Provoz datového centra: Energetická účinnost

Úplný přehled o nákladech na využití energie a aktuální i historické energetické účinnosti pro zařízení, který informuje o ztrátách zařízení a umožňuje dosáhnout na úrovni subsystémů lepší hodnoty PUE/DCiE.

Produkt InfraStruxure Energy Efficiency poskytuje aktuální a historické hodnoty PUE (efektivita využití napájení) a umožňuje získat fakty podloženou analýzu, kolik příkonu je určeno pro instalované zařízení IT v porovnání s celkovým příkonem střediska. Nabízí podrobný přehled, jak efektivně je využívána energie na úrovni subsystémů, spolu s vysvětlením možností pro zvýšení účinnosti. Data subsystému lze buď změřit, nebo odhadnout, takže aplikaci mohou využívat i zákazníci, kteří vlastní jen několik měřicích zařízení. Webové zobrazení panelu obsahuje údaje o efektivitě v aktuálních a historických datech PUE spolu s podrobnou analýzou nákladů na subsystém. Produkt InfraStruXure Energy Efficiency je dostupný prostřednictvím aplikace InfraStruxure Operations, která umožňuje integraci s aplikací InfraStruxure Central a podnikovými systémy třetích stran.

Více informací
Produkty Číslo dílu Cena Porovnej
Produkt Provoz výpočetního centra: Licence Energy Efficiency Číslo dílu AP90000 Cena --
Jak zakoupit
Produkt Data Center Operation: Energy Efficiency, smlouva o údržbě softwaru, 1 rok Číslo dílu WEE1YR Cena --
Jak zakoupit
Produkt Provoz datového centra: Energy Efficiency, softwarová podpora, 3. rok Číslo dílu WEE3YR Cena --
Jak zakoupit
Produkt Data Center Operation: Konfigurace energetické účinnosti Číslo dílu WNSCENEFF Cena --
Jak zakoupit
Rychlost
Lokalizace Uživatelské rozhraní dostupné v hlavních lokálních jazycích.
Dostupnost
Nejsou požadována žádná naměřená data Využívá naměřená i modelová data, což umožňuje použití i s malým počtem měřicích zařízení nebo bez nich.
Editor závislosti napájení Poskytuje přehled o napájecích drahách v objektu včetně hierarchického rozpisu toku napájení z místa, kde síť vstupuje do budovy, až k hlavní jednotce PDU.
Pohodlí
Snadná implementace Snížená doba a náklady instalace s minimálním počtem metrů potřebných na výkon při implementaci.
Webové rozhraní Vytvořeno pro jednoduchou integraci s webovou stránkou třetí strany prostřednictvím aplikačního programového rozhraní (API).
Integrace dat několika dodavatelů Umožňuje integraci se systémy správy budovy a podniku od třetí strany, jako je systém TAC od společnosti Schneider, za účelem shromažďování dat, přizpůsobení a integrace výpočtů PUE.
Řídicí panel v reálném čase Získejte přehled o klíčových ukazatelích výkonu datového střediska prostřednictvím snadno nastavitelných webových řídicích panelů, které zobrazují přizpůsobitelné informace pro vedoucí pracovníky.
Celkové náklady na vlastnictví (TCO)
Sestava hodnot PUE/DCiE Zobrazí sestavu s aktuálními a historickými hodnotami PUE/DCiE se znázorněním důsledku změn období, která je vhodná pro interní i externí zobrazení.
Ztráty subsystému Poskytuje náhled na energetické ztráty a náklady na energie na úrovni subsystémů a uvádí podrobnosti o subsystémech, které se na nákladech podílejí největší měrou.
Analýza energetické účinnosti Poskytuje aktuální a historické hodnoty PUE založené na aktuální zátěži IT pro podloženou analýzu energetické účinnosti na úrovni zařízení.
Uhlíková stopa Zobrazuje stopu CO2 pro každý energetický subsystém pro účely okamžitého měření dopadu na prostředí.
Ochrana
Uživatelské role Umožněte různé úrovně přístupu prostřednictvím přihlašování více uživatelů a předdefinovaných uživatelských rolí.
Přístup pouze pro čtení Sdílení přístupu bez rizika neoprávněných změn konfigurace.
Zabezpečení heslem Ochrana uživatelským heslem.
Přístup více uživatelů Umožňuje, aby několik uživatelů vykonávalo pracovní příkazy a zároveň plánovalo budoucí přesuny, doplnění nebo změny.