Klimatizační jednotky

Perimeter cooling units and accessories for efficient, modular and flexible room level control.


 
Prozkoumejte Uniflair v 3D animaci.
Špičkově přesné řešení chlazení speciálně navržené pro udržení teploty a vlhkosti v extrémně těsných tolerancích. Tyto produkty jsou ideální k zatížení IT zařízení v racku i mimo něj a splňují rozmanité požadavky prostředí jakýchkoli datových středisek. V kombinaci s řešením ukládání zařízení do horkých nebo studených celků (uliček) mohou produkty Uniflair LE dále zvýšit účinnost a dosáhnout vyšší hustoty.
Více informací
Tato samostatná jednotka pro obvodové chlazení přináší skutečnou klimatizaci dostupnou i pro ty nejmenší aplikace. Je ideální pro zařízení IT ve stojanech i mimo ně. Malý půdorys a vnitřní součásti dostupné zepředu vyhovují různorodým požadavkům menších prostorů, včetně počítačových místností, telekomunikačních rozvoden a velínů. Díky řízení otáček ventilátorů lze proudění vzduchu přesně přizpůsobit danému využití. Řídicí jednotka s mikroprocesorem zajišťuje přesné řízení teploty.
Více informací
Uniflair WM je zcela samostatná chladicí jednotka, není tedy zapotřebí vzdálený tepelný výměník. Tyto jednotky se vyznačují snadnou implementací a vyžadují pouze jednoduché elektrické zapojení a montáž. Jsou k dispozici v konfiguraci umožňující volné chlazení a dodávají se vybavené motorizovanými klapkami, které zajišťují chlazení prostorů IT pomocí venkovního vzduchu.
Více informací
Uniflair MB je nástěnná chladicí jednotka nainstalovaná mimo klimatizovaný prostor, kterým může být například telekomunikační skříň. Tyto jednotky jsou zcela samostatné, což znamená, že se dodávají se vším potřebným vybavením a nevyžadují vnější tepelný výměník. Tyto jednotky se vyznačují snadnou implementací a vyžadují pouze jednoduché elektrické zapojení a montáž. Jsou k dispozici v konfiguraci umožňující volné chlazení a dodávají se vybavené motorizovanými klapkami, které zajišťují chlazení prostor IT pomocí venkovního vzduchu.
Více informací
Jednotky Uniflair SP jsou dělené, výparník a kondenzátor se tedy instalují odděleně. Výparníková jednotka je určena k montáži na strop či stěnu a kondenzátor je umístěn v exteriéru. K elektrickému panelu, mechanickým součástem a ventilátorům existuje samostatný přístup, který umožňuje snadný servis. Díky tomu lze provádět bezpečnou kalibraci a servis. Jednotky jsou k dispozici v konfiguraci umožňující volné chlazení. Při aktivaci této funkce lze k chlazení prostředí IT využívat venkovní vzduch.
Více informací