný přehled o umístění datových středisek od globální úrovně po lokální zobrazení až do jednotlivých zařízení. Kalkulačka hodnoty PUE (efektivita využití napájení) poskytuje informace o denním využívání energie. Pro okamžité průběžné aktualizace poskytuje modul InfraStruXure Mobile přístup k aplikaci InfraStruXure Operations prostřednictvím ručního zařízení PDA.

Více informací
Produkty Číslo dílu Cena Porovnej
Produkt Licence k produktu StruxureWare Operations – 10 stojanů Číslo dílu AP90010 Cena --
Jak zakoupit
Produkt Licence k produktu StruxureWare Operations – 100 stojanů Číslo dílu AP900100 Cena --
Jak zakoupit
Produkt StruxureWare Data Center Operation; Licence pro 1000 stojanů Číslo dílu AP9001000 Cena --
Jak zakoupit
Produkt Licence k produktu StruxureWare Operations – 200 stojanů Číslo dílu AP900200 Cena --
Jak zakoupit
Produkt StruxureWare Data Center Operation; Licence pro 2000 stojanů Číslo dílu AP9002000 Cena --
Jak zakoupit
Produkt Licence k produktu StruxureWare Operations – 500 stojanů Číslo dílu AP900500 Cena --
Jak zakoupit
Produkt StruxureWare Data Center Operation; Licence pro 5000 stojanů Číslo dílu AP9005000 Cena --
Jak zakoupit
Produkt StruxureWare Data Center Operation pro Colo; Licence (10 stojanů / 93 m2 / 1000 SQF) Číslo dílu AP90110 Cena --
Jak zakoupit
Produkt StruxureWare Data Center Operation pro Colo; Licence (100 stojanů / 930 m2 / 10000 SQF) Číslo dílu AP901100 Cena --
Jak zakoupit
Produkt StruxureWare Data Center Operation pro Colo; Licence (1000 stojanů / 9300 m2 / 100000 SQF) Číslo dílu AP9011000 Cena --
Jak zakoupit
Produkt StruxureWare Data Center Operation pro Colo; Licence (200 stojanů / 1860 m2 / 20000 SQF) Číslo dílu AP901200 Cena --
Jak zakoupit
Produkt StruxureWare Data Center Operation pro Colo; Licence (2000 stojanů / 18600 m2 / 200000 SQF) Číslo dílu AP9012000 Cena --
Jak zakoupit
Produkt StruxureWare Data Center Operation pro Colo; Licence (5000 stojanů / 46500 m2 / 500000 SQF) Číslo dílu AP9015000 Cena --
Jak zakoupit
Produkt StruxureWare pro datová střediska Provoz - Licence pro 10 stojanů Číslo dílu SFTWAP90010 Cena --
Jak zakoupit
Produkt StruxureWare pro datová střediska Provoz - Účastnická licence pro 100 stojanů Číslo dílu SFTWAP900100 Cena --
Jak zakoupit
Produkt StruxureWare Operations: Vizor for Data Centers; aplikace pro systém Android Číslo dílu SFVIZORANDROID23 Cena --
STAŽENÍ
Produkt StruxureWare Operations: Vizor for Data Centers; aplikace pro iPhone Číslo dílu SFVIZORIOS43 Cena --
STAŽENÍ
Produkt Provoz datového centra StruxureWare: Clusterový uzel; smlouva pro softwarovou podporu na 1 rok; 1 server Číslo dílu WDCHA1YR Cena --
Jak zakoupit
Produkt Provoz datového centra StruxureWare: Clusterový uzel, smlouva pro softwarovou podporu na 3 roky, 1 server Číslo dílu WDCHA3YR Cena --
Jak zakoupit
Produkt Provoz datového centra: Insight, smlouva o podpoře softwaru po dobu 1 roku Číslo dílu WDCI1YR Cena --
Jak zakoupit
Produkt Provoz datového centra: Insight, smlouva o podpoře softwaru po dobu 3 let Číslo dílu WDCI3YR Cena --
Jak zakoupit
Produkt Provoz datového centra Struxure pro Colo, softwarová podpora, 1 rok, 10 stojanů Číslo dílu WOPC1YR10 Cena --
Jak zakoupit
Produkt Provoz datového centra Struxure pro Colo, softwarová podpora, 1 rok, 100 stojanů Číslo dílu WOPC1YR100 Cena --
Jak zakoupit
Produkt Provoz datového centra Struxure pro Colo, softwarová podpora, 1 rok, 1 000 stojanů Číslo dílu WOPC1YR1000 Cena --
Jak zakoupit
Produkt Provoz datového centra Struxure pro Colo, softwarová podpora, 1 rok, 200 stojanů Číslo dílu WOPC1YR200 Cena --
Jak zakoupit
Produkt Provoz datového centra Struxure pro Colo, softwarová podpora, 1 rok, 2 000 stojanů Číslo dílu WOPC1YR2000 Cena --
