Přístrojová deska 
Portál StruxureWare zajišťuje transparentnost klíčových ukazatelů výkonnosti datacenter a firemních měření, zobrazuje nastavitelné údaje pro vysokoúrovňový přehled provozu datacenter. Portál usnadňuje sdílení informací s příslušnými kolegy a externími agenturami, poskytuje společnou platformu a pomáhá překlenout propast mezi podniky, IT a nejvyšším managementem. Portál StruxureWare je konfigurován prostřednictvím různých předdefinovaných nebo vlastních portletů pomocí integrovaného a snadno použitelného konfigurátoru, pomáhá ve snadném přidávání interaktivních tabulek a grafů do zobrazení. Rozhraní s jednoduchým ovládáním, postavené na otevřené platformě, umožňuje rychle konfigurovat panel zobrazující klíčové informace. Open source prostředí, založené na platformě Liferay, dokáže zobrazit webový obsah a metriku z několika aplikací, např. ze StruxureWare Resource Advisor, StruxureWare Data Center Operation, Odborník datového centra StruxureWare, StruxureWare Power Monitoring Expert a StruxureWare Cooling Monitoring Expert.
Více informací