Vårt varumärke

Galaxy Lithium Ion Battery Systems

En kompakt, lätt, långvarig och sofistikerad energilagringslösning för avbrottsfri kraft med trefas.

Del av Galaxy

Minska den totala ägandekostnaden. Öka tillgängligheten och återhämtningsförmågan hos din kritiska energiinfrastruktur.
Galaxy Lithium Ion Battery Systems Schneider Electric En kompakt, lätt, långvarig och sofistikerad energilagringslösning för avbrottsfri kraft med trefas.