Uniflair LE

Obvodové chlazení pro střední až velká datová střediska

Prozkoumejte Uniflair v 3D animaci.
Špičkově přesné řešení chlazení speciálně navržené pro udržení teploty a vlhkosti v extrémně těsných tolerancích. Tyto produkty jsou perfektní k zatížení IT zařízení ve stojanech i mimo ně a splňují rozmanité požadavky prostředí jakýchkoli datových středisek. Tyto inteligentní jednotky monitorují stav komponent a parametrů prostředí a zajišťují správnou funkci během všech provozních režimů. V kombinaci s řešením ukládání zařízení do horkých nebo studených celků (uliček) mohou produkty Uniflair LE dále zvýšit účinnost a dosáhnout vyšší hustoty.

Získejte další informace
Produkty Číslo dílu Cena
Produkt Vysoce účinné jednotky obvodového chlazení, spádové, ventilátory se zpětně zakřivenými lopatkami, elektronicky komutovaný motor Číslo dílu HDCV Cena --
Produkt Vzduchem chlazená jednotka s přímou expanzí se stékáním, dozadu zahnutými lopatkami EC a bezkartáčkovými kompresory VSD Číslo dílu IDAV Cena --
Produkt Přesná klimatizační jednotka s přímou expanzí pro úsporu energie, průtok směrem dolů s EC ventilátory a VSD kompresory Číslo dílu IDEV Cena --
Produkt Přesná klimatizační jednotka s vodním chlazením pro úsporu energie, průtok směrem dolů s EC ventilátory a VSD kompresory Číslo dílu IDWV Cena --
Produkt Precizní přímá expanzní klimatizace chlazená vzduchem, s vzestupným vertikálním prouděním s EC ventilátory a VSD kompresory Číslo dílu IUAV Cena --
Produkt Přesné klimatizační jednotky s přímou expanzí pro úsporu energie, průtok směrem nahoru s EC ventilátory a VSD kompresory Číslo dílu IUEV Cena --
Produkt Přesné klimatizační jednotky s vodním chlazením pro úsporu energie, průtok směrem nahoru s EC ventilátory a VSD kompresory Číslo dílu IUWV Cena --
Produkt Precizní přímá expanzní klimatizace chlazená vzduchem, s podlahovými EC ventilátory a VSD kompresory Číslo dílu IXAV Cena --
Produkt Přesné klimatizační jednotky s přímou expanzí pro úsporu energie, podpodlahové EC ventilátory a VSD kompresory Číslo dílu IXEV Cena --
Produkt Přesná klimatizační jednotka s vodním chlazením pro úsporu energie, podpodlahové EC ventilátory a VSD kompresory Číslo dílu IXWV Cena --
Produkt Precizní přímá expanzní klimatizace chlazená vzduchem, se sestupným vertikálním prouděním s EC ventilátory Číslo dílu LDAV Cena --
Produkt Přesná klimatizace chlazená vodou, cirkulace dolů s EC ventilátory Číslo dílu LDCV Cena --
Produkt Přesné klimatizační jednotky s přímou expanzí pro úsporu energie, průtok směrem dolů s EC ventilátory Číslo dílu LDEV Cena --
Produkt Přesná klimatizační jednotka s vodním chlazením pro úsporu energie, průtok směrem dolů s EC ventilátory Číslo dílu LDWV Cena --
Produkt Přesná klimatizace chlazená vodou, cirkulace nahoru s EC ventilátory Číslo dílu LUCV Cena --
Produkt Jednotky obvodového chlazení, spádové s ventilátory se zpětně zakřivenými lopatkami Číslo dílu TDAR Cena --
Produkt Vzduchem chlazené jednotky s přímou expanzí, spádové s ventilátory se zpětně zakřivenými lopatkami a elektronicky komutovaným motorem Číslo dílu TDAV Cena --
Produkt Dvojité jednotky chlazené studenou vodou, spádové s ventilátory se zpětně zakřivenými lopatkami Číslo dílu TDDR Cena --
Produkt Dvojité jednotky chlazené studenou vodou, spádové s ventilátory se zpětně zakřivenými lopatkami a elektronicky komutovaným motorem Číslo dílu TDDV Cena --
Produkt Úsporné jednotky, spádové s ventilátory se zpětně zakřivenými lopatkami Číslo dílu TDER Cena --
Produkt Úsporné jednotky, spádové s ventilátory se zpětně zakřivenými lopatkami a elektronicky komutovaným motorem Číslo dílu TDEV Cena --
Produkt Dvojité jednotky chlazené studeným vzduchem, spádové s ventilátory se zpětně zakřivenými lopatkami Číslo dílu TDTR Cena --
Produkt Dvojité jednotky chlazené studeným vzduchem, spádové s ventilátory se zpětně zakřivenými lopatkami a elektronicky komutovaným motorem Číslo dílu TDTV Cena --
Produkt Vodou chlazené jednotky s přímou expanzí, spádové s ventilátory se zpětně zakřivenými lopatkami Číslo dílu TDWR Cena --
Produkt Vodou chlazené jednotky s přímou expanzí, spádové s ventilátory se zpětně zakřivenými lopatkami a elektronicky komutovaným motorem Číslo dílu TDWV Cena --
Produkt Vzduchem chlazené jednotky, stoupací s ventilátory se zpětně zakřivenými lopatkami Číslo dílu TUAR Cena --
Produkt Vzduchem chlazené jednotky s přímou expanzí, stoupací s ventilátory se zpětně zakřivenými lopatkami a elektronicky komutovaným motorem Číslo dílu TUAV Cena --
