Provoz datového centra: Kapacita

Plánování a optimální využití skutečné fyzické infrastruktury prostřednictvím sdíleného modelu datového střediska, možnost plánování optimálního a efektivního zařízení datového střediska včetně výběru jeho velikosti.

Modul InfraStruXure Capacity předpovídá optimální umístění fyzické infrastruktury a stojanových zařízení IT na základě dostupnosti, požadavků na kapacitu fyzické infrastruktury a uživatelem definovaných požadavků na redundanci, síť a seskupení podle obchodních priorit. Snižuje latentní kapacitu díky optimalizovanému využití fyzické infrastruktury a předcházení neplánovaným odstávkám. Nástroj Capacity Manager disponuje komplexní simulací, která je založena na živých datech a umožňuje proaktivně analyzovat dopad změn před jejich implementací, takže lze provádět fundovaná rozhodnutí a plánování a zajistit, že fyzická infrastruktura bude mít požadovanou kapacitu pro současné i budoucí potřeby.

Více informací
Produkty Číslo dílu Cena Porovnej
Produkt Data Center Operation: Licence Capacity pro 10 stojanů Číslo dílu AP9110 Cena --
Jak zakoupit
Produkt Data Center Operation: Licence Capacity pro 100 stojanů Číslo dílu AP91100 Cena --
Jak zakoupit
Produkt Data Center Operation: Licence Capacity pro 1000 stojanů Číslo dílu AP911000 Cena --
Jak zakoupit
Produkt Data Center Operation: Licence Capacity pro 200 stojanů Číslo dílu AP91200 Cena --
Jak zakoupit
Produkt Data Center Operation: Licence Capacity pro 2000 stojanů Číslo dílu AP912000 Cena --
Jak zakoupit
Produkt InfraStruxure Capacity, licence pro 500 stojanů Číslo dílu AP91500 Cena --
Jak zakoupit
Produkt Data Center Operation: Licence Capacity pro 5000 stojanů Číslo dílu AP915000 Cena --
Jak zakoupit
Produkt Data Center Operation: Capacity, softwarová podpora, 1 rok, 10 stojanů Číslo dílu WCAM1YR10 Cena --
Jak zakoupit
Produkt Provoz datového centra: Kapacita, smlouva pro softwarovou podporu na 1 rok, 100 racků Číslo dílu WCAM1YR100 Cena --
Jak zakoupit
Produkt Provoz datového centra: Kapacita, smlouva pro softwarovou podporu na 1 rok, 1000 racků Číslo dílu WCAM1YR1000 Cena --
Jak zakoupit
Produkt Data Center Operation: Capacity, softwarová podpora, 1 rok, 200 stojanů Číslo dílu WCAM1YR200 Cena --
Jak zakoupit
Produkt Provoz datového centra: Kapacita, smlouva pro softwarovou podporu na 1 rok, 2000 racků Číslo dílu WCAM1YR2000 Cena --
Jak zakoupit
Produkt Data Center Operation: Capacity, softwarová podpora, 1 rok, 500 stojanů Číslo dílu WCAM1YR500 Cena --
Jak zakoupit
Produkt Provoz datového centra: Kapacita, smlouva pro softwarovou podporu na 1 rok, 5000 racků Číslo dílu WCAM1YR5000 Cena --
Jak zakoupit
Produkt Data Center Operation: Capacity, softwarová podpora, 3 roky, 10 stojanů Číslo dílu WCAM3YR10 Cena --
Jak zakoupit
Produkt Data Center Operation: Capacity, softwarová podpora, 3 roky, 100 stojanů Číslo dílu WCAM3YR100 Cena --
Jak zakoupit
Produkt Provoz datového střediska: Kapacita, tříletá smlouva na údržbu softwaru pro 1 000 stojanů Číslo dílu WCAM3YR1000 Cena --
Jak zakoupit
Produkt Data Center Operation: Capacity, softwarová podpora, 3 roky, 200 stojanů Číslo dílu WCAM3YR200 Cena --
Jak zakoupit
Produkt Provoz datového střediska: Kapacita, tříletá smlouva na údržbu softwaru pro 2 000 stojanů Číslo dílu WCAM3YR2000 Cena --
Jak zakoupit
Produkt Data Center Operation: Capacity, softwarová podpora, 3 roky, 500 stojanů Číslo dílu WCAM3YR500 Cena --
Jak zakoupit
Produkt Provoz datového centra: Kapacita, smlouva pro softwarovou podporu na 3 roky, 5000 racků Číslo dílu WCAM3YR5000 Cena --
Jak zakoupit
Plánování
Vedení v oblasti zařízení IT Rychle vyhledejte optimální místo pro další server na základě prostorových, chladicích a napájecích požadavků.
Simulace selhání zařízení Umožňuje operátorům datového střediska proaktivně zjistit, jaký dopad bude mít selhání zařízení na kritické obchodní aplikace.
Obchodní dopad Zobrazí následky selhání zařízení ve stojanu pro okamžitou identifikaci zásadního dopadu na obchodní činnost.
Zprávy o kapacitě Ukáže plánované a skutečné údaje o napájení v jednom zobrazení, což umožní detailní plánování budoucích požadavků napájení.
