Air Economizers

High efficiency air side economizers for large data centers


 
Ecoflair nabízí konfigurovatelná a přizpůsobitelná řešení, která odpovídají potřebám vašeho konkrétního datového střediska. Díky využití polymerního výměníku tepla vzduch-vzduch k nepřímému chlazení datového střediska a automatickému přepínání mezi třemi režimy provozu maximalizuje tato jednotka účinnost chladicího systému a současně chrání zařízení před vnějším znečištěním.
Více informací