Aquaflair AC

Vzduchem chlazené chladiče s axiálními ventilátory určené do venkovního prostředí pro kritické aplikace

Vzduchem chlazené chladiče zajišťují nejefektivnější řešení pro rozsáhlá datová střediska a nabízejí flexibilitu při volbě umístění. Všechny chladiče Aquaflair společnosti Schneider Electric nabízejí nízkou hlučnost díky využití velkých vzduchových výměníků, řízení otáček ventilátorů a izolovaného a zakrytého kompresoru. Náš vyspělý řídicí systém neustále monitoruje nastavené hodnoty, aby jednotka stále pracovala v mezích provozních limitů, a případné závady hlásí ještě před tím, než dojde k selhání. Chladiče jsou určeny k nejrůznějším způsobům využití a nabízejí maximální dostupnost zařízení pro chlazení řad a místností. Tím vzniká kompletní řešení pro odvod tepla.

Více informací
Produkty Číslo dílu Cena
Produkt Vzduchem chlazené modulační chladiče vody s axiálními ventilátory pro venkovní instalaci Číslo dílu BCEC Cena -- Dostupnost na zavolání
+420 382 766 333 +420 382 766 333
Produkt Vzduchem chlazené chladiče vody s axiálními ventilátory pro venkovní instalaci. Číslo dílu BREC Cena -- Dostupnost na zavolání
+420 382 766 333 +420 382 766 333
Produkt Vzduchem chlazené chladiče vody s axiálními ventilátory pro venkovní instalaci Číslo dílu ERAC Cena -- Dostupnost na zavolání
+420 382 766 333 +420 382 766 333
Produkt Tepelná čerpadla s axiálními ventilátory pro venkovní instalace Číslo dílu ERAH Cena -- Dostupnost na zavolání
+420 382 766 333 +420 382 766 333
Produkt Vzduchem chlazené modulační chladiče vody s axiálními ventilátory pro venkovní instalaci Číslo dílu ISAC Cena -- Dostupnost na zavolání
+420 382 766 333 +420 382 766 333
Produkt Modulační tepelná čerpadla s axiálními ventilátory pro venkovní instalace Číslo dílu ISAH Cena -- Dostupnost na zavolání
+420 382 766 333 +420 382 766 333
Produkt Vzduchem chlazené chladiče vody s axiálními ventilátory pro venkovní instalaci Číslo dílu LRAC Cena -- Dostupnost na zavolání
+420 382 766 333 +420 382 766 333
Produkt Tepelná čerpadla s axiálními ventilátory pro venkovní instalace Číslo dílu LRAH Cena -- Dostupnost na zavolání
+420 382 766 333 +420 382 766 333
Produkt Vzduchem chlazené chladiče s axiálními ventilátory pro venkovní instalaci Číslo dílu TRAC Cena -- Dostupnost na zavolání
+420 382 766 333 +420 382 766 333
Produkt Vzduchem chlazená tepelná čerpadla s axiálními ventilátory pro venkovní instalaci Číslo dílu TRAH Cena -- Dostupnost na zavolání
+420 382 766 333 +420 382 766 333
Produkt Vzduchem chlazené modulační chladiče vody s axiálními ventilátory pro venkovní instalaci Číslo dílu TSAC Cena -- Dostupnost na zavolání
+420 382 766 333 +420 382 766 333
Obslužnost
Monitorování služeb Všechna monitorovací zařízení na jednotce umožňují preventivní údržbu a kontrolu stavu systému za provozu.
Snadný přístup pro údržbu Řadová zařízení umožňují výměnu či správu komponent s nároky na údržbu v horké nebo studené uličce.
Provozní servis Umožňuje údržbu/výměnu kritických součástí za chodu systému.
Celkové náklady na vlastnictví (TCO)
Integrovaná instalační sada Zahrnuje všechny komponenty potřebné pro vytvoření jedné přípojky k chladiči bez nutnosti externích připojení k pomocným zařízením, například čerpadlům. Tím se zvyšuje rychlost implementace.
Proměnná rychlost ventilátorů Ventilátory s proměnnými otáčkami snižují spotřebu energie mimo období špiček.
Vysoce výkonná technologická řešení Optimalizuje provoz jednotky při každém zatížení a za všech podmínek a zajišťuje velmi nízkou spotřebu energie
Rychlé opětovné spuštění Provoz s plnou zátěží do 3 minut se speciálním uspořádáním umožňuje zvolit menší velikost zásobních nádrží
Optimální správa Propojení klimatizačních jednotek pro počítačové sály s chladiči zajišťuje vysokou energetickou účinnost v závislosti na skutečných a okamžitých podmínkách zatížení (volitelné)
Integrovaný systém regulace čerpadel (Volitelné) K dispozici jsou integrované pumpy s pohonem s proměnlivými otáčkami, které umožňují průběžnou regulaci tlaku v okruhu s chlazenou vodou. Průtok chlazené vody se tak automaticky upravuje na základě nároků na chlazení, což přináší vyšší efektivitu systému chlazení vodou.
Modulární strategie Modulární konstrukce mechanických a řídicích systému umožňuje postupné budování infrastruktury chlazení v závislosti na požadavcích daného centra. Tím se výrazně snižují kapitálové výdaje a vznikají časově rozlišené investice rozložené do celé doby životnosti centra.
Tandemové kompresory Rychlý a efektivní provoz kompresorů připojených ke společnému okruhu chladiva za účelem fázového řízení kapacity (pro některé modely/konfigurace není k dispozici)
Dostupnost
Elektronický expanzní ventil Optimalizace toku chladiva při každém zatížení a za všech teplotních podmínek. Nepřetržité nepřímé monitorování hladiny chladiva.
Redundantní součásti Prvky, které mohou způsobit selhání celého systému, mají redundantní součásti, které umožňují udržení dostupnosti a spolehlivosti.
Nepřetržité monitorování proudu Umožňuje nepřetržité monitorování proudu dodávaného do kompresoru za účelem hlášení možných odchylek od výchozích hodnot (k dispozici pouze pro velké chladiče)
Rychlé opětovné spuštění Provoz s plnou zátěží do 3 minut se speciálním uspořádáním umožňuje zvolit menší velikost zásobních nádrží
Řízení s aktivní odezvou Monitoruje a aktivně upravuje kapacitu chlazení za účelem zajištění správné teploty vzduchu na vstupu k serveru. Díky řídicí jednotce s mikroprocesorem je k dispozici vizuální přehled o provozu a stavu jednotky.
Oddělený přívod napájení Čerpá energii z externí jednotky UPS pro ovládací panely a topná tělesa za účelem monitorování a ochrany jednotky i v případě úplného selhání napájení (volitelné)

Produkt 1

Vyberte řadu nebo číslo dílu k porovnání

Vybrat řadu
Vybrat číslo dílu

Produkt 2

Vyberte řadu nebo číslo dílu k porovnání

Produkt 3

Vyberte řadu nebo číslo dílu k porovnání