Provoz datového centra: Optimalizace chlazení

Dynamicky eliminuje horká místa a šetří energii díky inteligentnímu řízení chlazení.

Provoz datového centra: Optimalizace chlazení neustále optimalizuje průtok vzduchu v budově datového centra, zvyšuje spolehlivost a dostupnost. Optimalizace chlazení je uzavřeným systémem, který reaguje na data v reálném čase, automaticky identifikuje a eliminuje horká místa a pomáhá diagnostikovat potenciální rizika v budově. Aplikace porovnává potřebu chlazení s nejnižší dostupnou spotřebou energie, dosahuje okamžité úspory nákladů a nastavuje správnou úroveň chlazení v datovém centru. Aplikace umožňuje manažerům budov řídit požadované teploty a sledovat tepelné podmínky. Využívá inteligentní software, který neustále nastavuje chlazení na základě změny okolních podmínek. Reaguje na události, které mají vliv na změnu teploty, v reálném čase, například zařízení se pohybuje, upgrade zařízení nebo kolísání datového zatížení, stabilizuje průtok vzduchu a řeší komplexní schéma alokace chladicích zdrojů.

Více informací
Produkty Číslo dílu Cena Porovnej
Produkt Provoz datového centra: Chlazení Optimize, licence pro 1000 racků Číslo dílu SWDCO1000RCL-DIGI Cena --
Jak zakoupit
Produkt Provoz datového střediska: Optimalizace chlazení, licence pro 100 stojanů Číslo dílu SWDCO100RCL-DIGI Cena --
Jak zakoupit
Produkt Provoz datového centra: Licence Optimalizace chlazení 10 stojanů Číslo dílu SWDCO10RCL-DIGI Cena --
Jak zakoupit
Produkt Provoz datového centra: Chlazení Optimize, licence pro 2000 racků Číslo dílu SWDCO2000RCL-DIGI Cena --
Jak zakoupit
Produkt Provoz datového střediska: Optimalizace chlazení, licence pro 200 stojanů Číslo dílu SWDCO200RCL-DIGI Cena --
Jak zakoupit
Produkt Provoz datového centra: Chlazení Optimize, licence pro 5000 racků Číslo dílu SWDCO5000RCL-DIGI Cena --
Jak zakoupit
Produkt Provoz datového střediska: Optimalizace chlazení, licence pro 500 stojanů Číslo dílu SWDCO500RCL-DIGI Cena --
Jak zakoupit
Produkt Provoz datového centra: Optimalizace chlazení, softwarová podpora 1 rok, 1 000 stojanů Číslo dílu WCL1YR1000R-DIGI Cena --
Jak zakoupit
Produkt Provoz datového centra: Optimalizace chlazení, softwarová podpora 1 rok, 100 stojanů Číslo dílu WCL1YR100R-DIGI Cena --
Jak zakoupit
Produkt Provoz datového střediska: Optimalizace chlazení, 1 Roční smlouva o údržbě softwaru, 10 stojanů Číslo dílu WCL1YR10R-DIGI Cena --
Jak zakoupit
Produkt Provoz datového střediska: Optimalizace chlazení, 1 Roční smlouva o údržbě softwaru, 2000 stojanů Číslo dílu WCL1YR2000R-DIGI Cena --
Jak zakoupit
Produkt Provoz datového střediska: Optimalizace chlazení, 1 Roční smlouva o údržbě softwaru, 200 stojanů Číslo dílu WCL1YR200R-DIGI Cena --
Jak zakoupit
Produkt Provoz datového střediska: Optimalizace chlazení, 1 Roční smlouva o údržbě softwaru, 5000 stojanů Číslo dílu WCL1YR5000R-DIGI Cena --
Jak zakoupit
Produkt Provoz datového střediska: Optimalizace chlazení, 1 Roční smlouva o údržbě softwaru, 500 stojanů Číslo dílu WCL1YR500R-DIGI Cena --
Jak zakoupit
Produkt Provoz datového centra: Optimalizace chlazení, softwarová podpora 3 roky, 1 000 stojanů Číslo dílu WCL3YR1000R-DIGI Cena --
Jak zakoupit
Produkt Provoz datového střediska: Optimalizace chlazení, 1 Roční smlouva o údržbě softwaru, 100 stojanů Číslo dílu WCL3YR100R-DIGI Cena --
