Vårt varumärke

Sex typer av störningar i elkraften som kan orsaka problem för IT-system

En studie som utförts av Electrical Power Research Institute visar att företag förlorar mellan 104 och 164 miljarder USD per år på grund av strömavbrott och ytterligare 15 till 24 miljarder USD till följd av andra problem med elkvaliteten. Det är inte svårt att se hur siffrorna ackumuleras. Tänk bara på vad ett avbrott på en dag eller två skulle kosta ditt företag. För vissa kan ett avbrott på bara en timme innebära en avsevärd kostnad. 

Ändå är det många företag som inte riktigt förstår de olika typerna av störningar i elkraften som kan hota deras serverrum. Även om det givetvis är viktigt att skydda sig mot stora händelser som orkaner och översvämningar finns det många betydligt mer subtila sätt att drabbas av störningar i kraftförsörjningen. I det här stycket tar jag upp sex av dem.

1. Transienter
Transienter är kanske skadligast av alla typer av störningar och kan delas in i två underkategorier: impulsiva och oscillerande. Pulstransienter är den vanligaste typen av överspänning eller spik. De orsakas av en plötslig händelse som höjer eller sänker spänningen och/eller strömmen och varar ofta mindre än 50 nanosekunder. Pulstransienter orsakas av blixtnedslag, dålig jordning, inkoppling av induktiva laster, felåtgärder och andra problem och leder ofta till skadade data och fysiska skador på utrustningen.

Oscillerande transienter medför att spänningen svänger mycket snabbt, ofta när en last som en motor eller kondensator plötsligt stängs av. Ett vanligt problem i samband med kondensatorkoppling är när variabla varvtalsregleringar kopplas ur.

2. Avbrott
Ett avbrott avser en fullständig förlust av kraft eller belastningsström som varar från 0,5 till 30 svängningar (momentant), 30 svängningar till 2 sekunder (tillfälligt), 2 sekunder till 2 minuter (temporärt) eller över 2 minuter (konstant). Ett vanligt exempel på avbrott är när all elektronisk utrustning och ljuset slocknar i ett hus under en kort stund. Även om detta är besvärligt i ett hem kan ett liknande strömavbrott i en företagsmiljö bli kostsamt eftersom data kan skadas eller helt förloras under avbrottet.

3. Underspänning
Underspänning orsakas oftast av systemfel eller tillslag av laster med höga startströmmar och avser en minskning av växelspänningens amplitud, med bibehållen frekvens, som varar mellan 0,5 svängningar till 1 minut. Tänk på tryckfallet i vattensystemet när flera kranar vrids på i ett hem. Underspänning kan orsaka betydande fysiska skador över tid.

Underspänningar kallas ofta ”strömavbrott” (om än felaktigt) och är resultatet av långvariga problem med elleveransen, vilket skapar underspänning på kort sikt. Underspänningar kan leda till fel på olinjära belastningar såsom datorers nätaggregat.

4. Överspänning
Motsatsen till underspänning är överspänning, som orsakas av en ökning av växelspänningens amplitud och varar mellan 0,5 svängningar och 1 minut. Vanliga orsaker är nolledare med hög impedans, plötslig minskning av stora belastningar eller enfasfel på trefassystem. Precis som med underspänning går de skadliga effekterna av spänningsökningar – förslitning av elektriska kontakter och skador på halvledare – oftast obemärkta under en längre tid. Men omedelbara, mer påtagliga resultat är flimrande ljus och datafel.

I likhet med underspänningar, är överspänningar resultatet av långvariga problem som skapar tillfälliga spänningsökningar. Överspänningar kan orsaka hög strömförbrukning samt överhettning och påfrestning av utrustning.

5. Vågformsdistorsion
Vågformsdistorsion är en elkvalitetsvariation som påverkar spänningens eller strömmens vågform. Det finns fem huvudtyper av vågformsdistorsion: likspänningsoffset, harmonisk distorsion, övertonsblandning, hackning och brus. I olika utsträckning kan de alla orsaka skada eller störningar på IT-utrustning.

6. Spänningsvariationer
En spänningsvariation är en serie små, slumpvisa avvikelser som orsakas av en belastning som uppvisar betydande strömvariationer. Ett vanligt symptom är flimrande glödlampor.

Det finns naturligtvis sätt att skydda sig mot alla de här typerna av störningar i kraftförsörjningen, ofta med hjälp av till exempel UPS-system, reservgeneratorer, överspänningsskydd, nätfilter och korrekt jordning. Om du vill lära dig mer om den här typen av störningar i kraftförsörjningen och hur du skyddar dig mot dem, kan du läsa APC by Schneider Electrics white paper nummer 18, ”The Seven Types of Power Problems”.

Behöver du hjälp?

Supportcenter

Få svar på dina egna problem genom att prova våra verktyg för digital support.

Sök vanliga frågor och svar (FAQ)

Få de svar du behöver genom att besöka vår sida frågor och svar (FAQ).

Hur köper jag?

Hitta enkelt den närmaste APC-återförsäljaren eller distributören i ditt område.

Hitta ditt utbytesbatteri

Hitta APC:s äkta utbytesbatteri för din UPS.

Kontakta oss

Kontakta oss för hjälp med att välja rätt produkt eller med felsökning och installation. Mån-tor 08:00 - 16:00, fre 08:00 - 15:30

Chat

Do you have questions or need assistance? We’re here to help!