Vårt varumärke

Batteriefterlevnad

Batteriefterlevnad

Green In City

Många av APC:s produkter innehåller batterier, från de tätade blybatterierna i de flesta av våra UPS-enheter, till litiumjonbatterierna i våra mobila batteripack. Följande information hjälper dig att hantera de komplicerade regelverk som gäller batterier. Kontakta vår kundstödsgrupp om du behöver ytterligare information.

Säkerhetsdatablad (SDS, Safety Data Sheets, tidigare kallade MSDS) – säkerhetsdatablad innehåller säkerhetsinformation om material, deras fysiska, kemiska och toxikologiska egenskaper, information om relevanta regelverk samt rekommendationer för säker hantering. Nedan finns länkar till säkerhetsdatablad för APC:s batteriprodukter.

APC tillhandahåller säkerhetsdatablad för batterier och följande informationsblad om batteriprodukter som en tjänst till sina kunder. Produkterna som diskuteras på de här informationsbladen betraktas allmänt som ”artiklar” som inte omfattas av krav om säkerhetsdatablad, t.ex. Hazard Communication Standard of the U.S. Occupational Safety and Health Administration och liknande krav i andra länder. Mera specifikt har de här produkterna tillverkats avsedda för en särskild konstruktion, har en slutanvändning som beror på denna konstruktion, och släpper normalt inte ut mer än spårmängder av hälsofarliga kemikalier.

Materialinnehåll – regelverk, t.ex. EU:s reviderade batteridirektiv 2006/66/EG och ändringen 2013/56/EU eller Brasiliens CONAMA-batteriresolution, begränsar de tillåtna koncentrationerna av vissa ämnen i batterier. APC medger endast användning av batterier som uppfyller de här gränserna. APC genomför både destruktiv och icke-destruktiv analys av prover av inkommande batterier, för att kontrollera leverantörernas deklarationer. Relevanta godkännanden och provningsrapporter kan fås på begäran.

  • Kvicksilverinnehåll (Hg) mindre än: 5 ppm eller 0,0005 % viktprocent
  • Kadmiuminnehåll (Cd) mindre än: 20 ppm eller 0,0020 % viktprocent
  • Blyinnehåll (Pb) mindre än: 40 ppm eller 0,0040 % viktprocent (exklusive batterikemin)

Säker förpackning och frakt – batterier räknas som farligt gods enligt IATA:s regelverk om farligt gods.  APC konstruerar batteriprodukter och deras förpackningar för att säkerställa att det är säkert att transportera dem.  Om du vill ha mer information, se våra anvisningar för säker förpackning och frakt.

APC:s marknadsföringsmaterial för batteriprodukter innehåller information om att batterierna måste återvinnas. Dessutom erbjuder vi en process för säker retur och återvinning av batterier. I normala fall ingår här att ange platser där uttjänta batterier kan skickas eller lämnas, och sedan skickas på vår bekostnad till ansvarsfulla återvinnare av batterier. Observera att lokala regler begränsar eller definierar den nivå av batteriåtervinning som APC kan erbjuda.  Om du vill ha mer information, se avsnittet om Produktåtervinning.

Behöver du hjälp?

Supportcenter

Få svar på dina egna problem genom att prova våra verktyg för digital support.

Sök vanliga frågor och svar (FAQ)

Få de svar du behöver genom att besöka vår sida frågor och svar (FAQ).

Hur köper jag?

Hitta enkelt den närmaste APC-återförsäljaren eller distributören i ditt område.

Hitta ditt utbytesbatteri

Hitta APC:s äkta utbytesbatteri för din UPS.

Kontakta oss

Kontakta oss för hjälp med att välja rätt produkt eller med felsökning och installation. Mån-tor 08:00 - 16:00, fre 08:00 - 15:30

Chat

Do you have questions or need assistance? We’re here to help!