Uniflair Ceiling Mounted Split Room Cooling

Dělené jednotky a integrované systémy volného chlazení pro venkovní instalace

Jednotky Uniflair SP jsou dělené, výparník a kondenzátor se tedy instalují odděleně. Výparníková jednotka je určena k montáži na strop či stěnu a kondenzátor je umístěn v exteriéru. K elektrickému panelu, mechanickým součástem a ventilátorům existuje samostatný přístup, který umožňuje snadný servis. Díky tomu lze provádět bezpečnou kalibraci a servis. Jednotky jsou k dispozici v konfiguraci umožňující volné chlazení. Při aktivaci této funkce lze k chlazení prostředí IT využívat venkovní vzduch.

Více informací
Produkty Číslo dílu Cena Porovnej
Produkt Dělené jednotky pro vnitřní montáž – stropní Číslo dílu UCA Cena --
Jak zakoupit
Produkt Dělené jednotky pro vnitřní instalaci, stropní s přímým volným chlazením Číslo dílu UCF Cena --
Jak zakoupit
Produkt Dělené jednotky pro vnitřní instalaci – nástěnné Číslo dílu UWA Cena --
Jak zakoupit
Produkt Dělené jednotky pro vnitřní instalaci – nástěnné s přímým volným chlazením Číslo dílu UWF Cena --
Jak zakoupit
Ovladatelnost
Integrace systému BMS (Building Management System) Pomocí zasílání výstrah a datových značek umožňuje správu kritické infrastruktury v budově z jednoho systému.
Mikroprocesorový ovladač Zajišťuje proaktivní řízení a monitorování v reálném čase pomocí čtyř-řádkového alfanumerického displeje s šířkou řádku osmdesát znaků.
Síťové rozhraní Zajišťuje správu pomocí připojení zařízení přímo k síti s využitím vyhrazené adresy IP, což odstraňuje nutnost použití serveru proxy. Správa je dostupná pomocí webového prohlížeče nebo rozhraní telnet či SSH. Informační funkce vás informují o problémech ihned v okamžiku jejich výskytu.
Dostupnost
Přímé volné chlazení V případě teploty dostačující k chlazení využívá venkovní vzduch.
Šroubový kompresor Využití jen několika málo pohyblivých částí pro zvýšení spolehlivosti a očekávané životnosti.
Řízení s aktivní odezvou Monitoruje a aktivně upravuje kapacitu chlazení za účelem zajištění správné teploty vzduchu na vstupu k serveru. Díky řídicí jednotce s mikroprocesorem je k dispozici vizuální přehled o provozu a stavu jednotky.
Duální síťové vstupy (Volitelné) Duální napájecí zdroje pro redundanci vstupního napájení
Obslužnost
Snadný přístup pro údržbu Řadová zařízení umožňují výměnu či správu komponent s nároky na údržbu v horké nebo studené uličce.
Monitorování služeb Všechna monitorovací zařízení na jednotce umožňují preventivní údržbu a kontrolu stavu systému za provozu.