Uniflair Med/Large Room Cooling

Obvodové chlazení pro střední až velká datová střediska

Prozkoumejte Uniflair v 3D animaci.
Špičkově přesné řešení chlazení speciálně navržené pro udržení teploty a vlhkosti v extrémně těsných tolerancích. Tyto produkty jsou ideální k zatížení IT zařízení v racku i mimo něj a splňují rozmanité požadavky prostředí jakýchkoli datových středisek. V kombinaci s řešením ukládání zařízení do horkých nebo studených celků (uliček) mohou produkty Uniflair LE dále zvýšit účinnost a dosáhnout vyšší hustoty.

Více informací
Produkty Číslo dílu Cena Porovnej
Produkt Vysoce účinné jednotky obvodového chlazení, spádové, ventilátory se zpětně zakřivenými lopatkami, elektronicky komutovaný motor Číslo dílu HDCV Cena --
Jak zakoupit
Produkt Vzduchem chlazená jednotka s přímou expanzí se stékáním, dozadu zahnutými lopatkami EC a bezkartáčkovými kompresory VSD Číslo dílu IDAV Cena --
Jak zakoupit
Produkt Přesná klimatizační jednotka s přímou expanzí pro úsporu energie, průtok směrem dolů s EC ventilátory a VSD kompresory Číslo dílu IDEV Cena --
Jak zakoupit
Produkt Přesná klimatizační jednotka s vodním chlazením pro úsporu energie, průtok směrem dolů s EC ventilátory a VSD kompresory Číslo dílu IDWV Cena --
Jak zakoupit
Produkt Precizní přímá expanzní klimatizace chlazená vzduchem, s vzestupným vertikálním prouděním s EC ventilátory a VSD kompresory Číslo dílu IUAV Cena --
Jak zakoupit
Produkt Přesné klimatizační jednotky s přímou expanzí pro úsporu energie, průtok směrem nahoru s EC ventilátory a VSD kompresory Číslo dílu IUEV Cena --
Jak zakoupit
Produkt Přesné klimatizační jednotky s vodním chlazením pro úsporu energie, průtok směrem nahoru s EC ventilátory a VSD kompresory Číslo dílu IUWV Cena --
Jak zakoupit
Produkt Precizní přímá expanzní klimatizace chlazená vzduchem, s podlahovými EC ventilátory a VSD kompresory Číslo dílu IXAV Cena --
Jak zakoupit
Produkt Přesné klimatizační jednotky s přímou expanzí pro úsporu energie, podpodlahové EC ventilátory a VSD kompresory Číslo dílu IXEV Cena --
Jak zakoupit
Produkt Přesná klimatizační jednotka s vodním chlazením pro úsporu energie, podpodlahové EC ventilátory a VSD kompresory Číslo dílu IXWV Cena --
Jak zakoupit
Produkt Precizní přímá expanzní klimatizace chlazená vzduchem, se sestupným vertikálním prouděním s EC ventilátory Číslo dílu LDAV Cena --
Jak zakoupit
Produkt Přesná klimatizace chlazená vodou, cirkulace dolů s EC ventilátory Číslo dílu LDCV Cena --
Jak zakoupit
Produkt Přesné klimatizační jednotky s přímou expanzí pro úsporu energie, průtok směrem dolů s EC ventilátory Číslo dílu LDEV Cena --
Jak zakoupit
Produkt Přesná klimatizační jednotka s vodním chlazením pro úsporu energie, průtok směrem dolů s EC ventilátory Číslo dílu LDWV Cena --
Jak zakoupit
Produkt Přesná klimatizace chlazená vodou, cirkulace nahoru s EC ventilátory Číslo dílu LUCV Cena --
Jak zakoupit
Produkt Jednotky obvodového chlazení, spádové s ventilátory se zpětně zakřivenými lopatkami Číslo dílu TDAR Cena --
Jak zakoupit
Produkt Vzduchem chlazené jednotky s přímou expanzí, spádové s ventilátory se zpětně zakřivenými lopatkami a elektronicky komutovaným motorem Číslo dílu TDAV Cena --
Jak zakoupit
Produkt Dvojité jednotky chlazené studenou vodou, spádové s ventilátory se zpětně zakřivenými lopatkami Číslo dílu TDDR Cena --
Jak zakoupit
Produkt Dvojité jednotky chlazené studenou vodou, spádové s ventilátory se zpětně zakřivenými lopatkami a elektronicky komutovaným motorem Číslo dílu TDDV Cena --
Jak zakoupit
Produkt Úsporné jednotky, spádové s ventilátory se zpětně zakřivenými lopatkami Číslo dílu TDER Cena --
Jak zakoupit
Produkt Úsporné jednotky, spádové s ventilátory se zpětně zakřivenými lopatkami a elektronicky komutovaným motorem Číslo dílu TDEV Cena --
Jak zakoupit
Produkt Dvojité jednotky chlazené studeným vzduchem, spádové s ventilátory se zpětně zakřivenými lopatkami Číslo dílu TDTR Cena --
Jak zakoupit
Produkt Dvojité jednotky chlazené studeným vzduchem, spádové s ventilátory se zpětně zakřivenými lopatkami a elektronicky komutovaným motorem Číslo dílu TDTV Cena --
Jak zakoupit
Produkt Vodou chlazené jednotky s přímou expanzí, spádové s ventilátory se zpětně zakřivenými lopatkami Číslo dílu TDWR Cena --
Jak zakoupit
Produkt Vodou chlazené jednotky s přímou expanzí, spádové s ventilátory se zpětně zakřivenými lopatkami a elektronicky komutovaným motorem Číslo dílu TDWV Cena --
Jak zakoupit
Produkt Vzduchem chlazené jednotky, stoupací s ventilátory se zpětně zakřivenými lopatkami Číslo dílu TUAR Cena --
Jak zakoupit
