Vårt varumärke

InfraStruXure typ B

Skalbar arkitektur för datorhallar och serverrum som behöver "Infrastructure On Demand".

Förändrar hur världen utformar datacenter...
Kontakta supporten
InfraStruXure för medelstora datacenter
Kontakta supporten