Provoz datového centra: Náklady na energii

Analýza nákladů spotřebované energie v jednotkách kW/h s podrobným přehledem na úrovni stojanů za účelem výpočtu nákladů za spotřebu energie pro konkrétní zařízení a zpětné promítnutí při vytváření efektivního rozpočtu.

Provoz datacentra Modul Náklady na energii poskytuje přehled spotřeby energie, který zobrazuje energii spotřebovanou v datacentru v kWh a náklady na kWh na úrovni jednotlivých stojanů. Spotřeba energie se odvíjí od naměřených dat získaných za určitou dobu. Nejsou-li k dispozici naměřené údaje, bude odhadovaný odběr energie vypočten na základě příkonu podle hodnot uvedených na typovém štítku jednotlivých IT zařízení. Přehled spotřeby energie umožňuje zahrnout režijní činitel, a tím započtení energetických ztrát uvnitř datacentra (PUE). Tento přehled lze upravit volitelným tříděním pomocí tagů, jako jsou oddělení, nájemce, účel, hustota, atd.

Více informací
Produkty Číslo dílu Cena Porovnej
Produkt Licence pro modul InfraStruxure Energy Cost Číslo dílu AP9135 Cena --
Jak zakoupit
Dostupnost
Naměřená nebo papírová data Sestava je založena na naměřených datech, jsou-li k dispozici, jinak na upravených papírových hodnotách.
Zpráva o využití energie Umožňuje přesnou analýzu nákladů na energie vyjádřenou v jednotkách kW/h na úrovni podrobností jednotlivých stojanů.
Export of reports Přizpůsobené sestavy integrované v produktu StruxureWare Operations: Insight lze snadno publikovat a okamžitě zpřístupnit všem uživatelům nebo exportovat do různých formátů souborů.
Rychlost
Lokalizace Uživatelské rozhraní dostupné v hlavních lokálních jazycích.
Hospodárnost
Upravit podle místních nákladů Umožňuje vypočítat spotřebu energie při použití místních cen a měny.
Zpětné dobíjení energie Zobrazí náklady na spotřebu energie pro určené vybavení v místnosti a úroveň značky pro pomoc při zpětném vyúčtování.
Výpočty na základě PUE Zahrnuje stropní faktor nebo efektivitu využití napájení (PUE) pro výpočet skutečného využití energie.
Ochrana
Přístup pouze pro čtení Sdílení přístupu bez rizika neoprávněných změn konfigurace.
Zabezpečení heslem Ochrana uživatelským heslem.
Přístup více uživatelů Umožňuje, aby několik uživatelů vykonávalo pracovní příkazy a zároveň plánovalo budoucí přesuny, doplnění nebo změny.
Uživatelské role Umožněte různé úrovně přístupu prostřednictvím přihlašování více uživatelů a předdefinovaných uživatelských rolí.