Produkt Vzduchem chlazené jednotky s přímou expanzí, stoupací s ventilátory se zpětně zakřivenými lopatkami a elektronicky komutovaným motorem Číslo dílu TUAV Cena --
Jak zakoupit
Produkt Dvojité jednotky chlazené studenou vodou, stoupací s ventilátory se zpětně zakřivenými lopatkami Číslo dílu TUDR Cena --
Jak zakoupit
Produkt Dvojité jednotky chlazené studenou vodou, stoupací s ventilátory se zpětně zakřivenými lopatkami a elektronicky komutovaným motorem Číslo dílu TUDV Cena --
Jak zakoupit
Produkt Úsporné jednotky, stoupací s ventilátory se zpětně zakřivenými lopatkami Číslo dílu TUER Cena --
Jak zakoupit
Produkt Úsporné jednotky, stoupací s ventilátory se zpětně zakřivenými lopatkami a elektronicky komutovaným motorem Číslo dílu TUEV Cena --
Jak zakoupit
Produkt Dvojité jednotky chlazené studeným vzduchem, stoupací s ventilátory se zpětně zakřivenými lopatkami Číslo dílu TUTR Cena --
Jak zakoupit
Produkt Dvojité jednotky chlazené studeným vzduchem, stoupací s ventilátory se zpětně zakřivenými lopatkami a elektronicky komutovaným motorem Číslo dílu TUTV Cena --
Jak zakoupit
Produkt Vzduchem chlazené jednotky s přímou expanzí, stoupací s ventilátory se zpětně zakřivenými lopatkami Číslo dílu TUWR Cena --
Jak zakoupit
Produkt Vodou chlazené jednotky s přímou expanzí, stoupací s ventilátory se zpětně zakřivenými lopatkami a elektronicky komutovaným motorem Číslo dílu TUWV Cena --
Jak zakoupit
Obslužnost
Provozní servis Umožňuje údržbu/výměnu kritických součástí za chodu systému.
Snadný přístup pro údržbu Řadová zařízení umožňují výměnu či správu komponent s nároky na údržbu v horké nebo studené uličce.
Monitorování služeb Všechna monitorovací zařízení na jednotce umožňují preventivní údržbu a kontrolu stavu systému za provozu.
Energy Management
Automatic Floor Pressurization System Zajišťuje stabilní tlak vzduchu pod podlahou bez ohledu na změny prováděné v místnosti
Systémy správy budov Jednotky jsou navrženy tak, aby spolupracovaly s nejrozšířenějšími systémy správy budov, včetně protokolů BACnet a Modbus.
Síťové rozhraní Zajišťuje správu pomocí připojení zařízení přímo k síti s využitím vyhrazené adresy IP, což odstraňuje nutnost použití serveru proxy. Správa je dostupná pomocí webového prohlížeče nebo rozhraní telnet či SSH. Informační funkce vás informují o problémech ihned v okamžiku jejich výskytu.
Místní síť Vytvoří pro všechny dostupné prostředky společné řízení, které poskytuje maximální energetickou účinnost a řízenou správu celé skupiny v krizových situacích
Dostupnost
Motory s přímým pohonem Nároky na ložiska jsou téměř eliminovány, což zvyšuje dobu životnosti. Umožňuje tovární vyvážení tělesa motoru/integrovaného ventilátoru, což snižuje vibrace a urychluje náběh.
Multifunkční mikroprocesorová řídicí jednotka Umožňuje, aby se jednotky po výpadku proudu restartovaly bez jakéhokoliv zásahu; Umožňuje redundanci na úrovni místnosti pro až deset jednotek, které fungují ve skupině; Uživatelsky přívětivá navigace pomocí displeje s ikonami zobrazuje provozní mód i podmínky v místnosti; Umožňuje komunikaci s několika protokoly Sestavování systému řízení.
Redundantní součásti Prvky, které mohou způsobit selhání celého systému, mají redundantní součásti, které umožňují udržení dostupnosti a spolehlivosti.
Elektronický expanzní ventil Optimalizace toku chladiva při každém zatížení a za všech teplotních podmínek. Nepřetržité nepřímé monitorování hladiny chladiva.
Řízení s aktivní odezvou Monitoruje a aktivně upravuje kapacitu chlazení za účelem zajištění správné teploty vzduchu na vstupu k serveru. Díky řídicí jednotce s mikroprocesorem je k dispozici vizuální přehled o provozu a stavu jednotky.
Celkové náklady na vlastnictví (TCO)
Zhospodárnění Účinná metoda využívající k chlazení datového střediska nízké teploty venkovního vzduchu.
Tandemové kompresory Rychlý a efektivní provoz kompresorů připojených ke společnému okruhu chladiva za účelem fázového řízení kapacity (pro některé modely/konfigurace není k dispozici)
Elektronicky komutované ventilátory Poskytuje nejvyšší účinnost a snižuje celkovou spotřebu energie tím, že přizpůsobuje požadavky na proudění vzduchu tepelnému zatížení datacentra.
Modulární strategie Modulární konstrukce mechanických a řídicích systému umožňuje postupné budování infrastruktury chlazení v závislosti na požadavcích daného centra. Tím se výrazně snižují kapitálové výdaje a vznikají časově rozlišené investice rozložené do celé doby životnosti centra.
Optimální správa Propojení klimatizačních jednotek pro počítačové sály s chladiči zajišťuje vysokou energetickou účinnost v závislosti na skutečných a okamžitých podmínkách zatížení (volitelné)