Provoz

Multi-site analysis of energy, operations, and assets. Managers can aggregate, analyze, and report on financial and operational data from a single site or company-wide. 
Produkt InfraStruxure Operations zajišťuje správu inventáře s diagnostikou dodavatele a detekcí selhání zařízení v reálném čase se zobrazením dat ve fyzickém rozložení datového střediska spolu s doporučenými řešeními problémů. Zobrazení s přechodem do nižší úrovně dat podle umístění poskytuje strukturovaný přehled o umístění datových středisek od globální úrovně po lokální zobrazení až do jednotlivých zařízení. Kalkulačka hodnoty PUE (efektivita využití napájení) poskytuje informace o denním využívání energie. Pro okamžité průběžné aktualizace poskytuje modul InfraStruXure Mobile přístup k aplikaci InfraStruXure Operations prostřednictvím ručního zařízení PDA.
Více informací
Modul InfraStruXure Capacity předpovídá optimální umístění fyzické infrastruktury a stojanových zařízení IT na základě dostupnosti, požadavků na kapacitu fyzické infrastruktury a uživatelem definovaných požadavků na redundanci, síť a seskupení podle obchodních priorit. Snižuje latentní kapacitu díky optimalizovanému využití fyzické infrastruktury a předcházení neplánovaným odstávkám. Nástroj Capacity Manager disponuje komplexní simulací, která je založena na živých datech a umožňuje proaktivně analyzovat dopad změn před jejich implementací, takže lze provádět fundovaná rozhodnutí a plánování a zajistit, že fyzická infrastruktura bude mít požadovanou kapacitu pro současné i budoucí potřeby.
Více informací
Provoz datového centra: Optimalizace chlazení neustále optimalizuje průtok vzduchu v budově datového centra, zvyšuje spolehlivost a dostupnost. Optimalizace chlazení je uzavřeným systémem, který reaguje na data v reálném čase, automaticky identifikuje a eliminuje horká místa a pomáhá diagnostikovat potenciální rizika v budově. Aplikace porovnává potřebu chlazení s nejnižší dostupnou spotřebou energie, dosahuje okamžité úspory nákladů a nastavuje správnou úroveň chlazení v datovém centru. Aplikace umožňuje manažerům budov řídit požadované teploty a sledovat tepelné podmínky. Využívá inteligentní software, který neustále nastavuje chlazení na základě změny okolních podmínek. Reaguje na události, které mají vliv na změnu teploty, v reálném čase, například zařízení se pohybuje, upgrade zařízení nebo kolísání datového zatížení, stabilizuje průtok vzduchu a řeší komplexní schéma alokace chladicích zdrojů.
Více informací
Provoz datacentra Optimalizace IT zvyšuje využití infrastruktury a IT zařízení prostřednictvím přesného a podrobného profilu spotřeby energie datových center pro každý jednotlivý server i stojan zvlášť. Optimalizace IT monitoruje využití a spotřebu energie IT zařízení za účelem snižování nákladů souvisejících s naddimenzováním, nedostatečným využíváním a nevyváženým výkonem a chlazením v celém datovém centru. Nejdůležitější podnikové analýzy přiřazují náklady na IT s podnikovými skupinami z důvodu chargebacku, poskytují důležité informace pro rozhodnutí o vybudování versus nákupu a sledují kapacitu na úrovni stojanu, řady a místnosti. Jádrem Optimalizace IT je knihovna GenomeTM, která neustále vyhledává a sleduje jednotlivé IT komponenty a shromažďuje informace pro sledování informací specifických pro daný server. Tyto informace tvoří základ pro pochopení IT spotřeby energie a jejího vlivu na celý podnik.
Více informací
Provoz datacentra Přístup k serveru je pouze softwarová aplikace, která poskytuje přístup k celému životnímu cyklu serverového operačního systému (OS) a kartě pro správu (BMC) pro ovládání více IT zařízení z jediné konzoly pomocí vzdálené správy. Zapnutí a vypnutí napájení umožňuje uživatelům vzdálený přístup k serverům, když jsou off-line, dále zapnout/vypnout nebo restartovat servery, a to i v případě, že operační systém serveru spadl. Přístup k serveru umožňuje jak in-band tak out-of-band přístup k serverům. Přistupujte do systému BIOS (basic input/output system) nebo BMC přímo ze software DCIM pro řešení problémů s hardwarem, které bránící serveru v normálním bootování.
Více informací
Operátoři mohou pomocí nástroje InfraStruxure Change získat kontrolu nad prostředím datového střediska a implementovat organizované přesuny, přidávání nebo změny pracovních procesů, které výrazně snižují nebezpečí neočekávaných výpadků. Díky tomuto automatickému systému pracovních postupů mohou operátoři přiřazovat sledy prací, rezervovat prostor, sledovat stav a extrahovat záznamy auditu s úplnou kontrolou a sledováním historie životního cyklu změn. Volitelný modul InfraStruXure Mobile poskytuje možnosti provozních změn přímo z podlaží datového střediska. Dále jsou k dispozici možnosti skenování čárových kódů, které zajišťují integritu údajů o vybavení a zlepšují efektivitu provozu.
Více informací
Produkt InfraStruxure Energy Efficiency poskytuje aktuální a historické hodnoty PUE (efektivita využití napájení) a umožňuje získat fakty podloženou analýzu, kolik příkonu je určeno pro instalované zařízení IT v porovnání s celkovým příkonem střediska. Nabízí podrobný přehled, jak efektivně je využívána energie na úrovni subsystémů, spolu s vysvětlením možností pro zvýšení účinnosti. Data subsystému lze buď změřit, nebo odhadnout, takže aplikaci mohou využívat i zákazníci, kteří vlastní jen několik měřicích zařízení. Webové zobrazení panelu obsahuje údaje o efektivitě v aktuálních a historických datech PUE spolu s podrobnou analýzou nákladů na subsystém. Produkt InfraStruXure Energy Efficiency je dostupný prostřednictvím aplikace InfraStruxure Operations, která umožňuje integraci s aplikací InfraStruxure Central a podnikovými systémy třetích stran.
Více informací