Uniflair Air Cooled Chillers

Vzduchem chlazené chladiče s axiálními ventilátory určené do venkovního prostředí pro kritické aplikace

Vzduchem chlazené chladiče zajišťují nejefektivnější řešení pro rozsáhlá datová střediska a nabízejí flexibilitu při volbě umístění. Všechny chladiče Aquaflair společnosti Schneider Electric nabízejí nízkou hlučnost díky využití velkých vzduchových výměníků, řízení otáček ventilátorů a izolovaného a zakrytého kompresoru. Náš vyspělý řídicí systém neustále monitoruje nastavené hodnoty, aby jednotka stále pracovala v mezích provozních limitů, a případné závady hlásí ještě před tím, než dojde k selhání. Chladiče jsou určeny k nejrůznějším způsobům využití a nabízejí maximální dostupnost zařízení pro chlazení řad a místností. Tím vzniká kompletní řešení pro odvod tepla.

Více informací
Produkty Číslo dílu Cena Porovnej
Produkt Vzduchem chlazené modulační chladiče vody s axiálními ventilátory pro venkovní instalaci Číslo dílu BCEC Cena --
Jak zakoupit
Produkt Vzduchem chlazené chladiče vody s axiálními ventilátory pro venkovní instalaci. Číslo dílu BREC Cena --
Jak zakoupit
Produkt Vzduchem chlazené chladiče vody s axiálními ventilátory pro venkovní instalaci Číslo dílu ERAC Cena --
Jak zakoupit
Produkt Tepelná čerpadla s axiálními ventilátory pro venkovní instalace Číslo dílu ERAH Cena --
Jak zakoupit
Produkt Vzduchem chlazené modulační chladiče vody s axiálními ventilátory pro venkovní instalaci Číslo dílu ISAC Cena --
Jak zakoupit
Produkt Modulační tepelná čerpadla s axiálními ventilátory pro venkovní instalace Číslo dílu ISAH Cena --
Jak zakoupit
Produkt Vzduchem chlazené chladiče vody s axiálními ventilátory pro venkovní instalaci Číslo dílu LRAC Cena --
Jak zakoupit
Produkt Tepelná čerpadla s axiálními ventilátory pro venkovní instalace Číslo dílu LRAH Cena --
Jak zakoupit
Produkt Vzduchem chlazené chladiče s axiálními ventilátory pro venkovní instalaci Číslo dílu TRAC Cena --
Jak zakoupit
Produkt Vzduchem chlazená tepelná čerpadla s axiálními ventilátory pro venkovní instalaci Číslo dílu TRAH Cena --
Jak zakoupit
Produkt Vzduchem chlazené modulační chladiče vody s axiálními ventilátory pro venkovní instalaci Číslo dílu TSAC Cena --
Jak zakoupit
Celkové náklady na vlastnictví (TCO)
Tandemové kompresory Rychlý a efektivní provoz kompresorů připojených ke společnému okruhu chladiva za účelem fázového řízení kapacity (pro některé modely/konfigurace není k dispozici)
Vysoce výkonná technologická řešení Optimalizuje provoz jednotky při každém zatížení a za všech podmínek a zajišťuje velmi nízkou spotřebu energie
Optimální správa Propojení klimatizačních jednotek pro počítačové sály s chladiči zajišťuje vysokou energetickou účinnost v závislosti na skutečných a okamžitých podmínkách zatížení (volitelné)
Rychlé opětovné spuštění Provoz s plnou zátěží do 3 minut se speciálním uspořádáním umožňuje zvolit menší velikost zásobních nádrží
Integrovaná instalační sada Zahrnuje všechny komponenty potřebné pro vytvoření jedné přípojky k chladiči bez nutnosti externích připojení k pomocným zařízením, například čerpadlům. Tím se zvyšuje rychlost implementace.
Proměnná rychlost ventilátorů Ventilátory s proměnnými otáčkami snižují spotřebu energie mimo období špiček.
Modulární strategie Modulární konstrukce mechanických a řídicích systému umožňuje postupné budování infrastruktury chlazení v závislosti na požadavcích daného centra. Tím se výrazně snižují kapitálové výdaje a vznikají časově rozlišené investice rozložené do celé doby životnosti centra.
Integrovaný systém regulace čerpadel (Volitelné) K dispozici jsou integrované pumpy s pohonem s proměnlivými otáčkami, které umožňují průběžnou regulaci tlaku v okruhu s chlazenou vodou. Průtok chlazené vody se tak automaticky upravuje na základě nároků na chlazení, což přináší vyšší efektivitu systému chlazení vodou.
Obslužnost
Provozní servis Umožňuje údržbu/výměnu kritických součástí za chodu systému.
Snadný přístup pro údržbu Řadová zařízení umožňují výměnu či správu komponent s nároky na údržbu v horké nebo studené uličce.
Monitorování služeb Všechna monitorovací zařízení na jednotce umožňují preventivní údržbu a kontrolu stavu systému za provozu.
Dostupnost
Elektronický expanzní ventil Optimalizace toku chladiva při každém zatížení a za všech teplotních podmínek. Nepřetržité nepřímé monitorování hladiny chladiva.
Nepřetržité monitorování proudu Umožňuje nepřetržité monitorování proudu dodávaného do kompresoru za účelem hlášení možných odchylek od výchozích hodnot (k dispozici pouze pro velké chladiče)
Redundantní součásti Prvky, které mohou způsobit selhání celého systému, mají redundantní součásti, které umožňují udržení dostupnosti a spolehlivosti.
Oddělený přívod napájení Čerpá energii z externí jednotky UPS pro ovládací panely a topná tělesa za účelem monitorování a ochrany jednotky i v případě úplného selhání napájení (volitelné)
Rychlé opětovné spuštění Provoz s plnou zátěží do 3 minut se speciálním uspořádáním umožňuje zvolit menší velikost zásobních nádrží
Řízení s aktivní odezvou Monitoruje a aktivně upravuje kapacitu chlazení za účelem zajištění správné teploty vzduchu na vstupu k serveru. Díky řídicí jednotce s mikroprocesorem je k dispozici vizuální přehled o provozu a stavu jednotky.