Vårt varumärke

Datacenterdrift: Serveråtkomst

Full åtkomst under serverns livstid och effektcykling för fjärrstyrning.

En ren programvaruapplikation som eliminerar behovet av KVM maskinvaruomkopplare.
Datacenterdrift: Serveråtkomst APC Brand Full åtkomst under serverns livstid och effektcykling för fjärrstyrning.