Uniflair Wall Mount Room Cooling

Nástěnné jednotky určené do venkovního prostředí pro kritické aplikace

Uniflair WM je zcela samostatná chladicí jednotka, není tedy zapotřebí vzdálený tepelný výměník. Tyto jednotky se vyznačují snadnou implementací a vyžadují pouze jednoduché elektrické zapojení a montáž. Jsou k dispozici v konfiguraci umožňující volné chlazení a dodávají se vybavené motorizovanými klapkami, které zajišťují chlazení prostorů IT pomocí venkovního vzduchu.

Více informací
Produkty Číslo dílu Cena Porovnej
Produkt Kompaktní nástěnné jednotky pro vnější instalaci se stoupacím odvodem vzduchu Číslo dílu WMA Cena --
Jak zakoupit
Produkt Kompaktní nástěnná jednotka pro vnější instalaci se stoupacím odvodem vzduchu a systémem přímého volného chlazení Číslo dílu WMF Cena --
Jak zakoupit
Obslužnost
Snadný přístup pro údržbu Řadová zařízení umožňují výměnu či správu komponent s nároky na údržbu v horké nebo studené uličce.
Monitorování služeb Všechna monitorovací zařízení na jednotce umožňují preventivní údržbu a kontrolu stavu systému za provozu.
Provozní servis Umožňuje údržbu/výměnu kritických součástí za chodu systému.
Pohodlí
Samostatné Jednotku lze snadno a rychle instalovat bez nutnosti instalace přívodů chladicí kapaliny nebo externích tepelných výměníků.
Dostupnost
Šroubový kompresor Využití jen několika málo pohyblivých částí pro zvýšení spolehlivosti a očekávané životnosti.
Duální síťové vstupy (Volitelné) Duální napájecí zdroje pro redundanci vstupního napájení
Motory s přímým pohonem Nároky na ložiska jsou téměř eliminovány, což zvyšuje dobu životnosti. Umožňuje tovární vyvážení tělesa motoru/integrovaného ventilátoru, což snižuje vibrace a urychluje náběh.
Redundantní součásti Prvky, které mohou způsobit selhání celého systému, mají redundantní součásti, které umožňují udržení dostupnosti a spolehlivosti.
Řízení s aktivní odezvou Monitoruje a aktivně upravuje kapacitu chlazení za účelem zajištění správné teploty vzduchu na vstupu k serveru. Díky řídicí jednotce s mikroprocesorem je k dispozici vizuální přehled o provozu a stavu jednotky.
Ovladatelnost
Mikroprocesorový ovladač Zajišťuje proaktivní řízení a monitorování v reálném čase pomocí čtyř-řádkového alfanumerického displeje s šířkou řádku osmdesát znaků.
Místní síť Vytvoří pro všechny dostupné prostředky společné řízení, které poskytuje maximální energetickou účinnost a řízenou správu celé skupiny v krizových situacích
Systémy správy budov Jednotky jsou navrženy tak, aby spolupracovaly s nejrozšířenějšími systémy správy budov, včetně protokolů BACnet a Modbus.
Síťové rozhraní Zajišťuje správu pomocí připojení zařízení přímo k síti s využitím vyhrazené adresy IP, což odstraňuje nutnost použití serveru proxy. Správa je dostupná pomocí webového prohlížeče nebo rozhraní telnet či SSH. Informační funkce vás informují o problémech ihned v okamžiku jejich výskytu.
Hospodárnost
Přímé volné chlazení V případě teploty dostačující k chlazení využívá venkovní vzduch.
Vysoce výkonná technologická řešení Optimalizuje provoz jednotky při každém zatížení a za všech podmínek a zajišťuje velmi nízkou spotřebu energie
Modulární strategie Modulární konstrukce mechanických a řídicích systému umožňuje postupné budování infrastruktury chlazení v závislosti na požadavcích daného centra. Tím se výrazně snižují kapitálové výdaje a vznikají časově rozlišené investice rozložené do celé doby životnosti centra.