Jak zakoupit
Produkt Provoz datového centra Struxure pro Colo, softwarová podpora, 1 rok, 500 stojanů Číslo dílu WOPC1YR500 Cena --
Jak zakoupit
Produkt Provoz datového centra Struxure pro Colo, softwarová podpora, 1 rok, 5 000 stojanů Číslo dílu WOPC1YR5000 Cena --
Jak zakoupit
Produkt Provoz datového centra Struxure pro Colo, softwarová podpora, 3 roky, 10 stojanů Číslo dílu WOPC3YR10 Cena --
Jak zakoupit
Produkt Provoz datového centra Struxure pro Colo, softwarová podpora, 3 roky, 100 stojanů Číslo dílu WOPC3YR100 Cena --
Jak zakoupit
Produkt Provoz datového centra Struxure pro Colo, softwarová podpora, 3 rok, 1 000 stojanů Číslo dílu WOPC3YR1000 Cena --
Jak zakoupit
Produkt Provoz datového centra Struxure pro Colo, softwarová podpora, 3 roky, 200 stojanů Číslo dílu WOPC3YR200 Cena --
Jak zakoupit
Produkt Provoz datového centra Struxure pro Colo, softwarová podpora, 3 roky, 2 000 stojanů Číslo dílu WOPC3YR2000 Cena --
Jak zakoupit
Produkt Provoz datového centra Struxure pro Colo, softwarová podpora, 3 roky, 500 stojanů Číslo dílu WOPC3YR500 Cena --
Jak zakoupit
Produkt Provoz datového centra Struxure pro Colo, softwarová podpora, 3 roky, 5 000 stojanů Číslo dílu WOPC3YR5000 Cena --
Jak zakoupit
Produkt Provoz datového centra StruxureWare, softwarová podpora, 1 rok, 10 stojanů Číslo dílu WOPS1YR10 Cena --
Jak zakoupit
Produkt Provoz datového centra StruxureWare, softwarová podpora, 1 rok, 2 000 stojanů Číslo dílu WOPS1YR2000 Cena --
Jak zakoupit
Produkt Provoz datového centra StruxureWare, softwarová podpora, 3 roky, 100 stojanů Číslo dílu WOPS3YR100 Cena --
Jak zakoupit
Společné umístění
Sestava s údaji o prostoru Okamžitý přehled o aktuální prostorové kapacitě s identifikací prodejného, obsazeného a vyhrazeného prostoru i prostoru určeného k internímu využití.
Sestava s daty o napájení Poskytuje informace o celkové kapacitě vzhledem k prodané kapacitě a o zátěži naměřené na jednotlivých pracovištích, a nabízí tak kompletní přehled o aktuální kapacitě napájení.
Sestava s údaji o zásuvkách Udává aktuální stav zástrček a zásuvek jedné či více jednotek PDU nebo klientů, včetně informací o případném nadměrném odběru.
Inventární sestava klientů Zobrazuje veškeré vybavení určitého klienta, a poskytuje tak okamžitý přehled o klientech.
Vizualizace klece V předprodejní fázi vizualizuje aktuálně dostupný prostor s anonymními daty o klientech pro účely plánování nových klecí pro zákazníky, vyhrazování prostoru a podpory procesu prodeje.
Naměřený příkon klece Umožňuje podrobné rozúčtování jednotlivým klientům díky jednoduchému přehledu prodané a naměřené energie.
Auditní záznamy Sleduje všechny změny vybavení klecí a budovy v průběhu životního cyklu datového střediska, a přináší tak dokonalý přehled a snadnou identifikaci nároků na údržbu.
3D zobrazení klece Umožňuje znázornění obvodu klecí pro okamžitou 3D vizualizaci rozložení a automatický výpočet plochy klece.
Webový klient Dovoluje uživateli nahlížet do součástí datového střediska, spotřeby energie a kapacity napájení přes jakýkoliv moderní webový prohlížeč. To snižuje náklady na údržbu a umožňuje manažerům přijímat lepší a informovanější rozhodnutí v reálném čase.
Tenant impact analysis Mapuje klientská zařízení na úrovni místnosti, klecí, stojanů nebo serverů a přináší hloubkový přehled o vlivu různých zařízení na případný výpadek.
Ochrana
Přístup více uživatelů Umožňuje, aby několik uživatelů vykonávalo pracovní příkazy a zároveň plánovalo budoucí přesuny, doplnění nebo změny.
Zabezpečení heslem Ochrana uživatelským heslem.
Přístup pouze pro čtení Sdílení přístupu bez rizika neoprávněných změn konfigurace.
