Přímá expanze ve stojanu

Integrovaný stojanový systém chlazení pro prostory s řízeným prostředím

Systémy InRow SC nabízí flexibilní řešení se snadnou instalací, které je vhodné v podstatě pro jakékoli prostředí. Tyto samostatné systémy nabízí inteligentní řízení, které umožňuje správu po síti, i komponenty pro vlastní sledování, které zajišťují nejvyšší úroveň dostupnosti. Uličková architektura chlazení spolu s řízeným prouděním vzduchu dále zvyšuje předvídatelnost, účinnost a kapacitu systému.

Více informací
Produkty Číslo dílu Cena Porovnej
Produkt Condensate pump Číslo dílu ACAC10039 Cena --
Jak zakoupit
Dostupnost
Ochrana před přetlakem Zaručuje funkčnost systému InRow SC i v případě, že je přívod vzduchu do kondenzační jednotky omezený nebo že má vzduch velmi vysokou teplotu.
Vedení vzduchu v potrubí Používá neklimatizovaný vzduch ze stropního prostoru pro odražení tepla místo klimatizovaného vzduchu v místnosti.
Automatický restart Při selhání napájení vrací jednotku do posledního provozního stavu za účelem ochrany kompresoru a prostředí. (Není k dispozici pro jednotky 1,6 kW)
Prediktivní upozornění na selhání Maximalizuje dostupnost systému tím, že poskytuje včasné výstrahy na nutnost výměny ventilátoru či filtru.
Ochrana proti zamrznutí cívky Přemostění horkým plynem brání zmrznutí cívkového výparníku v podmínkách nízkého zatížení.
Obslužnost
Omyvatelné filtry Hloubkově zaváděný síťový filtr s možností čištění a snadnou instalací odstraňuje volné částečky z výstupního proudu vzduchu.
Ventilátory s možností výměny za chodu Umožňuje provoz systému i v případě potřeby výměny ventilátorů.
Snadný přístup pro údržbu Řadová zařízení umožňují výměnu či správu komponent s nároky na údržbu v horké nebo studené uličce.
Celkové náklady na vlastnictví (TCO)
Zelené chladicí médium Chladicí médium, které je šetrné k životnímu prostředí a nabízí body hodnocení LEED.
Proměnná rychlost ventilátorů Ventilátory s proměnnými otáčkami snižují spotřebu energie mimo období špiček.
Ovladatelnost
Sledování kapacity v reálném čase Zobrazení proudu a chlazení, které je k dispozici, v reálném čase.
Začlenění do systému správy objektu Zasílání výstrah a dat do systému správy budovy umožňuje správu kritické infrastruktury budovy z jediného systému.
Síťové rozhraní Zajišťuje správu pomocí připojení zařízení přímo k síti s využitím vyhrazené adresy IP, což odstraňuje nutnost použití serveru proxy. Správa je dostupná pomocí webového prohlížeče nebo rozhraní telnet či SSH. Informační funkce vás informují o problémech ihned v okamžiku jejich výskytu.
Rychlost
Modulární konstrukce Modulární systém poskytuje škálovatelné řešení pro přidávání chlazení podle rostoucích požadavků.
Konstruováno jako zcela nezávislé zařízení Jednotku lze snadno a rychle instalovat bez nutnosti instalace přívodů chladicí kapaliny nebo externích tepelných výměníků. Jednotka vyžaduje k efektivnímu chlazení pouze napájení, odvod kondenzátu a odvodní systém.
Architektura na úrovni řad Zachytává horký vzduch přímo na výstupu ze zařízení IT, čímž zvyšuje kapacitu zjevného chlazení jednotky ve srovnání s tradičními architekturami chlazení.