Provoz datového centra: Energetická účinnost

Úplný přehled o nákladech na využití energie a aktuální i historické energetické účinnosti pro zařízení, který informuje o ztrátách zařízení a umožňuje dosáhnout na úrovni subsystémů lepší hodnoty PUE/DCiE.

Produkt InfraStruxure Energy Efficiency poskytuje aktuální a historické hodnoty PUE (efektivita využití napájení) a umožňuje získat fakty podloženou analýzu, kolik příkonu je určeno pro instalované zařízení IT v porovnání s celkovým příkonem střediska. Nabízí podrobný přehled, jak efektivně je využívána energie na úrovni subsystémů, spolu s vysvětlením možností pro zvýšení účinnosti. Data subsystému lze buď změřit, nebo odhadnout, takže aplikaci mohou využívat i zákazníci, kteří vlastní jen několik měřicích zařízení. Webové zobrazení panelu obsahuje údaje o efektivitě v aktuálních a historických datech PUE spolu s podrobnou analýzou nákladů na subsystém. Produkt InfraStruXure Energy Efficiency je dostupný prostřednictvím aplikace InfraStruxure Operations, která umožňuje integraci s aplikací InfraStruxure Central a podnikovými systémy třetích stran.

Více informací
Dostupnost
Editor závislosti napájení Poskytuje přehled o napájecích drahách v objektu včetně hierarchického rozpisu toku napájení z místa, kde síť vstupuje do budovy, až k hlavní jednotce PDU.
Nejsou požadována žádná naměřená data Využívá naměřená i modelová data, což umožňuje použití i s malým počtem měřicích zařízení nebo bez nich.
Rychlost
Lokalizace Uživatelské rozhraní dostupné v hlavních lokálních jazycích.
Ochrana
Přístup pouze pro čtení Sdílení přístupu bez rizika neoprávněných změn konfigurace.
Zabezpečení heslem Ochrana uživatelským heslem.
Přístup více uživatelů Umožňuje, aby několik uživatelů vykonávalo pracovní příkazy a zároveň plánovalo budoucí přesuny, doplnění nebo změny.
Uživatelské role Umožněte různé úrovně přístupu prostřednictvím přihlašování více uživatelů a předdefinovaných uživatelských rolí.
Celkové náklady na vlastnictví (TCO)
Ztráty subsystému Poskytuje náhled na energetické ztráty a náklady na energie na úrovni subsystémů a uvádí podrobnosti o subsystémech, které se na nákladech podílejí největší měrou.
Sestava hodnot PUE/DCiE Zobrazí sestavu s aktuálními a historickými hodnotami PUE/DCiE se znázorněním důsledku změn období, která je vhodná pro interní i externí zobrazení.
Uhlíková stopa Zobrazuje stopu CO2 pro každý energetický subsystém pro účely okamžitého měření dopadu na prostředí.
Analýza energetické účinnosti Poskytuje aktuální a historické hodnoty PUE založené na aktuální zátěži IT pro podloženou analýzu energetické účinnosti na úrovni zařízení.
Pohodlí
Webové rozhraní Vytvořeno pro jednoduchou integraci s webovou stránkou třetí strany prostřednictvím aplikačního programového rozhraní (API).
Integrace dat několika dodavatelů Umožňuje integraci se systémy správy budovy a podniku od třetí strany, jako je systém TAC od společnosti Schneider, za účelem shromažďování dat, přizpůsobení a integrace výpočtů PUE.
Snadná implementace Snížená doba a náklady instalace s minimálním počtem metrů potřebných na výkon při implementaci.
Řídicí panel v reálném čase Získejte přehled o klíčových ukazatelích výkonu datového střediska prostřednictvím snadno nastavitelných webových řídicích panelů, které zobrazují přizpůsobitelné informace pro vedoucí pracovníky.

Produkt 1

Vyberte řadu nebo číslo dílu k porovnání

Vybrat řadu
Vybrat číslo dílu

Produkt 2

Vyberte řadu nebo číslo dílu k porovnání

Produkt 3

Vyberte řadu nebo číslo dílu k porovnání