Jak zakoupit
Produkt Provoz datového centra: Optimalizace chlazení, softwarová podpora 3 roky, 10 stojanů Číslo dílu WCL3YR10R-DIGI Cena --
Jak zakoupit
Produkt Provoz datového centra: Optimalizace chlazení, softwarová podpora 3 roky, 2 000 stojanů Číslo dílu WCL3YR2000R-DIGI Cena --
Jak zakoupit
Produkt Provoz datového centra: Optimalizace chlazení, softwarová podpora 3 roky, 200 stojanů Číslo dílu WCL3YR200R-DIGI Cena --
Jak zakoupit
Produkt Provoz datového centra: Optimalizace chlazení, softwarová podpora 3 roky, 5 000 stojanů Číslo dílu WCL3YR5000R-DIGI Cena --
Jak zakoupit
Produkt Provoz datového centra: Optimalizace chlazení, softwarová podpora 3 roky, 500 stojanů Číslo dílu WCL3YR500R-DIGI Cena --
Jak zakoupit
Úspory nákladů
Úspora energie Dosahuje až 40 % úspory spotřeby energie při chlazení díky optimalizovanému využití stávajícího chladicího zařízení.
Prodloužený chod zařízení Efektivní využití chladicího zařízení omezuje nutnost údržby a prodlužuje jeho životnost.
Ochrana
Přístup více uživatelů Umožňuje, aby několik uživatelů vykonávalo pracovní příkazy a zároveň plánovalo budoucí přesuny, doplnění nebo změny.
Uživatelské role Umožněte různé úrovně přístupu prostřednictvím přihlašování více uživatelů a předdefinovaných uživatelských rolí.
Bezdrátové snímače teploty Využívá celou řadu bezdrátových snímačů teploty ke stanovení přesné polohy tepelného zatížení v rámci datového centra
Přístup pouze pro čtení Sdílení přístupu bez rizika neoprávněných změn konfigurace.
Zabezpečení heslem Ochrana uživatelským heslem.
Ovladatelnost
Dynamická optimalizace Tok vzduchu se v reálném čase neustále přizpůsobuje požadavkům, které vytváří dynamické prostředí v datovém centru.
Reclaim cooling capacity Trvale optimalizovaný výkon chlazení umožňuje zvyšovat zatížení a kapacitu datového centra.
Příčinkové mapování Nabízí skvělý náhled na vliv jednotlivých chladicích jednotek na teplotu v každé části datového centra.
Inteligentní řízení Teplotní údaje jsou bezdrátově přenášeny do síťových bran, agregovány a analyzovány řídicím softwarem, který stanovuje příslušné požadavky na řízení a přenáší je přímo do chladicího zařízení.
Dostupnost
Snížení provozních rizik V případě výskytu nouzového stavu se chladicí jednotky automaticky rozběhnou na maximální výkon a zajišťují chlazení budovy, i když se aplikace Optimalizace chlazení nemůže připojit k chladicím jednotkám a řídit je.
Zajištění provozuschopnosti Okamžitá identifikace a eliminace horkých míst zajišťuje provozuschopnost zařízení a chod obchodních činností podle plánu.
Stávající chladicí infrastruktura Pracuje se stávající infrastrukturou. Přímý rozptyl (DX), chlazená voda, ekonomizéry a metody odpařovacího chlazení, tok vzduchu pod podlahou, nad hlavou, v kanálech i mimo ně.
Manuální odblokování Umožňuje operátorům manuálně řídit chladicí zdroje a odblokovat systém.
Zpráva o teplotní shodě Zjišťuje, jestli teploty stojanů odpovídají požadovaným hodnotám. Zjišťuje dobu, po kterou byly hodnoty mimo požadované mezní hodnoty, umožňuje snadné zjišťování případných odchylek fyzikální struktury.
Zpráva o benchmarcích Kontroluje úspory energie a nákladů, omezení tvorby skleníkových plynů dosažené použitím aktivního řízení chlazení.