EcoStruxure IT Expert

Cloudové řešení, které je bezpečné a nezávislé na dodavateli a umožňuje monitorování a viditelnost fyzické IT infrastruktury z libovolného místa.

Monitorovací systém EcoStruxure IT Expert poskytuje organizacím s distribuovaným IT prostředím a místními koncovými systémy nástroje ke sledování napájecího a chladicího zařízení fyzické infrastruktury od více dodavatelů. Monitorování v reálném čase, měření výkonu, posuzování, okamžité oznamování problémů a jejich eskalace vám poskytují ideální přehled k proaktivní správě IT infrastruktury. Toto otevřené a pružné centrální úložiště kriticky důležitých informací je přístupné pro více uživatelů – včetně vašeho přednostního partnera – z libovolného místa na síti, a umožňuje tak rychle analyzovat a řešit události kritické infrastruktury, které mohou negativně ovlivnit dostupnost IT systému. Výkon cloudového řešení vám umožní rozhodovat na základě dat, reagovat na nenormální chování zařízení, ještě než se z něj stane problém, a spouštět analýzy, které vám pomohou soustředit se na důležité věci.

Více informací
Produkty Číslo dílu Cena Porovnej
Produkt EcoStruxure IT Gateway NUC Číslo dílu INNUC0119 Cena 833,69 €
Produkt Ecostruxure IT Expert, přístup pro 100 uzlů Číslo dílu SFTWES100-DIGI Cena 5 384,50 €
Jak zakoupit
Produkt Ecostruxure IT Expert, přístup pro 1 000 uzlů Číslo dílu SFTWES1000-DIGI Cena 39 809,00 €
Jak zakoupit
Produkt Ecostruxure IT Expert, přístup pro 1 250 uzlů Číslo dílu SFTWES1250-DIGI Cena 49 731,00 €
Jak zakoupit
Produkt Ecostruxure IT Expert, přístup pro 150 uzlů Číslo dílu SFTWES150-DIGI Cena 7 502,00 €
Jak zakoupit
Produkt Ecostruxure IT Expert, přístup pro 1 500 uzlů Číslo dílu SFTWES1500-DIGI Cena 59 653,00 €
Jak zakoupit
Produkt Ecostruxure IT Expert, přístup pro 200 uzlů Číslo dílu SFTWES200-DIGI Cena 10 012,75 €
Jak zakoupit
Produkt Ecostruxure IT Expert, přístup pro 250 uzlů Číslo dílu SFTWES250-DIGI Cena 12 584,00 €
Jak zakoupit
Produkt Ecostruxure IT Expert, přístup pro 350 uzlů Číslo dílu SFTWES350-DIGI Cena 16 214,00 €
Jak zakoupit
Produkt Ecostruxure IT Expert, přístup pro 500 uzlů Číslo dílu SFTWES500-DIGI Cena 20 570,00 €
Jak zakoupit
Produkt Ecostruxure IT Expert, přístup pro 750 uzlů Číslo dílu SFTWES750-DIGI Cena 29 887,00 €
Jak zakoupit
Rychlost
Privátní připojení do sítě Snižte IP adresy potřebné ve veřejné síti pro správu zařízení tím, že je umístíte do izolované bezpečné sítě.
Automatic updates and backups Aktualizace a zálohy jsou aplikovány automaticky, aby bylo vždy nabídnuto nejnovější řešení.
Automatické vyhledání Zkracuje dobu potřebnou k instalaci a implementaci zařízení fyzické infrastruktury díky automatické detekci zařízení v síti, která lze spravovat.
Dostupnost
Centralizované úložiště výstrah K historickým výstrahám z několika zařízení lze přistupovat prostřednictvím jedné centrální databáze. Výstrahy můžete řadit podle typu, data, zařízení či skupiny zařízení.
Grafická analýza trendů Mějte přístup k aktuálním a starším datům o jakémkoliv zařízení nebo skupině zařízení. Využijte vykreslení a zanesení do grafu řádky datových bodů v logické korelaci a vizualizujte tak potenciální nebezpečné trendy.
Uživatelské hlášení stavu Vytvořte, uložte a naplánujte uživatelem definované zprávy pro snadný sběr, distribuci a analýzu dat.
Ovladatelnost
Posuzování Určujte vzory správného chování a uplatňujte systém kontroly využívající analýzy a strojové učení k identifikaci zařízení, která vyžadují pozornost.
Cloud-based monitoring Udržujte vysokou dostupnost místních koncových zařízení a distribuovaných prostředí a kontrolujte stav zařízení fyzické infrastruktury z centrálního umístění, které vám zajistí klidný průběh dne ve firmě nebo na cestách.
Centralizovaná správa skladu Získejte okamžitý a detailní přehled o všech zařízeních své fyzické infrastruktury, členěný podle geografických oblastí nebo přizpůsobitelného umístění.
Oznamování událostí Přijímejte oznámení v reálném čase, která minimalizují dobu odezvy na kritické problémy fyzické infrastruktury, zkracují střední dobu opravy, zlepšují efektivitu a maximalizují dobu provozu.
Univerzální konzola Přizpůsobitelné klientské aplikace pro Windows a Linux umožňují okamžitý přístup z libovolného prohlížeče nebo mobilního zařízení
Podpora zařízení několika dodavatelů Rozsáhlá podpora více dodavatelů pro monitorování síťových zařízení SNMP, MODBUS a Redfish. Zařízení jsou viditelná prostřednictvím oznamování překročení mezních hodnot, trendů dat a vykazování.
Měření výkonu Srovnávejte výkon zařízení s údaji o výkonu podobných zařízení v rámci celého odvětví.
Konsolidace alarmů Snižujte počet chybných výstrah a MTTR rychlou detekcí základních příčin v řádu minut.
Možnost přizpůsobení
Rozšiřitelná architektura Dostupné licenční klíče pro aplikace a pracoviště rozšiřují možnosti platformy a umožňují jí, aby svým růstem odpovídala vzestupným požadavkům vašeho podnikání.
Ochrana
Šifrovaná komunikace 2 048bitový certifikát RSA a šifrování přenášených dat pomocí 256bitového algoritmu AES. Brána EcoStruxure IT Gateway používá odchozí připojení procházející přes port 443 a komunikuje pouze s cloudem EcoStruxure IT na adresách IP 40.84.62.190 a 23.99.90.28.
Podpora vzdáleného monitorování Služba na bázi internetu, která slouží jako druhý pár očí, který sleduje zdraví fyzické infrastruktury společnosti. Zkušení profesionálové nepřetržitě pracují na zajištění monitoringu 24 hodin denně a pomáhají diagnostikovat problémy předtím, než se stanou kritickými.
Bainbridge Island School District Case Study StruxureOn Video

Bainbridge Island School District Case Study StruxureOn Video