EcoStruxure IT Expert

Cloudové řešení, které je bezpečné a nezávislé na dodavateli a umožňuje monitorování a viditelnost fyzické IT infrastruktury z libovolného místa.

Monitorovací systém EcoStruxure IT Expert poskytuje organizacím s distribuovaným IT prostředím a místními koncovými systémy nástroje ke sledování napájecího a chladicího zařízení fyzické infrastruktury od více dodavatelů. Monitorování v reálném čase, měření výkonu, posuzování, okamžité oznamování problémů a jejich eskalace vám poskytují ideální přehled k proaktivní správě IT infrastruktury. Toto otevřené a pružné centrální úložiště kriticky důležitých informací je přístupné pro více uživatelů – včetně vašeho přednostního partnera – z libovolného místa na síti, a umožňuje tak rychle analyzovat a řešit události kritické infrastruktury, které mohou negativně ovlivnit dostupnost IT systému. Výkon cloudového řešení vám umožní rozhodovat na základě dat, reagovat na nenormální chování zařízení, ještě než se z něj stane problém, a spouštět analýzy, které vám pomohou soustředit se na důležité věci.

Více informací
Produkty Číslo dílu Cena Porovnej
Produkt EcoStruxure IT Gateway NUC Číslo dílu INNUC0119 Cena --
Jak zakoupit
Produkt Ecostruxure IT Expert, přístup pro 100 uzlů Číslo dílu SFTWES100-DIGI Cena 5 384,50 €
Jak zakoupit
Produkt Ecostruxure IT Expert, přístup pro 1 000 uzlů Číslo dílu SFTWES1000-DIGI Cena 39 809,00 €
Jak zakoupit
Produkt Ecostruxure IT Expert, přístup pro 1 250 uzlů Číslo dílu SFTWES1250-DIGI Cena 49 731,00 €
Jak zakoupit
Produkt Ecostruxure IT Expert, přístup pro 150 uzlů Číslo dílu SFTWES150-DIGI Cena 7 502,00 €
Jak zakoupit
Produkt Ecostruxure IT Expert, přístup pro 1 500 uzlů Číslo dílu SFTWES1500-DIGI Cena 59 653,00 €
Jak zakoupit
Produkt Ecostruxure IT Expert, přístup pro 200 uzlů Číslo dílu SFTWES200-DIGI Cena 10 012,75 €
Jak zakoupit
Produkt Ecostruxure IT Expert, přístup pro 250 uzlů Číslo dílu SFTWES250-DIGI Cena 12 584,00 €
Jak zakoupit
Produkt Ecostruxure IT Expert, přístup pro 350 uzlů Číslo dílu SFTWES350-DIGI Cena 16 214,00 €
Jak zakoupit
Produkt Ecostruxure IT Expert, přístup pro 500 uzlů Číslo dílu SFTWES500-DIGI Cena 20 570,00 €
Jak zakoupit
Produkt Ecostruxure IT Expert, přístup pro 750 uzlů Číslo dílu SFTWES750-DIGI Cena 29 887,00 €
Jak zakoupit
Rychlost
Automatické vyhledání Zkracuje dobu potřebnou k instalaci a implementaci zařízení fyzické infrastruktury díky automatické detekci zařízení v síti, která lze spravovat.
Privátní připojení do sítě Snižte IP adresy potřebné ve veřejné síti pro správu zařízení tím, že je umístíte do izolované bezpečné sítě.
Automatic updates and backups Aktualizace a zálohy jsou aplikovány automaticky, aby bylo vždy nabídnuto nejnovější řešení.
Ovladatelnost
Měření výkonu Srovnávejte výkon zařízení s údaji o výkonu podobných zařízení v rámci celého odvětví.
Podpora zařízení několika dodavatelů Rozsáhlá podpora více dodavatelů pro monitorování síťových zařízení SNMP, MODBUS a Redfish. Zařízení jsou viditelná prostřednictvím oznamování překročení mezních hodnot, trendů dat a vykazování.
Konsolidace alarmů Snižujte počet chybných výstrah a MTTR rychlou detekcí základních příčin v řádu minut.
Posuzování Určujte vzory správného chování a uplatňujte systém kontroly využívající analýzy a strojové učení k identifikaci zařízení, která vyžadují pozornost.
Centralizovaná správa skladu Získejte okamžitý a detailní přehled o všech zařízeních své fyzické infrastruktury, členěný podle geografických oblastí nebo přizpůsobitelného umístění.
Cloud-based monitoring Udržujte vysokou dostupnost místních koncových zařízení a distribuovaných prostředí a kontrolujte stav zařízení fyzické infrastruktury z centrálního umístění, které vám zajistí klidný průběh dne ve firmě nebo na cestách.
Univerzální konzola Přizpůsobitelné klientské aplikace pro Windows a Linux umožňují okamžitý přístup z libovolného prohlížeče nebo mobilního zařízení
Oznamování událostí Přijímejte oznámení v reálném čase, která minimalizují dobu odezvy na kritické problémy fyzické infrastruktury, zkracují střední dobu opravy, zlepšují efektivitu a maximalizují dobu provozu.
Možnost přizpůsobení
Rozšiřitelná architektura Dostupné licenční klíče pro aplikace a pracoviště rozšiřují možnosti platformy a umožňují jí, aby svým růstem odpovídala vzestupným požadavkům vašeho podnikání.
Dostupnost
Centralizované úložiště výstrah K historickým výstrahám z několika zařízení lze přistupovat prostřednictvím jedné centrální databáze. Výstrahy můžete řadit podle typu, data, zařízení či skupiny zařízení.
Uživatelské hlášení stavu Vytvořte, uložte a naplánujte uživatelem definované zprávy pro snadný sběr, distribuci a analýzu dat.
Grafická analýza trendů Mějte přístup k aktuálním a starším datům o jakémkoliv zařízení nebo skupině zařízení. Využijte vykreslení a zanesení do grafu řádky datových bodů v logické korelaci a vizualizujte tak potenciální nebezpečné trendy.
Ochrana
Podpora vzdáleného monitorování Služba na bázi internetu, která slouží jako druhý pár očí, který sleduje zdraví fyzické infrastruktury společnosti. Zkušení profesionálové nepřetržitě pracují na zajištění monitoringu 24 hodin denně a pomáhají diagnostikovat problémy předtím, než se stanou kritickými.
Šifrovaná komunikace 2 048bitový certifikát RSA a šifrování přenášených dat pomocí 256bitového algoritmu AES. Brána EcoStruxure IT Gateway používá odchozí připojení procházející přes port 443 a komunikuje pouze s cloudem EcoStruxure IT na adresách IP 40.84.62.190 a 23.99.90.28.
Bainbridge Island School District Case Study StruxureOn Video

Bainbridge Island School District Case Study StruxureOn Video