Säker förpackning och leverans

Frakt av batteriprodukter

Det är viktigt att vidta åtgärder för att säkerställa säker frakt av batterier, batterikassetter och produkter som innehåller batterier, för att säkerställa att produkterna anländer oskadade till destinationen. De här riktlinjerna säkerställer att batterier, batterikassetter och produkter som innehåller batterier är säkert och tryggt förpackade för transport, och att de uppfyller internationella krav för säker hantering.

Alla batterier betraktas som farligt material av klass 9, både vid inrikes- och utrikesfrakt.  Det finns många regler och undantag som omfattar de här produkterna.   Nedan finns anvisningar som kan hjälpa dig med frakt av APC:s batteriprodukter.  Innan du skickar något ska du bekräfta med ditt ombud att alla krav är uppfyllda.

Litiumbatterier klassificeras antingen som ”litiummetall” (primära/icke laddningsbara) eller ”litium-jon” (innehåller litium-polymer, sekundärbatterier/laddningsbara). Litiumbatterierna som används i APC:s laddningsbara batterier och mobilbatterier är av litium-jon-typ. Blybatterierna som används i APC:s laddningsbara batteripackar är förseglade blybatterier.

Nedan visas länkar till arbetsanvisningar som ger vägledning vid frakt av våra produkter. Innan du skickar något ska du bekräfta med ditt ombud att alla krav är uppfyllda.

Fraktanvisningar för vanliga APC-produkter som innehåller batterier

Produkt
Enskild produkt (en eller två per kolli)
Som bulkförsändelse
Som garantiretur
För återvinning/kassation
Annan
Laddningsbara batterier (förseglade blybatterier) – se ANMÄRKNING 1
RBC PB WI 2015_1026
RBC PB BULK WI 2015_1026
RBC PB GARANTI WI 2015_1026
RBC PB ÅTERVINNING WI 2015_1026

Laddningsbara batterier (förseglade blybatterier) i en UPS-enhet – se ANMÄRKNING 1
RBC PB i UPS WI 2015_1026

RBC PB i UPS GARANTI WI 2015_1026
RBC PB i UPS ÅTERVINNING WI 2015_1026

Laddningsbara batterier (litium-jon)
RBC LI ION WI 2015_1026
RBC LI ION BULK WI 2015_1026
RBC LI ION GARANTI WI 2015_1026
RBC LI ION ÅTERVINNING WI 2015_1026

Laddningsbara batterier (litium-jon) i en UPS-enhet
RBC LI ION i UPS WI 2015_1026

RBC LI ION i UPS GARANTI WI 2015_1026
RBC LI ION i UPS ÅTERVINNING WI 2015_1026

Mobila batterier (litium-jon)
Mobile Power Pack, 2 eller färre_WI 2015_1026
Mobile Power Pack, 2 eller fler_WI 2015_1026
Mobile Power Pack, garanti_WI 2015_1026
Mobile Power Pack, återvinning_WI 2015_1026

Följande är nödtelefonnummer för frakt av farligt gods med RBC eller UPS som innehåller RBC:

NORDAMERIKA 1-800-788-2208
EUROPA +44 800 2799254
ASIEN/Japan 03-6402-2030
AUSTRALIEN 1 800 652 72