EcoStruxure IT Advisor

A cloud-based asset and planning software that enables data center managers to reduce OpEx and plan for uptime, with analytics to facilitate capacity planning decisions

EcoStruxure IT Advisor provides a simple and efficient way for data center managers to model and manage their multi-vendor physical infrastructure equipment, eliminating dependency on complex spreadsheets. Featuring inventory management for easy access to accurate asset data and impact simulation for optimized risk management, this cloud-based asset and planning software helps you reduce OpEx and plan for uptime. Analytics facilitate capacity planning decision-making, while automated workflows enable you to deploy best practices and reduce human error when placing your next IT asset.

Více informací
Produkty Číslo dílu Cena Porovnej
Produkt Ecostruxure IT Advisor 10 racks for 1 year Číslo dílu SFTWAS10-DIGI Cena 652,19 €
Jak zakoupit
Produkt Ecostruxure IT Advisor 10 racks for 1 year billed monthly Číslo dílu SFTWAS10M-DIGI Cena 676,39 €
Jak zakoupit
Produkt Ecostruxure IT Advisor 25 racks for 1 year Číslo dílu SFTWAS25-DIGI Cena 1 542,75 €
Jak zakoupit
Produkt Ecostruxure IT Advisor 50 racks for 1 year Číslo dílu SFTWAS50-DIGI Cena 2 964,50 €
Jak zakoupit
Produkt Ecostruxure IT Advisor 50 racks for 1 year billed monthly Číslo dílu SFTWAS50M-DIGI Cena 3 115,75 €
Jak zakoupit
Produkt Ecostruxure IT Advisor 75 racks for 1 year Číslo dílu SFTWAS75-DIGI Cena 4 235,00 €
Jak zakoupit
Produkt Ecostruxure IT Advisor 75 racks for 1 year billed monthly Číslo dílu SFTWAS75M-DIGI Cena 4 446,75 €
Jak zakoupit
Ovladatelnost
Přizpůsobitelný vzhled Nabízí rozbalovací pole s umístěním pro logický model datového střediska, ve kterém je prostor datového střediska rozdělen do oblastí, zemí, kampusů, budov a místností.
Vlastní zařízení Pomocí dvou klepnutí přizpůsobte zařízení katalogu, aby odpovídala vašim specifikacím, a upravte datové body, jako například požadavky napájení.
Automatizovaný proces pracovního postupu Vytvořte sledy prací a automaticky generujte úlohy přesunu, doplnění nebo změny zařízení IT. Naplánujte, přiřaďte a sledujte stav jednotlivých úloh a implementujte změny datových středisek.
Přehled správy změn Interaktivní rozhraní zobrazující minulý a budoucí stav a neprovedené změny, které pomáhá při vyvážení prostředků a zátěže a brání konfliktům při plánování.
Více místností Poskytuje možnost zobrazení více místností na stejném půdorysu podlaží, takže umožňuje přesné znázornění velkých budov a snadnou orientaci.
Knihovna materiálů Využijte možností knihovny fyzické infrastruktury a zařízení IT od předních dodavatelů.
Správa kapacity Globální přehled pro správce o dostupné kapacitě datového centra pro zajištění vysoké úrovně porozumění stupni využití výkonu, prostoru, chlazení a sítě.
Čelní pohled na stojan Detailní čelní pohled na stojan umožňuje přesné grafické znázornění vybavení a jeho umístění ve stojanu.
Zobrazení rozvržení podlahové plochy Zobrazte přesnou reprezentaci datového střediska pomocí jednoduchého grafické rozvržení stojanů a pohled na stojany shora.
Společné umístění
Sestava s údaji o prostoru Okamžitý přehled o aktuální prostorové kapacitě s identifikací prodejného, obsazeného a vyhrazeného prostoru i prostoru určeného k internímu využití.
Sestava s daty o napájení Poskytuje informace o celkové kapacitě vzhledem k prodané kapacitě a o zátěži naměřené na jednotlivých pracovištích, a nabízí tak kompletní přehled o aktuální kapacitě napájení.
Naměřený příkon klece Umožňuje podrobné rozúčtování jednotlivým klientům díky jednoduchému přehledu prodané a naměřené energie.
Vizualizace klece V předprodejní fázi vizualizuje aktuálně dostupný prostor s anonymními daty o klientech pro účely plánování nových klecí pro zákazníky, vyhrazování prostoru a podpory procesu prodeje.
3D zobrazení klece Umožňuje znázornění obvodu klecí pro okamžitou 3D vizualizaci rozložení a automatický výpočet plochy klece.
Inventární sestava klientů Zobrazuje veškeré vybavení určitého klienta, a poskytuje tak okamžitý přehled o klientech.
Auditní záznamy Sleduje všechny změny vybavení klecí a budovy v průběhu životního cyklu datového střediska, a přináší tak dokonalý přehled a snadnou identifikaci nároků na údržbu.
Pohodlí
Webový klient Dovoluje uživateli nahlížet do součástí datového střediska, spotřeby energie a kapacity napájení přes jakýkoliv moderní webový prohlížeč. To snižuje náklady na údržbu a umožňuje manažerům přijímat lepší a informovanější rozhodnutí v reálném čase.
Referenční hodnoty v závislosti na rozvodné síti Flexibilní přístup k souřadnicím podlaží, který umožňuje obsluze datového střediska zavést vlastní schéma identifikace umístění.
Integrace nástrojů CAD Umožňuje import výkresů CAD (Computer Aided Design) za účelem rychlé změny rozložení místnosti a převod výkresů CAD klecí na model správy infrastruktury datového střediska (DCIM), včetně přepínání úrovní CAD obsahujících všechny dostupné informace o budově.
Dostupnost
Inventární sestava Zahrnuje strukturované informace o všech zařízeních osazených ve stojanu uspořádané podle typu, stáří, výrobce a vlastností zařízení a umožňuje zobrazit rychlý přehled všech aktuálních zařízení v datovém středisku.
Výstrahy v rámci fyzického rozložení Zobrazuje stav datového střediska s reálným selháním zařízení podle půdorysného uspořádání a pohled na přední stranu stojanu se stavovými informacemi.
Řízená správa sítě Grafický přehled síťových cest v datovém středisku a jejich vzájemného propojení.
Analýza energetické účinnosti Poskytuje aktuální a historické hodnoty PUE založené na aktuální zátěži IT pro podloženou analýzu energetické účinnosti na úrovni zařízení.
Řídicí panel v reálném čase Získejte přehled o klíčových ukazatelích výkonu datového střediska prostřednictvím snadno nastavitelných webových řídicích panelů, které zobrazují přizpůsobitelné informace pro vedoucí pracovníky.
Správa inventáře Správa inventáře, umístěného ve stojanech, umožňuje okamžitý přehled o vybavení datových center.