Vårt varumärke

Uniflair Rack Mounted Room Cooling

Rackmonterad kylning som uppfyller behoven hos mikrodatacenter och Edge-databehandlingslösningar

Del av Uniflair

Uniflair rackmonterad ger exakt temperaturstyrning för kylning av enskilda rack med IT-utrustning utan behov av ytterligare kylsystem.
Uniflair Rack Mounted Room Cooling APC Brand Rackmonterad kylning som uppfyller behoven hos mikrodatacenter och Edge-databehandlingslösningar