Produkt Dvojité jednotky chlazené studenou vodou, stoupací s ventilátory se zpětně zakřivenými lopatkami Číslo dílu TUDR Cena --
Produkt Dvojité jednotky chlazené studenou vodou, stoupací s ventilátory se zpětně zakřivenými lopatkami a elektronicky komutovaným motorem Číslo dílu TUDV Cena --
Produkt Úsporné jednotky, stoupací s ventilátory se zpětně zakřivenými lopatkami Číslo dílu TUER Cena --
Produkt Úsporné jednotky, stoupací s ventilátory se zpětně zakřivenými lopatkami a elektronicky komutovaným motorem Číslo dílu TUEV Cena --
Produkt Dvojité jednotky chlazené studeným vzduchem, stoupací s ventilátory se zpětně zakřivenými lopatkami Číslo dílu TUTR Cena --
Produkt Dvojité jednotky chlazené studeným vzduchem, stoupací s ventilátory se zpětně zakřivenými lopatkami a elektronicky komutovaným motorem Číslo dílu TUTV Cena --
Produkt Vzduchem chlazené jednotky s přímou expanzí, stoupací s ventilátory se zpětně zakřivenými lopatkami Číslo dílu TUWR Cena --
Produkt Vodou chlazené jednotky s přímou expanzí, stoupací s ventilátory se zpětně zakřivenými lopatkami a elektronicky komutovaným motorem Číslo dílu TUWV Cena --
Energy Management
Systémy správy budov Jednotky jsou navrženy tak, aby spolupracovaly s nejrozšířenějšími systémy správy budov, včetně protokolů BACnet a Modbus.
Síťové rozhraní Zajišťuje správu pomocí připojení zařízení přímo k síti s využitím vyhrazené adresy IP, což odstraňuje nutnost použití serveru proxy. Správa je dostupná pomocí webového prohlížeče nebo rozhraní telnet či SSH. Informační funkce vás informují o problémech ihned v okamžiku jejich výskytu.
Místní síť Vytvoří pro všechny dostupné prostředky společné řízení, které poskytuje maximální energetickou účinnost a řízenou správu celé skupiny v krizových situacích
Automatic Floor Pressurization System Zajišťuje stabilní tlak vzduchu pod podlahou bez ohledu na změny prováděné v místnosti
Obslužnost
Monitorování služeb Všechna monitorovací zařízení na jednotce umožňují preventivní údržbu a kontrolu stavu systému za provozu.
Provozní servis Umožňuje údržbu/výměnu kritických součástí za chodu systému.
Snadný přístup pro údržbu Řadová zařízení umožňují výměnu či správu komponent s nároky na údržbu v horké nebo studené uličce.
Celkové náklady na vlastnictví (TCO)
Tandemové kompresory Rychlý a efektivní provoz kompresorů připojených ke společnému okruhu chladiva za účelem fázového řízení kapacity (pro některé modely/konfigurace není k dispozici)
Modulární strategie Modulární konstrukce mechanických a řídicích systému umožňuje postupné budování infrastruktury chlazení v závislosti na požadavcích daného centra. Tím se výrazně snižují kapitálové výdaje a vznikají časově rozlišené investice rozložené do celé doby životnosti centra.
Zhospodárnění Účinná metoda využívající k chlazení datového střediska nízké teploty venkovního vzduchu.
Optimální správa Propojení klimatizačních jednotek pro počítačové sály s chladiči zajišťuje vysokou energetickou účinnost v závislosti na skutečných a okamžitých podmínkách zatížení (volitelné)
Elektronicky komutované ventilátory Poskytuje nejvyšší účinnost a snižuje celkovou spotřebu energie tím, že přizpůsobuje požadavky na proudění vzduchu tepelnému zatížení datacentra.
Dostupnost
Redundantní součásti Prvky, které mohou způsobit selhání celého systému, mají redundantní součásti, které umožňují udržení dostupnosti a spolehlivosti.
Elektronický expanzní ventil Optimalizace toku chladiva při každém zatížení a za všech teplotních podmínek. Nepřetržité nepřímé monitorování hladiny chladiva.
Motory s přímým pohonem Nároky na ložiska jsou téměř eliminovány, což zvyšuje dobu životnosti. Umožňuje tovární vyvážení tělesa motoru/integrovaného ventilátoru, což snižuje vibrace a urychluje náběh.
Multifunkční mikroprocesorová řídicí jednotka Umožňuje, aby se jednotky po výpadku proudu restartovaly bez jakéhokoliv zásahu; Umožňuje redundanci na úrovni místnosti pro až deset jednotek, které fungují ve skupině; Uživatelsky přívětivá navigace pomocí displeje s ikonami zobrazuje provozní mód i podmínky v místnosti; Umožňuje komunikaci s několika protokoly Sestavování systému řízení.
Řízení s aktivní odezvou Monitoruje a aktivně upravuje kapacitu chlazení za účelem zajištění správné teploty vzduchu na vstupu k serveru. Díky řídicí jednotce s mikroprocesorem je k dispozici vizuální přehled o provozu a stavu jednotky.

Výrobek 1

Zvolte řadu nebo číslo dílu pro srovnání

Zvolit řadu
Zvolte číslo dílu

Výrobek 2

Zvolte řadu nebo číslo dílu pro srovnání

Výrobek 3

Zvolte řadu nebo číslo dílu pro srovnání