Uniflair Indirect Air Economizers

Vysoce účinné ekonomizérové jednotky, které nezabírají žádný volný prostor a umožňují poskytnout větší výkon IT systémům

Ecoflair nabízí konfigurovatelná a přizpůsobitelná řešení, která odpovídají potřebám vašeho konkrétního datového střediska. Díky využití polymerního výměníku tepla vzduch-vzduch k nepřímému chlazení datového střediska a automatickému přepínání mezi třemi režimy provozu maximalizuje tato jednotka účinnost chladicího systému a současně chrání zařízení před vnějším znečištěním.

Více informací
Produkty Číslo dílu Cena Porovnej
Produkt Nepřímé vzduchové ekonomizéry 250 KW Číslo dílu IAEC25 Cena --
Jak zakoupit
Produkt Nepřímé vzduchové ekonomizéry 500 KW Číslo dílu IAEC50 Cena --
Jak zakoupit
Dostupnost
Redundantní součásti Prvky, které mohou způsobit selhání celého systému, mají redundantní součásti, které umožňují udržení dostupnosti a spolehlivosti.
Řízení s aktivní odezvou Monitoruje a aktivně upravuje kapacitu chlazení za účelem zajištění správné teploty vzduchu na vstupu k serveru. Díky řídicí jednotce s mikroprocesorem je k dispozici vizuální přehled o provozu a stavu jednotky.
Celkové náklady na vlastnictví (TCO)
Nepřímá výměna tepla Polymerový tepelný výměník umožňuje oddělení proudů vzduchu v datovém středisku od venkovního vzduchu, takže brání kontaminaci vzduchu v datovém středisku a změně jeho vlhkosti.
Nulové nároky na prostor Veškeré chladicí vybavení se nachází mimo datové středisko, takže lze veškerý prostor využít pro zařízení IT.
Doplňkové mechanické chlazení Poskytuje vyšší kapacitu a umožňuje zvýšení úspor díky prodloužení ročního provozu v úsporném režimu.
Zhospodárnění Účinná metoda využívající k chlazení datového střediska nízké teploty venkovního vzduchu.
Obslužnost
Snadný přístup pro údržbu Řadová zařízení umožňují výměnu či správu komponent s nároky na údržbu v horké nebo studené uličce.
Provozní servis Umožňuje údržbu/výměnu kritických součástí za chodu systému.
Hospodárnost
Systém čištění odpadních vod s pulzním napájením Odstraňuje potřebu používání chemikálií, takže umožňuje opakované využití vody nebo její vypuštění bez škodlivého vlivu na prostředí.
Zelené chladicí médium Chladicí médium, které je šetrné k životnímu prostředí a nabízí body hodnocení LEED.
Prefabrikovaný systém volného chlazení Řešení ve formě předem navrženého balíku umožňuje rychlý návrh a instalaci