3D analýza proudění vzduchu Simulujte chladicí scénáře ve svém datovém centru s okamžitou vizualizací chladicího účinku na vaši infrastrukturu. Tato volba se týká pouze uživatelů chlazení InRow poskytovaného společností APC.
Kompenzace 3fázové zátěže Automaticky rozvádějte a sledujte jedno a trojfázovou spotřebu energie zařízením při současném zajištění toho, že jsou všechny tři fáze napájecí sítě rovnoměrně zatíženy.
Analýza scénáře Umožňuje zákazníkům vyzkoušet si budoucí změny v datovém středisku a zobrazit dopady těchto změn bez provádění úprav v aplikaci InfraStruxure Operations.
Prostředí se zvýšenou podlahou Získejte okamžitý přehled o rychlosti proudění vzduchu v prostoru pro rozvod vzduchu a o průtoku vzduchu, abyste mohli optimálně rozmístit perforované podlahové desky v místnostech, kde rozvod chladného vzduchu probíhá pomocí zvýšené podlahy.
Index zachycení Nabízí okamžitou vizualizaci dynamického proudění vzduchu v datovém středisku prostřednictvím indexu zachycení v horkých a chladných uličkách, který v reálném čase analyzuje účinnost využití dodávaného vzduchu.
Dopad selhání infrastruktury na informační technologie Kritické události jsou převáděny do analýzy dopadů na server a ohrožené virtuální stroje jsou automaticky migrovány na zdravé hostitele.
Dostupnost
Dráha závislosti napájení Zadejte do mapy napájecí rozvod a vztahy a závislosti mezi fyzickými systémy.
Kapacitní strategie Určete funkce architektury tak, aby bylo IT vybavení v souladu s požadavky a aby se zamezilo nedostatečné kapacitě prostoru, napajení a chlazení.
Značení klíčového slova Zvýrazněte umístění omezení prostřednictvím označení klíčových slov stojanů datových center nebo vybavení.
Podpora elektrického ovládání místností Monitorujte kapacity a plánujte změny pro centralizované napájecí vybavení v prostorách mimo prostorové plánování hlavního datového centra.
Sestava prostoru U Poskytuje rychlý přehled volného místa U v rámci datového střediska.
Stejnosměrný proud Nabízí plánování kapacity a řízení rizik pro stejnosměrný proud, stejně jako možnost podporovat smíšené energetické infrastruktury (AC i DC). To umožňuje manažerům datových středisek modelovat zařízení napájená stejnosměrným proudem v rámci svého datového střediska, což jim umožňuje inteligentněji a přesněji plánovat kapacity a posoudit riziko pro vedení DC kabeláže.
Naměřená data výkonnosti Zabraňte přetížení prostřednictvím zobrazení průměrného a nejvyššího nároku na napájení pomocí měření skutečné spotřeby měřených a přepínaných jednotek PDU společnosti APC.
Dostupná kapacita Zjistěte dostupnou kapacitu pomocí výpočtu aktuálního prostoru, napájení a chlazení v porovnání s omezeními architektury datového střediska.
Ovladatelnost
Řídicí panel v reálném čase Získejte přehled o klíčových ukazatelích výkonu datového střediska prostřednictvím snadno nastavitelných webových řídicích panelů, které zobrazují přizpůsobitelné informace pro vedoucí pracovníky.
Univerzální Umožňuje modelování zařízení a dat od všech dodavatelů, takže podporuje prostředí stávajících datových středisek.
Knihovna materiálů Využijte možností knihovny fyzické infrastruktury a zařízení IT od předních dodavatelů.
Globální hledání zařízení Rychlé nalezení zařízení pomocí textového hledání a export dat o zařízení do formátu aplikace Excel.
Vlastní zařízení Pomocí dvou klepnutí přizpůsobte zařízení katalogu, aby odpovídala vašim specifikacím, a upravte datové body, jako například požadavky napájení.
Ochrana
Přístup pouze pro čtení Sdílení přístupu bez rizika neoprávněných změn konfigurace.
Zabezpečení heslem Ochrana uživatelským heslem.
Přístup více uživatelů Umožňuje, aby několik uživatelů vykonávalo pracovní příkazy a zároveň plánovalo budoucí přesuny, doplnění nebo změny.
Uživatelské role Umožněte různé úrovně přístupu prostřednictvím přihlašování více uživatelů a předdefinovaných uživatelských rolí.
Rychlost
Lokalizace Uživatelské rozhraní dostupné v hlavních lokálních jazycích.
Volitelné implementační služby Zajistěte rychlou implementaci uspořádání místnosti, fyzické infrastruktury a IT prvků využitím profesionálních služeb APC (Professional Services).
Sdílený datový model Zajistěte vyspělá a synchronizovaná data po celou životnost datového centra.