Uživatelské role Umožněte různé úrovně přístupu prostřednictvím přihlašování více uživatelů a předdefinovaných uživatelských rolí.
Rychlost
Podpora elektrického ovládání místností Monitorujte kapacity a plánujte změny pro centralizované napájecí vybavení v prostorách mimo prostorové plánování hlavního datového centra.
Volitelné implementační služby Zajistěte rychlou implementaci uspořádání místnosti, fyzické infrastruktury a IT prvků využitím profesionálních služeb APC (Professional Services).
Sdílený datový model Zajistěte vyspělá a synchronizovaná data po celou životnost datového centra.
Univerzální Umožňuje modelování zařízení a dat od všech dodavatelů, takže podporuje prostředí stávajících datových středisek.
Lokalizace Uživatelské rozhraní dostupné v hlavních lokálních jazycích.
Ovladatelnost
Virtuální sklad Ve virtuálním skladovém prostoru sledujte nová zařízení od okamžiku jejich pořízení.
Přizpůsobitelný vzhled Nabízí rozbalovací pole s umístěním pro logický model datového střediska, ve kterém je prostor datového střediska rozdělen do oblastí, zemí, kampusů, budov a místností.
Zobrazení rozvržení podlahové plochy Zobrazte přesnou reprezentaci datového střediska pomocí jednoduchého grafické rozvržení stojanů a pohled na stojany shora.
Čelní pohled na stojan Detailní čelní pohled na stojan umožňuje přesné grafické znázornění vybavení a jeho umístění ve stojanu.
Více místností Poskytuje možnost zobrazení více místností na stejném půdorysu podlaží, takže umožňuje přesné znázornění velkých budov a snadnou orientaci.
Vlastní zařízení Pomocí dvou klepnutí přizpůsobte zařízení katalogu, aby odpovídala vašim specifikacím, a upravte datové body, jako například požadavky napájení.
Zobrazení organizace Nabízí rozbalovací pole s umístěním pro logický model datového střediska, ve kterém je prostor datového střediska rozdělen do oblastí, zemí, kampusů, budov a místností.
Globální hledání zařízení Rychlé nalezení zařízení pomocí textového hledání a export dat o zařízení do formátu aplikace Excel.
Knihovna materiálů Využijte možností knihovny fyzické infrastruktury a zařízení IT od předních dodavatelů.
Pohodlí
Integrace nástrojů CAD Umožňuje import výkresů CAD (Computer Aided Design) za účelem rychlé změny rozložení místnosti a převod výkresů CAD klecí na model správy infrastruktury datového střediska (DCIM), včetně přepínání úrovní CAD obsahujících všechny dostupné informace o budově.
Referenční hodnoty v závislosti na rozvodné síti Flexibilní přístup k souřadnicím podlaží, který umožňuje obsluze datového střediska zavést vlastní schéma identifikace umístění.
Doporučené akce Systém Enterprise Manager poskytuje podrobný popis problému, když problém nastane, a také doporučené kroky, které mohou příslušný problém vyřešit. Tato jedinečná funkce snižuje potřebu školení a urychluje odstraňování závad spojených s napájením.
Dostupnost
Výstrahy v rámci fyzického rozložení Zobrazuje stav datového střediska s reálným selháním zařízení podle půdorysného uspořádání a pohled na přední stranu stojanu se stavovými informacemi.
Správa inventáře Správa inventáře, umístěného ve stojanech, umožňuje okamžitý přehled o vybavení datových center.
Podniková platforma Vysoká dostupnost s redundancí umožňující převzetí služeb při selhání prostřednictvím clusterů a kompenzace zátěže, která dává vzniknout systému vhodnému pro kritické zátěže bez rizikových bodů selhání.
Řídicí panel v reálném čase Získejte přehled o klíčových ukazatelích výkonu datového střediska prostřednictvím snadno nastavitelných webových řídicích panelů, které zobrazují přizpůsobitelné informace pro vedoucí pracovníky.
Kalkulátor hodnoty PUE/DCiE Uvede hodnotu PUE (Power Usage Effectiveness) za účelem informování o denním využívání energie.
Provoz datového střediska v mobilní síti Integruje modul InfraStruXure Mobile pro přístup k aplikaci InfraStruXure Operations na cestách prostřednictvím zařízení PDA Motorola (Symbol) MC70.
Řízená správa sítě Grafický přehled síťových cest v datovém středisku a jejich vzájemného propojení.
Podpora serverů Blade Přesný odraz nastavení datového střediska s modelováním serverů blade v jejich skříních typu blade.
Inventární sestava Zahrnuje strukturované informace o všech zařízeních osazených ve stojanu uspořádané podle typu, stáří, výrobce a vlastností zařízení a umožňuje zobrazit rychlý přehled všech aktuálních zařízení v datovém středisku.